اجناس بدنه
درب موتور صبا قیمت ۸۰۰۰۰۰
درب موتور ۱۳۲ قیمت ۸۰۰۰۰۰
درب موتور ساینا قیمت ۱۴۲۰۰۰۰
درب موتور تیبا قیمت ۱۴۴۰۰۰۰
درب صندوق صبا قیمت ۷۸۰۰۰۰
درب صندوق ۱۳۲ قیمت ۷۶۰۰۰۰
ست درب جلو قیمت ۱۵۴۰۰۰۰
ست درب عقب قیمت ۱۳۶۰۰۰۰
دیواره چپ صبا قیمت ۹۳۰۰۰۰
دیواره راست صبا قیمت ۹۳۰۰۰۰
میل موجگیر پراید قیمت ۱۴۹۰۰۰
میل موجگیر تیبا قیمت ۱۶۵۰۰۰
میل موجگیر وانت قیمت ۳۳۵۰۰۰
دیاق موجگیر قیمت ۲۲۰۰۰
رام زیر موتور قیمت  ۱۱۰۰۰۰
لولای کاپوت ۱۶۰۰۰
لولای درب قیمت ۲۲۰۰۰
سقف صبا قیمت ۹۹۰۰۰۰
سقف ۱۱۱ قیمت  ۹۰۰۰۰۰
سقف تیبا قیمت ۹۳۰۰۰۰
قوطی رادیات قیمت ۱۵۵۰۰۰
سینی شاسی کامل قیمت ۸۹۰۰۰۰
گلگیر جلو صبا مارک ۴ قیمت ۲۶۵۰۰۰
گلگیر جلو صبا مارک سی قیمت ۲۲۵۰۰۰
گلگیر جلو ۱۳۲ قیمت  ۲۶۰۰۰۰
گلگیر جلو ال۹۰ قیمت ۵۴۹۰۰۰
گلگیر جلو تیبا قیمت ۳۸۰۰۰۰
رینگ چرخ تیبا قیمت  ۱۷۴۰۰۰
دیاق اکسل قیمت ۷۰۰۰۰
سینی جلو صبا قیمت ۴۶۰۰۰۰
سینی جلو ۱۳۲ قیمت ۴۶۰۰۰۰
سینی جا چراغی جلو قیمت ۹۰۰۰۰
سینی جا چراغی عقب قیمت ۸۰۰۰۰
درب عقب وانت قیمت ۹۹۰۰۰۰
اکسل صبا قیمت ۴۹۸۰۰۰
اکسل سی ان جی قیمت ۴۹۸۰۰۰
دیاق سپر جلو صبا قیمت ۳۱۲۰۰۰
دیاق سپر جلو ۱۳۲ قیمت ۳۱۲۰۰۰
دیاق سپر عقب قیمت ۳۱۰۰۰۰
جعبه فرمان MBC قیمت ۴۵۵۰۰۰
تودری ۱۳۱ قیمت ۲۸۰۰۰۰
تودی صبا لبه فلزی قیمت ۱۵۵۰۰۰
سینی کف صندوق قیمت ۲۹۵۰۰۰
سینی زیر شیشه قیمت ۱۷۵۰۰۰
روکش درب جلو وعقب سازه قیمت ۲۴۵۰۰۰
رکاب جلو وعقب سازه قیمت ۲۵۵۰۰۰
ابرویی جلو رنگی قیمت ۲۹۰۰۰
جلو پنجره صبا رنگی قیمت ۵۱۰۰۰
جلو پنجره رنگی ۱۳۲ قیمت ۸۴۰۰۰
سپر جلو صباو ۱۳۱ شرکت قیمت ۱۶۰۰۰۰
سپر عقب صبا شرکت قیمت ۱۶۰۰۰۰
سپر جلو و عقب سازه قیمت ۹۰۰۰۰
سپر جلو و عقب ۱۳۲و ۱۱۱رنگی قیمت ۳۱۰۰۰۰
فوم سپر جلو صبا قیمت ۶۰۰۰۰
فوم سپر جلو ۱۳۲ قیمت ۸۳۰۰۰
فوم سپر عقب صبا قیمت ۸۰۰۰۰
فوم سپر عقب ۱۳۲ قیمت ۸۰۰۰۰
نمدی سقف قیمت ۲۷۰۰۰۰
زه اطراف صبا قیمت ۳۸۰۰۰
زه اطراف ۱۳۲ رنگی قیمت ۸۰۰۰۰
سپر وانت و فلاپ های