یاتاقان ١٠ پیکان ایران ٥٧٥٠٠٠٠ریال

یاتاقان ٣٠ پیکان ایران ٥٣٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان استاندارد٤٠٥ ایران ٥١٥٠٠٠٠ریال

متحرک تکى٤٠٥ استاندارد ایران ٢٥٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان٥٠ ٤٠٥ ایران ٣١٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان٣٠ پژو٤٠٥ فدرال اصل فقط و فقط ٢٦٠٠٠٠٠ریال(ثابت و متحرک)

متحرک تکی پراید استاندارد ایران ١٠٥٠٠٠٠ریال

کیت کلاج پراید دایکن اصل ٨٠٠٠٠٠٠ریال

تسمه تایم پراید میتسوبیشى اصل سنگاپور ١٢٥٠٠٠٠ریال

اجناس عظام فعلا تا قبل از اعلام لیست قیمت جدید به قیمت قدیم توزیع میگردد⚪️🔵🔴

کمک جلو٤٠٥ عظام ٤٩٠٠٠٠٠ریال

کمک  جلو پیکان عظام ٤٥٠٠٠٠٠ریال

کمک عقب تیبا عظام ٣٧٥٠٠٠٠ریال

کمک جلو تیبا عظام ٣٧٥٠٠٠٠ریال

کمک پراید عظام ٣١٢٠٠٠٠ریال

کیت کلاج پراید عظام ٦٥٠٠٠٠٠ریال

کیت کلاج پیکان عظام ٩٢٠٠٠٠٠ریال

کیت کلاج٤٠٥ عظام ١٠٥٠٠٠٠ریال

کیت کلاج رانا عظام ١٧٠٠٠٠٠٠ریال

کیت کلاج ٢٠٦ تیپ٥ عظام ١٧٠٠٠٠٠٠ریال

کیت کلاج٢٠٦ تیپ٢ عظام ١١٥٠٠٠٠٠ریال

پیستون ٢٠٦ تیپ٥ استاندارد عظام ٦٢٠٠٠٠٠ریال

کمک عقب٤٠٥عظام ٦٢٥٠٠٠٠ریال

سرپلوس٤٠٥ ٢٢ خار وسط ABS عظام ٣١٥٠٠٠٠ریال

سر سیلندر روا عظام ٩٣٠٠٠٠٠ریال

باقی مانده اجناس دیناپارت به قیمت هاى قدیم🔴🔵⚪️

کیت اگزوز٤٠٥ دیناپارت ٢٤٥٠٠٠ریال

وایر شمع پیکان انژکتور دیناپارت ٥٤٥٠٠٠ریال

وایر شمع پراید ساژم دیناپارت ٥٨٥٠٠٠ریال

وایر شمع پراید زیمنس دیناپارت ٥٨٥٠٠٠ریال

وایر شمع سمند ملی دیناپارت ٣١٥٠٠٠ریال

اویل پمپ٤٠٥ دیناپارت ١٨٠٠٠٠٠ریال

انگشتی سوپاپ پراید ١و٢ دیناپارت ٣٢٤٠٠٠ریال
انگشتى سوپاپ پراید ٣و٤ دیناپارت
٣٢٤٠٠٠ریال

شاتون ٢٠٦ تیپ٢ دیناپارت ٩٥٠٠٠٠ریال

پولک بغل سیلندر پراید دیناپارت ٣٦٥٠٠٠ریال

پولک بغل سیلندر پیکان دیناپارت ٥٦١٠٠٠ریال

دنده کیلومتر پراید (غلاف کیلومتر)دیناپارت ٣٢٧٠٠٠ریال

کمک فرمان٤٠٥دیناپارت ٢٥٥٠٠٠٠ریال

وایر شمع٤٠٥ دیناپارت ٦٣٥٠٠٠ریال

واشر سر سیلندر پراید ١/٥ میل دیناپارت ٣٩٥٠٠٠ریال

شلنگ بالا رادیاتور پراید دیناپارت ٩٥٠٠٠ریال

شلنگ پایین رادیاتور٤٠٥ کلاسیک دیناپارت ٤٢٥٠٠٠ریال

شلنگ بالا رادیاتور ٤٠٥ دیناپارت ٣٢٥٠٠٠ریال

پوسته کلاج پراید (بزرگ )دیناپارت٤٧٥٠٠٠٠ریال

لاستیک ساق سوپاپ پراید دیناپارت هر دست ٨٢٠٠٠٠ریال (قیمت جدید پورتال دیناپارت ١٠٥ هزار تومان)

اویل پمپ پراید دیناپارت١٦٠٠٠٠٠ریال
(بیست هزار تومان زیر قیمت پورتال جدید)

کاسه نمد میل سوپاپ٤٠٥ دیناپارت ٢٦٠٠٠٠ریال😳😳😳

سنسور کیلومتر٤٠٥ مشکی دیناپارت ٣٦٥٠٠٠ریال

طبق ٢٠٦ دیناپارت فقط و فقط ٢٧٠٠٠٠٠ریال (فوق العاده زیر فی☑️☑️☑️☑️)

