فروشگاه یدکی ارزان
بوش طبق لبه دار ۴۰۵فدرال جنس فوق العاده  عالی با۶ماه ضمانت کامل قیمت ۱۵۰۰۰تومان

سرپلوس پراید عظام ساده  قیمت ۲۷۰تومان                                      سرپلوس پراید عظام ABS قیمت ۲۹۰تومان

زغال استارت ۴۰۵عظام قیمت ۵۵۰۰۰فقط امروز زیر قیمت عظام

رینگ موتور ۴۰۵ اس ام رسید قیمت فوق العاده

بوش گژپن روا قیمت۹۰۰۰۰تومان                                   بوش گژپن پیکان قیمت ۷۵۰۰۰تومان

کمک پراید جلو و عقب فقط امروز ۲۹۸۰۰۰تومان           کمک ۴۰۵و تیبا قیمت عالی موجود میباشد

میل دنده زیر پیکان رسید

بوش میل سوپاپ پیکان ایران بوش ۱۲۰تومان                 بوش گژپن روا ایران ۸۰تومان

رینگ موتور پراید رسید قیمت ۲۷۵۰۰۰فقط امروز

شمع انژکتور تک پلاتین با۶ماه ضمانت قیمت ۱۶۵۰۰ قیمت عالی

لاستیک تیغه پراید دونه ای ۷۸۰۰                                لاستیک تیغه پژو ۴۰۵و۲۰۶وسمند دونه ای ۹۸۰۰

کمک جلو پیکان تعداد محدود رسید

رینگ موتور ۴۰۵فروش ویژه ۵۹۸۰۰۰تومان

رینگ موتور پیکان برزیل استاندارد و۲۰قیمت ۲۸۰تومان

فقط امروز سر سیلندر نیمه بشل ۱۷۴۰تومان

رینگ موتور روا ۲۰اصلی قیمت ۳۵۰تومان