فروشگاه قطعات یدک ( دیناپارت،هانتر، جهان پارت،آرال تک):
کاسه نمد جلو‌میلنگ پیکان والتون 
۱۴۵۰۰۰
کاسه نمد عقب میلنگ پیکان والتون
۳۱۰۰۰۰

دنده برنجی پیکان والتون 
۲۳۰۰۰۰۰ 

قیمت ها به ریال میباشد

استپر موتور پیکان دینا پارت
استپر موتور پژو ۴۰۵ دینا پارت
۱۳۵۰۰۰۰ ریال

فروش رینگ های مارموت

فروشگاه یدک

پژو ۴۰۵ و ۲۰۶ تیپ ۲     ۵۹۰۰۰۰۰ ریال

۲۰۶ تیپ ۵      ۶۱۵۰۰۰۰ ریال

پراید جور       ۲۹۰۰۰۰۰ ریال

پیکان و روآ جور         ۴۲۵۰۰۰۰ ریال

فروش به صورت نقدی

دیسک و صفحه پژو ۴۰۵ ولئو آبی 
PHC 

۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال

جک کمک فرمان ۴۰۵ سیال 
۲۴۵۰۰۰۰ ریال

اویل پمپ پژو ۴۰۵ سوخت آما 
۲۳۵۰۰۰۰ ریال

مگنت دلکو پراید AMT 
۱۶۵۰۰۰۰ًریال

رینگ ریک پژو ۴۰۵ ۳۲۰۰۰۰۰ 
اصلی

دیسک چرخ هاو لنت های هانتر وارد موجودی شد

لنت عقب رانا 
۷۳۰۰۰۰ 
هانتر

واشر سرسیلندر پیکان یگوسلاو
اصلی
۹۲۰۰۰۰ ریال

پولی سرمیلنگ پیکان هانتر 
830000 ریال

چهارشاخه فرمان ۴۰۵ توس 
۴۷۰۰۰۰ ریال

کشویی ۴/۳ پراید شید پارت
۱۴۵۰۰۰۰ 

کشویی ۲/۱ پراید شید
۱۲۵۰۰۰۰ 

دنده ۴ پراید شید 
۲۱۰۰۰۰۰ ریال

چهار شاخه فرمان ۴۰۵ 
۱۶/۱۵ 
توس 
۴۷۰۰۰۰ ریال