میل لنگ پراید عظام ٥٥٢٠٠٠٠ریال

میل لنگ پیکان عظام ٦٢٠٠٠٠٠ریال

میل لنگ٤٠٥ عظام ٦٦٥٠٠٠٠ریال

موتور فن پراید ٢ دور عظام ٢٦٥٠٠٠٠ریال

موتور فن٤٠٥ خاری عظام ٢٦٥٠٠٠٠ریال

کاسه چرخ عقب٤٠٥ عظام ١٦٢٠٠٠٠ریال

باقی مانده اجناس ایساکو به قیمت قدیم🔵⚪️

کیت کلاج٤٠٥ پری دمپر ایساکو ١٢٣٠٠٠٠٠ریال

استکان تایپت٤٠٥ ایساکو ١٤٠٠٠٠ریال

غلتک هرزگرد٤٠٥ ایساکو٤٨٥٠٠٠ریال

فشنگى آب٤٠٥ مشکى ایساکو ٢٧٠٠٠٠ریال

ترموستات٤٠٥ ایساکو ٥٠٠٠٠٠ریال

رادیاتور آب پراید کوشش رادیاتور ٢٤٠٠٠٠٠ریال

رادیاتور آب ٤٠٥ تک لول کلاسیک کوشش رادیاتور ٥٢٠٠٠٠٠ریال

رادیاتور آب٢٠٦ کوشش رادیاتور ٣٥٨٠٠٠٠ریال

رادیاتور آب آردى کوشش رادیاتور ٤٦٥٠٠٠٠ریال

رادیاتور آب٤٠٥ دو لول کوشش رادیاتور ٦٨٥٠٠٠٠ریال

رادیاتور آب سمند ملی در دو مدل معمولى و گاز سوز کوشش رادیاتور ٦٨٥٠٠٠٠ریال

رادیاتور آب تیبا کوشش رادیاتور. ٤٧٥٠٠٠٠ریال

رادیاتور آب پیکان یورو٤ کوشش رادیاتور ٦٢٠٠٠٠٠ریال

رادیاتور آب٢٠٦ اتومات کوشش رادیاتور ٤٧٨٠٠٠٠ریال

رادیاتور بخاری پیکان کوشش رادیاتور ١٣٨٠٠٠٠ریال

رادیاتور بخارى پراید کوشش رادیاتور ١٠٣٠٠٠٠ریال

رادیاتور بخارى ٢٠٦ کوشش رادیاتور ١٥٣٠٠٠٠ریال

رادیاتور بخاری٤٠٥ کوشش رادیاتور ١٤٠٠٠٠٠ریال

وایر شمع پراید کاربراتور سامفر ٦٩٠٠٠٠ریال

فشنگی روغن٤٠٥ سامفر ٢٢٠٠٠٠ریال

فشنگی روغن هیدرولیک ٢٠٦ سامفر ٦٢٢٠٠٠ریال

فشنگی روغن سمند ملی سامفر ٢٤٠٠٠٠ریال

فشنگى روغن پراید سامفر ١٨٠٠٠٠ریال

فشنگى آب٤٠٥ قهوه ای سامفر ٣٠٥٠٠٠ریال

فشنگى آب٤٠٥ سبز سامفر ٢٤٠٠٠٠ریال

فشنگى آب٤٠٥ آبی سامفر ١٩٥٠٠٠ریال

فشنگى آب٢٠٦سبز سامفر ٢٨٠٠٠٠ریال

فشنگی آب آردى ٣ فیش آبی سامفر ٣٣٠٠٠٠ریال

سنسور دور موتور ٢٠٦ تیپ٥ سامفر ٨٧٢٠٠٠ریال

سنسور دور موتور ساژم سوکت قهوه ای سامفر ٦٢٢٠٠٠ریال

سنسور دور موتور زیمنس سوکت مشکى سامفر ٦٢٢٠٠٠ریال

دسته راهنما سمند سامفر ١٨٧٠٠٠٠ریال

رینگ موتور روا و پیکان و پراید و پژو ریک ژاپن رسید⚫️⚪️🔴🔵

رینگ موتور پراید ریک ژاپن در سه سایز استاندارد و بیست پنج و پنجاه فقط و فقط با قیمت ٣١٠٠٠٠٠ریال (هر یک دست استاندارد با یک عدد بیست پنج و با یک عدد پنجاه)

رینگ موتور٤٠٥ ١٨٠٠ریک ژاپن٣٣٠٠٠٠٠ریال

رینگ موتور روا ریک ژاپن در سه سایز استاندارد و بیست و سی فقط و فقط با قیمت ٤٦١٠٠٠٠ریال(هر یک عدد استاندارد با یک عدد بیست و هر یک عدد استاندارد با یک عدد سی ) فاکتور میشود
رینگ موتور سی تکی فاکتور نمیشود

رینگ موتور پیکان ریک ژاپن در دو سایز استاندارد و بیست فقط و فقط با قیمت ٥١١٠٠٠٠ریال (هر یک عدد استاندارد با یک عدد بیست )فاکتور میشود 
رینگ موتور پیکان سی فقط به عزیزانى تعلق میگیرد که تمامى رینگ موتور هاى ریک خریداری میکنند

رینگ موتور پراید NPR در چهار سایز استاندارد و بیست پنج و پنجاه و صد با قیمت ٢٧٧٠٠٠٠ریال

بوش میل سوپاپ پیکان اچ پی سی ١٤٥٠٠٠٠ریال

بوش گژنپین روا اچ پی سی ٩٥٠٠٠٠ریال

چکمه ای بغل یاتاقان پیکان فال گستر هر دست ٢ عددى فقط ٧٠٠٠٠ریال

دنده سر میل سوپاپ پیکان فال گستر ٣٨٠٠٠٠ریال

زنجیر و زنجیر سفت کن پیکان فال گستر ١٣٠٠٠٠٠ریال

درب روغندان پیکان فال ١٠٠٠٠٠ریال