نمایندگی مجاز ایساکو:
سرسیلندر تک‌گانه کامل 405 
💵 2,790,000 T

سرسیلندر دوگانه کامل 405 
💵 2,990,000 T

تسمه دینام 405 - ایساکو
💵 140,000 T

تسمه دینام 405 - دایکو
💵 152,000 T

درب صندوق عقب سمند LX
درب صندوق عقب 405
درب صندوق عقب پرشیا
درب صندوق عقب 206 
درب اتاق بار 206 هاچ‌بک
💵 1,170,000 T

بوش طبق لبه‌دار 405
💵 24,000 T
بوش طبق جناقی 405
💵 48,000 T

سنسور دریچه گاز 405 ساژم
💵 147,000 T
سنسور اکسیژن پیکانی - Bosch
💵 570,000 T

بوش پیستون 405 کد ۷۰۳
💵 745,000 T

شیر هیدرولیک فرمان 405 
💵 785,000 T

کمک فنر جلو L90 
💵 570,000 T

سرسیلندر دوگانه 405 کد ۳۰۴ و ۳۰۷
💵 2,140,000 T

شیر بخاری پیکان
💵 29,500 T