ایساکو:
⏪شفت تقسیم دنده ۴۰۵ موجود است

⏪غلتک تایم زانتیا-پارس ELX موجود است

✅دوشاخ کلاج بهینه موجود است

✅درب پوش فیلتر روغن آلومینیوم TU5
قیمت مناسب
✅کارتن ۳۶ عددی

⏪منی فولد چدنی (دود)تیپ ۵ موجود است

⏪غلتک خودتنظیم سمند EF7 موجود است

⏪غلتک تایم ۴۰۵ موجود است

⏪کیت کلاج پراید والئو کره(آبی)موجود است
⏪قیمت ۸/۸۰۰/۰۰۰﷼