آرمیچر استارت ۴۰۵ جدید عظام
۲۶۰۰۰۰۰ ریال


آفتامات دینام ۲۰۶ عظام
۵۳۰۰۰۰۰ ریال

آفتامات دینام ۴۰۵ عظام
۳۴۰۰۰۰۰ ریال


اتوماتیک استارت ۲۰۶ عظام
۱۶۸۰۰۰۰ ریال

اتوماتیک استارت ۴۰۵ عظام
۱۷۰۰۰۰۰ ریال


استارت ۴۰۵ عظام
۸۴۰۰۰۰۰ ریال

استارت پراید عظام
۸۴۰۰۰۰۰ ریال


اویل پمپ ۴۰۵ عظام
۲۱۵۰۰۰۰ ریال

اویل پمپ پراید عظام
۱۹۰۰۰۰۰ ریال

اویل پمپ انژکتوری پیکان عظام
۲۰۰۰۰۰۰ ریال

اویل پمپ کاربراتوری پیکان عظام
۲۰۳۰۰۰۰ ریال


بغل یاتاقان IBBC EF7
۴۵۰۰۰۰ ریال

بغل یاتاقان پراید IBBC
۶۰۰۰۰۰ ریال

بغل یاتاقان ۴۰۵ IBBC
۱۱۰۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ پراید عظام
۱۴۲۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ پراید دینا پارت UNIX
۱۴۷۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ ژامبون ۴۰۵ عظام
۱۲۹۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ژامبون ۲۰۶ عظام
۱۲۹۰۰۰۰ ریال


بوش پیستون جدید ۴۰۵ عظام
۷۳۵۰۰۰۰ ریال

بوش پیستون ۲۰۶ عظام
۷۴۰۰۰۰۰ ریال


بوش شاطون پیکان IBBC
۶۴۰۰۰۰ ریال

بوش شاطون روآ IBBC
۶۸۰۰۰۰ ریال

بوش میل سوپاپ پیکان IBBC
۱۲۷۰۰۰۰ ریال


پتانسیومتر ۴۰۵ ساژم دینا پارت
۱۰۰۰۰۰۰ ریال

پتانسیومتر ۴۰۵ زیمنس دینا پارت
۱۰۲۰۰۰۰ ریال


پروانه فن ۲۰۶ دینا پارت
۴۵۰۰۰۰ ریال

پروانه فن خاری ۴۰۵ دینا پارت
۲۲۰۰۰۰ ریال


پمپ هیدرولیک ۴۰۵ دینا پارت
۹۰۰۰۰۰۰ ریال


تیغه برف پاک کن ۲۰۶ PIER
۸۲۰۰۰۰ ریال

تیغه برف پاک کن ۴۰۵ PIER
۴۳۰۰۰۰ ریال

تیغه برف پاک کن پراید PIER
۳۶۰۰۰۰ ریال

تیغه برف پاک کن پیکان PIER
۳۶۰۰۰۰ ریال

تیغه برف پاک کن سمند PIER
۸۳۰۰۰۰ ریال

تیغه برف پاک کن عقب ۲۰۶ PIER
۲۸۰۰۰۰ ریال

❌فروش تیغه ها فقط به صورت کارتنی میباشد❌


جعبه فیوز کالسکه ای ۴۰۵ دینا پارت
۴۴۰۰۰۰ ریال

جعبه فیوز جدید کالسکه ای ۴۰۵ دینا پارت
۷۳۰۰۰۰ ریال


درب سوپاپ ۴۰۵ ایده نگو
۲۴۵۰۰۰۰ ریال

درب سوپاپ ۴۰۵ مژده وصل
۲۵۳۰۰۰۰ ریال


درب منبع انبساط ۲۰۶ دینا پارت
۲۵۰۰۰۰ ریال


کیت کلاچ ۴۰۵ عظام
۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ پری دمپر پراید عظام
۶۷۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ پراید عظام پلاس
۶۴۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ پراید عظام صادراتی
۶۷۵۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ پیکان عظام زامیادی
۹۰۵۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ پیکان عظام پلاس
۹۵۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ پیکان عظام پژویی
۹۵۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ تیبا ۲۰۰ عظام
۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ تیبا ۲۱۵ عظام
۱۰۷۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ ریو عظام
۸۱۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ زانتیا ۲۰۰۰ عظام
۱۶۷۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ روآ عظام
۸۶۵۰۰۰۰ ریال


دینام تیبا عظام
۱۴۷۰۰۰۰۰ ریال

دینام ۴۰۵ عظام
۱۶۶۰۰۰۰۰ ریال

دینام ۲۰۶ عظام
۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال


رینگ موتور STD روآ ریک
۴۰۵۰۰۰۰ ریال

رینگ موتور ۴۰۵ ریک
۳۴۵۰۰۰۰ ریال


ذغال استارت ۴۰۵ عظام
۷۰۰۰۰۰ ریال


سر پلوس ۲۰ خار ABS پراید امیرنیا
۲۷۵۰۰۰۰ ریال


سر پلوس ۲۰ خار ساده پراید عظام
۲۵۷۰۰۰۰ ریال

سر پلوس ۲۰ خار ABS پراید عظام
۲۸۸۰۰۰۰ ریال

سر پلوس ۲۲ خار ۴۰۵ خار وسط کافکو عظام
۲۹۵۰۰۰۰ ریال

سر پلوس تیبا عظام
۳۴۰۰۰۰۰ ریال

 

سر سیلندر دوگانه نیمه ۴۰۵ عظام
۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر دوگانه کامل ۴۰۵ عظام
۳۰۵۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر دوگانه نیمه ۴۰۵ دینا پارت
۱۸۵۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر کامل انژکتوری پراید عظام
۱۳۴۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر کامل کاربراتوری پراید عظام
۱۳۸۰۰۰۰۰ ریال


سوپاپ ۴۰۵ ساوه
۳۱۰۰۰۰۰ ریال

سوپاپ پراید ساوه
۲۴۰۰۰۰۰ ریال

سوپاپ تعمیر اول پیکان ساوه
۲۲۵۰۰۰۰ ریال


سه شاخ پلوس ۲۰ خار ساده پراید عظام
۷۰۰۰۰۰ ریال

سه شاخ پلوس ۲۴ خار ۴۰۵ عظام
۸۴۰۰۰۰ ریال


یاتاقان ثابت و متحرک STD پراید IBBC
۱۹۵۰۰۰۰ ریال