اlلوازم یدکی ارزان

تسمه ۱۵۶۸ رایکالتون
۱۳۰۰۰۰۰ ریال


تسمه ۱۶۶۵ Optibelt
۱۷۰۰۰۰۰ ریال


تسمه تایم۲۰۶ تیپ ۲ Optibelt
۱۷۰۰۰۰۰ ریال


تسمه تایم سمند ملی دایکو اصلی
۳۰۰۰۰۰۰ ریال


تسمه ۱۶۶۵ دایکو اصلی
۱۴۵۰۰۰۰ ریال


تفنگی بغل پیکان پویاکار
۷۳۰۰۰۰ ریال


توپی چرخ جلو ۲۰۶ ITC
۸۰۰۰۰۰ ریال


جعبه فرمان پراید جنرال
۳۷۵۰۰۰۰ ریال


تلسکوپی فرمان اردی کامل
۱۹۷۰۰۰۰ ریال


درب روغن پیکان افرا
۶۵۰۰۰ ریال


درب سوپاپ ۴۰۵ پیکاکو
۲۳۵۰۰۰۰ ریال


رله دوبل ۴۰۵ شیشه ای
۴۳۰۰۰۰ ریال


رینگ استاندارد پراید کیک 
۱۶۵۰۰۰۰ ریال


ساچمه ریز پیکان
۱۶۰۰۰۰ ریال

ساچمه درشت پیکان 
۱۶۰۰۰۰ ریال


سنسور حرارتی ۴۰۵ دلیفر
۴۲۰۰۰۰ ریال


سنسور کیلومتر ۴۰۵ ته سفید دلیفر
۳۳۰۰۰۰ ریال


سنسور کیلومتر پراید دلیفر
۲۸۰۰۰۰ ریال


سنسور میل سوپاپ پراید ساژم دینا پارت
۵۳۰۰۰۰ ریال


سوزن اتوماتیک پیکان فال
۱۲۰۰۰۰ ریال


سوزن کفی مروا
۱۱۰۰۰۰ ریال


سوزن اتوماتیک مروا پیکان
۱۲۵۰۰۰ ریال


سوکت ۲ فیش همه کاره
۴۵۰۰۰ ریال


شغالدست پیکان فال
۲۸۰۰۰۰ ریال


شیر بخاری پیکان لوکاس
۲۹۵۰۰۰ ریال


شیلنگ چرخ جلو پیکان
۲۸۰۰۰۰ ریال

پژو ۴۰۵ 
 ۳۷۰۰۰۰ ریال

پراید   
۳۷۰۰۰۰ ریال


غلاف کیلومتر پراید دنا قطعه
۳۳۰۰۰۰ ریال


پولی هرزگرد ۲۰۶ بوش دار  
۲۵۵۰۰۰ ریال

پولی هرزگرد ۲۰۶ بدون بوش   
۲۳۵۰۰۰ ریال


پولی هرزگرد ۴۰۵ بازاری
۱۹۵۰۰۰ ریال


فولی سر میل لنگ پیکان دنا قطعه
۶۹۰۰۰۰ ریال


فولی واتر پمپ پیکان دنا قطعه
۳۵۰۰۰۰ ریال


فیبری کیلومتر پیکان
۱۴۵۰۰۰ ریال


قفل درب های جانبی پراید تیتان
۴۸۰۰۰۰ ریال


قفل سری کامل پراید تیتان
۶۳۰۰۰۰ ریال


قفل داشبورد پیکان نصیری
۶۵۰۰۰ ریال


قیفی گیربکس ۴۰۵ دنا قطعه
۳۵۰۰۰۰ ریال


کشویی گاردون پیکان فال
۹۳۰۰۰۰ ریال


کوئل سمند ملی دلیفر
۲۱۰۰۰۰۰ ریال


لاستیک سوپاپ پراید بهینه یورو ۴
۴۳۰۰۰۰ ریال


لوازم ۵۴۷ نلسون آردی
۶۰۰۰۰ ریال


لوازم ۵۴۷  ABS آردی نلسون
۷۰۰۰۰ ریال


لوازم چرخ جلو پیکان ۲۶۱۵ نلسون
۷۰۰۰۰ ریال


لوازم دسته دنده پیکان پویا کار
۱۶۰۰۰۰ ریال


لوازم کلاج دو مداره پیکان مستر موتور 
۱۱۰۰۰۰۰ ریال


لوله ترمز پیکان بلند 
۸۵۰۰۰ ریال

لوله ترمز پیکان کوتاه  
۷۵۰۰۰ ریال


لوله روغن ریز ۴۰۵ ۱۸۰۰
۱۰۵۰۰۰ ریال


مقاومت فن ۲۰۶ پویش صنعت
۱۳۰۰۰۰ ریال


مهره آب پراید مشکی IPMC
۱۷۵۰۰۰ ریال


