لیست 👇

پمپ بیرونی۴۰۵فرانتک  4050000
پمپ داخل باک پرایدفرانتک  1590000
شمع ۲پلاتینه فرانتک  245000
بلبرینگ چرخ جلوپیکان چینی 610000
بلبرینگ کلاچ پرایدباضمانت  720000
دسته نوتورشماره ۲  410000

 رزن یدک
بوش اکسل پراید 150000
بوش طبق ۱۸۰۰پیکان  55000
بوش طبق لندوری پیکان  175000
گردگیرکمک جلو۴۰۵  170000
گردگیرجعبه فرمان۴۰۵  170000
گردگیرکمک جلوپراید 145000
گردگیرکمک عقب پراید 160000
لاستیک ۳گوش پیکان 140000
لاستیک قامه پیکان 32000
لاستیک موج گیرپیکان 30000
لاستیک نروماده کمک عقب پراید 45000

 فدرال
پیچ ومهره تنظیم پیکان 50000
پیچ ومهره تنظیم پراید  50000
پیچ ومهره شاطون پیکان 60000
چکش برق پیکان  105000
درب دلکوپیکان  235000
درب دلکوپراید  235000
میل واشردیشلی پیکان  200000
خارموشکی پیکان  40000
خارالنگویی پیکان 40000
میل دنده زیرپیکان  230000
دنده میل سوپاپ پیکان 390000
دنده سرمیل لنگ پیکان  255000
واشرکامل پیکان  1700000

 پیشرفت 
قفل داخل درب پیکان 600000
قفل داخل درب ۴۰۵  600000
قفل داخل درب پراید460000
قفل درب موتورپراید 220000
قفل درب موتور۴۰۵  175000
قفل صندوق۴۰۵  195000
دستگیره بیرونی۴۰۵  115000
پمپ درب ۴۰۵  430000 ۵فیش 
پمپ درب ۴۰۵  ۲فیش 
ترمزدرب ۴۰۵ قدیم 150000
ترمزدرب۴۰۵جدید  30000
خروسکی کاپوت۴۰۵  100000

 طوس
چهارشاخه پیکان 640000
چهارشاخه بلندپراید  670000
چهارشاخه کوتاه پراید630000
چهارشاخه اردی 430000
چهارشاخه۴۰۵  450000
کاسه چرخ پرایدجدیدوقدیم  1220000
کاسه چرخ جدید ای بی اس  1260000
جعبه فرمان پیکان 10900000
دیسک وصفحه ۴۰۵  8200000

 کوشان
پایه برف ۴۰۵  270000
پایه برف پراید  180000
پایه برف پیکان 180000
زه چراغ پیکان 240000
زه سینی وکاپوت 170000
زبانه درب پیکان 130000
دستگیره بالابرپیکان 240000
دستگیره داخل پیکان 30000
دستگیره ثابت پیکان 140000