یدک بازار
بوش پیستون ۴۰۵ عظام

۷۱۰/۰۰۰
تومان

فروش ویژه و استثنایی عظام

#سرسیلندر_پراید
سرسیلندر پراید انژکتور عظام
 ۱/۳۶۰/۰۰۰ 

سرسیلندر پراید کاربراتور عظام
۱/۳۶۰/۰۰۰ 
____________________________

#سرسیلندر_405

سرسیلندر #لخت 405 دوگانه عظام
۲۰۵۰۰/۰۰۰ 

سرسیلندر دوگانه #کامل 405 عظام
 ۳/۴۵۰/۰۰۰ 
تومان

 

سرپلوس 405 خار وسط #عظام
 ۳۱۰/۰۰۰