پخش عمده کاسه نمد:
⚠️💡کاسه نمد پلوس بزرگ ۴۰۵ ویژن
۶۰۶۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد پلوس کوچک ۴۰۵ ویژن
۶۰۶۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد ساق سوپاپ ۴۰۵ ویژن 
۸۶۰۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد ساق سوپاپ تیپ ۲ ویژن
۸۶۰۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد ساق سوپاپ تیپ ۵ ویژن
۲۱۰۰۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد ساق سوپاپL90 ویژن
۲۸۲۰۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد شفت ۴۰۵ ویژن 
۲۹۵۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد ماهک لبه دار۴۰۵ ویژن
۳۰۲۰۰تومان
⚠️💡اورینگ بوش پیستون  ۴۰۵ویژن 
۳۵۰۰۰تومان
⚠️💡اورینگ بوش پیستون ۲۰۶ ویژن
۳۵۰۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد میل سوپاپ تیپ ۵ ویژن
۷۲۰۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد میل سوپاپ ۴۰۵ ویژن
۵۷۴۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد جلو میل لنگ ۴۰۵ ویژن
۶۰۷۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد جلو میل لنگ ۲۰۶ ویژن
۶۷۷۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد جلو میل لنگ EF7ویژن
۸۷۰۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد عقب میل لنگ ۲۰۶ ویژن
۱۱۳۰۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد اهرم ماهک دنده عقب ۲۰۶ ویژن
۱۸۰۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد عقب پهن ۴۰۵ ویژن
۱۱۵۰۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد عقب نازک ۴۰۵ ویژن
۸۹۳۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد عقب میل لنگ EF7 ویژن
۱۰۸۰۰۰تومان
⚠️💡واشر درب سوپاپ ۴۰۵ ویژن
۵۰۵۰۰تومان
⚠️💡واشر منیفولد هوا ساژم ۴۰۵ ویژن
۳۹۵۰۰تومان
⚠️💡واشر منیفولد هوا زیمنس ۴۰۵ ویژن
۲۷۸۰۰تومان
⚠️💡واشر منیفولد هوا تیپ ۲ ویژن
۴۳۵۰۰تومان
⚠️💡اورینگ سوزن انژکتور قدیم ۴۰۵ ویژن
۲۹۰۰۰تومان
⚠️💡اورینگ سوزن انژکتور ۲۰۶ ویژن
۲۹۰۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد ساق سوپاپ  ELX ویژن
۳۳۵۰۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد شیرفرمان (جعبه فرمان)۴۰۵ ویژن
۶۳۵۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد شیرفرمان (جعبه فرمان) ۲۰۶ ویژن
۶۶۰۰۰تومان
⚠️💡اورینگ پایه فیلتر ۲۰۶ سه تیکه ویژن
۳۹۰۰۰تومان
⚠️💡اورینگ پایه فیلتر ۲۰۶ دوتیکه ویژن
۳۸۰۰۰تومان
⚠️💡اورینگ عقب و جلو دریچه گاز L90 ویژن
۶۵۰۰۰تومان

⚠️💡اورینگ سوزن انژکتور پرایدو پیکان زیمنس ویژن
۲۹۰۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد ساق سوپاپ پراید یورو ۴ ویژن
۱۴۳۰۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد ساق سوپاپ‌ تیبا ویژن 
۱۴۳۰۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد ساق سوپاپ پراید ویژن
۸۶۰۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد عقب میل لنگ پراید ویژن 
۴۳۵۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد بیرونی بدون لبه چرخ جلو پراید ویژن
۱۸۰۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد داخلی لبه دار چرخ جلو پرایدویژن
۱۸۰۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد پلوس پراید ویژن
۲۰۷۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد جلو میلنگ (اویل پمپ) پرایدویژن
۱۹۲۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد سرشفت پراید ویژن
۱۱۵۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد اهرم دوشاخه کلاچ پراید ویژن 
۷۵۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد میل سوپاپ پراید ویژن
۱۹۲۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد چرخ عقب پراید ویژن
۱۹۲۰۰تومان
⚠️💡کاسه نمد تعویض دنده پراید ویژن 
۱۷۵۰۰تومان

⚠️💡لنت جلو ۴۰۵امکو 
۲۳۵۰۰۰تومان
⚠️💡لنت عقب ۴۰۵ امکو
۲۲۵۰۰۰تومان
⚠️💡لنت جلو رانا امکو 
۲۷۵۰۰۰تومان
⚠️💡لنت عقب رانا امکو
۲۳۰۰۰۰تومان
⚠️💡لنت جلو EF7  امکو
۲۸۵۰۰۰تومان
⚠️💡لنت عقب EF7 امکو
۲۶۵۰۰۰تومان
⚠️💡لنت عقب دنا امکو
۲۴۸۰۰۰تومان
⚠️💡لنت جلو تیپ ۲ امکو
۲۶۵۰۰۰تومان
⚠️💡لنت جلو تیپ ۵ امکو
۲۷۲۰۰۰تومان
⚠️💡لنت عقب تیپ ۵ امکو
۱۸۷۰۰۰تومان
⚠️💡لنت عقب پراید امکو
۱۳۰۰۰۰تومان
⚠️💡لنت جلو پراید امکو
۱۲۶۰۰۰تومان
⚠️💡لنت جلو ال۹۰  امکو
۲۷۷۰۰۰تومان
⚠️💡لنت عقب ال۹۰ امکو
۲۱۸۰۰۰تومان
⚠️💡لنت جلو تیبا امکو
۲۰۲۰۰۰تومان
⚠️💡لنت عقب تیبا امکو
۲۱۱۰۰۰تومان
⚠️💡لنت جلو هایماs7  امکو
۵۰۰۰۰۰تومان

⚠️💡سرسیلندر کامل دوگانه ۴۰۵ سانکس 
۳۳۰۰۰۰۰تومان
⚠️💡سرسیلندر دوگانه لخت ۴۰۵ سانکس 
۲۲۰۰۰۰تومان
⚠️💡بوش پیستون لخت ۴۰۵ سانکس
۸۹۵۰۰۰تومان
⚠️💡رینگ موتور ۴۰۵ سانکس
۶۹۰۰۰۰تومان
⚠️💡شاتون ۴۰۵ سانکس
۱۳۵۰۰تومان

⚠️💡سرسیلندر لخت ۴۰۵ بشل 
۱۷۶۰۰۰۰ تومان
⚠️💡سرسیلندر کامل ۴۰۵ بشل 
۲۹۵۰۰۰۰ تومان