فروشگاه یدکی
سرپاوس ۲۰ ABS مارک AMT 
۲۳۹۰۰۰

شمع انجیکا اصلی ۳۷۰۰۰

 

بلبرینگ های hsb

بلبرینگ چرخ عقب پراید جدید کارتنی ۶۴۰۰۰

بلبرینگ چرخ عقب قدیم کارتنی ۶۲۰۰۰

بلبرینگ چرخ عقب پیکان ۹۵۰۰۰

بلبرینگ کلاچ پژو و پراید ۸۹۰۰۰
بلبرینگ تایم ۹۵۰۰۰