بازرگانی محمدخانی
🔺میلنگ عظام وارد موجودی شد🔺

📦📦📦📦📦
✅میلنگ پراید عظام

✅میلنگ ۴۰۵ عظام

#بازرگانی

🔺کیت کلاچ عظام تکمیل شد🔺

✅کیت کلاچ پیکان زامیادی
✅کیت کلاچ پیکان پلاس
✅کیت کلاچ ۴۰۵ معمولی
✅کیت کلاچ ۴۰۵ پلاس
✅کیت کلاچ پراید پلاس
✅کیت کلاچ پراید پریدمپر
✅کیت کلاچ ۲۰۶ تیپ۵
✅کیت کلاچ رانا
✅کیت کلاچ ROA
✅کیت کلاچ زانتیا
✅کیت کلاچ تیبا قطر ۲۰۰
✅کیت کلاچ تیبا قطر ۲۱۵

#بازرگانی_

🔺کمک فنر عظام تکمیل شد🔺

✅کمک جلو پراید
✅کمک عقب پراید
✅کمک عقب پراید CNG
✅کمک جلو ۴۰۵
✅کمک عقب ۴۰۵
✅کمک جلو سمند
✅کمک عقب سمند 
✅کمک جلو پیکان
✅کمک عقب پیکان
✅کمک جلو ۲۰۶
✅کمک عقب ۲۰۶

#بازرگان