مهره حرارتی پراید سانکی
۸۰۰۰۰ ریال


واتر پمپ ۲۰۶ تیپ ۵ BSCO
۱۶۵۰۰۰۰ ریال


واتر پمپ ۴۰۵ BSCO
۱۶۵۰۰۰۰ ریال


واشر درب سوپاپ پیکان دلیفر
۲۳۰۰۰۰ ریال


واشر سر سیلندر ۴۰۵ اورجینال ترک 
۱۴۵۰۰۰۰ ریال


واشر کله گاوی پیکان
۳۵۰۰۰ ریال


واشر گلویی پراید ۲ و ۳ پیچ 
۲۸۰۰۰ ریال

واشر گلویی گرد پراید بیکو
۵۶۰۰۰ ریال


وایر شمع جنرال موتور
پیکان
۵۰۰۰۰۰ ریال

پراید
۵۳۰۰۰۰ ریال

پژو ۴۰۵
۵۶۰۰۰۰ ریال


هزار خار فرمان کوتاه فدرال
۲۸۰۰۰۰ ریال

هزار خار فرمان کوتاه فال
۲۸۰۰۰۰ ریال


واشر طوس
واشر سر سیلندر ۱.۵ پیکان 
۵۲۰۰۰۰ ریال

 واشر سر سیلندر ۲ پیکان 
۵۳۰۰۰۰ ریال

واشر سر سیلندر ۱.۵ پراید  
۴۷۰۰۰۰ ریال

واشر سر سیلندر ۲ پراید 
۴۸۰۰۰۰ ریال


بوق پراید MWH (جفتی)
۱۱۰۰۰۰۰ ریال


اجناس طوس

چهار شاخه پیکان 
۶۴۰۰۰۰ ریال

چهار شاخه بلند پراید  
۶۶۰۰۰۰ ریال

چهارشاخه کوتاه پراید 
۶۴۰۰۰۰ ریال

چهار شاخه آردی 
۴۴۰۰۰۰ ریال

چهار شاخه ۴۰۵  
۴۷۰۰۰۰ ریال

کاسه چرخ پراید جدید و قدیم  
۱۲۱۰۰۰۰ ریال

کاسه چرخ جدید پراید ABS  
۱۲۶۰۰۰۰ ریال

جعبه فرمان پیکان 
۱۰۸۰۰۰۰۰ ریال

دیسک و صفحه ۴۰۵   
۸۳۰۰۰۰۰ ریال


اجناس CBS

کاسه نمد چرخ جلو پیکان 
۸۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد عقب گیربکس پیکان 
۱۲۵۰۰۰ ریال

کاسه نمد جلو گیربکس پیکان 
۹۳۰۰۰ ریال

کاسه نمد جلو میل لنگ پیکان 
۱۲۵۰۰۰ ریال

لاستیک سوپاپ ریز  
۳۸۰۰۰۰ ریال

لاستیک سوپاپ درشت 
۳۶۰۰۰۰ ریال

لاستیک سوپاپ پراید  
۳۸۰۰۰۰ ریال

لاستیک سوپاپ روا سال  
۳۸۰۰۰۰ ریال

مهره حرارتی پراید  
۳۴۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد چرخ جلو پراید لبه دار 
۱۱۵۰۰۰ ریال

کاسه نمد چرخ جلو بی لبه پراید 
۱۱۰۰۰۰ ریال

کاسه نمدپلوس پراید 
۹۵۰۰۰ ریال


#CBCO

تسمه ۸۳۵    
۲۵۵۰۰۰ ریال

تسمه ۸۹۰   
۲۸۵۰۰۰ ریال

تسمه ۱۶۶۵   
۸۹۰۰۰۰ ریال

تسمه ۱۵۶۵  
۸۹۰۰۰۰ ریال

تسمه ۱۵۷۵  
۸۹۰۰۰۰ ریال

تسمه تایم پراید 
۸۳۰۰۰۰ ریال

سر پلوس ۲۰ خار پراید ABS  
۲۳۵۰۰۰۰ ریال

سه شاخه ۲۰ خار پراید ABS 
۶۲۰۰۰۰ ریال

سه شاخه ۱۹ پراید ABS  
۶۲۰۰۰۰ ریال

کیت دسته راهنما پراید  
۸۵۰۰۰۰ ریال

آفتامات دینام پیکان  
۵۳۰۰۰۰ ریال

چکش برق پراید 
۱۴۰۰۰۰ ریال

کویل رانا
 ۵۷۰۰۰۰۰ ریال

سر پلوس ۲۲ خار، خار وسط ۴۰۵
۲۹۰۰۰۰۰ ریال


واشر سر سیلندر روآ سال
۶۴۰۰۰۰ ریال