فروشگاه  ( دیناپارت،هانتر، جهان پارت،آرال تک):
جک کمک فرمان پژو ۴۰۵ سیال 
۲۴۵۰۰۰۰ ریال

صافی بنزین پرفکس فلزی 
چینی
۲۳۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو پژو ۴۰۵ و‌تیپ ۵ 
دینا پارت
(برند سنتر یونیکس) 
۲۲۱۰۰۰۰ ریال قیمت لیست 

تخفیف نقدی 
۱۵ درصد

بلبرینگ چرخ جلو پراید جدید 
دینا پارت 

۱۶۴۰۰۰۰ ریال

تخفیف نقدی 
۱۵ درصد

پولی سرمیلنگ پیکان هانتر 
۸۰۰۰۰۰ نقدی

پایه دسته موتور آلمینیوم ۴۰۵ هانتر
۱۲۵۰۰۰۰ ریال

رینگ ریک ۱۸۰۰ 
اصلی
۳۳۰۰۰۰۰ ریال

دیسک و صفحه پژو ۴۰۵ 
ولئو PHC
۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال

دیود دینام پراید انژکتور HPC
۱۷۰۰۰۰۰ ریال

دیسک و صفحه پژو ۴۰۵ ولئو آبی 
PHC 
۱۷۵۰۰۰۰۰ 

دنده ۴ پراید شیدپارت 
۱۲۵۰۰۰۰ ریال

جک کمک فرمان ۴۰۵ سیال
۲۴۵۰۰۰۰ ریال

آینه پژو راهنما دار کاوج 
۱۶۸۰۰۰۰ ریال

سه پایه آینه ۴۰۵ 
۲۸۵۰۰۰

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ 
mwh 
۱۱۰۰۰۰۰ ریال

۹۹/۰۸/۱۱

دیسک و صفحه ۴۰۵ عظام
 ۹۹۰۰۰۰۰ 

دیسک و صفحه ۴۰۵ عظام پلاس 
۱۲۴۵۰۰۰۰ 

دیسک و صفحه پیکان عظام پلاس 
۹۷۰۰۰۰۰ 

بوش پیستون جدید ۴۰۵ عظام 
۷۲۰۰۰۰۰ 

قیمت ها به ریال میباشد

۹۹/۰۸/۱۲
بوش پیستون ۴۰۵ قدیم عظام 
۷۱۰۰۰۰۰ 

دینام ۴۰۵ 
۱۵۸۵۰۰۰۰ 

دینام ۲۰۶ 
۱۸۰۰۰۰۰۰ 

قیمت ها به ریال میباشد

دیسک و‌صفحه پراید عظام 
۶۶۰۰۰۰۰ ریال

دیسک و صفحه ۴۰۵ ولئو سبز 
۲۱۵۰۰۰۰۰ ریال

دیسک و‌صفحه تیپ ۵ ولئو سبز 
۲۸۵۰۰۰۰۰ ریال

رینگ ریک اصلی
پژو ۴۰۵ » ۳۳۰۰۰۰۰ 

۲۰۶ تیپ ۵ » ۶۱۰۰۰۰۰

۲۰۶ تیپ ۲» ۵۴۰۰۰۰۰ 
ریال