فروشگاه دیناپارت
رینگ ریک ۱۸۰۰ 
۳۳۰۰۰۰۰ ریال

دنده برنجی پیکان والتون 
۲۲۰۰۰۰۰ ریال

جک کمک فرمان ۱۸۰۰ سیال
۲۴۵۰۰۰۰ ریال

چهارشاخه فرمان ۴۰۵ توس 
۱۶/۱۵ 
۴۷۰۰۰۰ ریال

مگنت دلکو پراید ۱۷۵۰۰۰۰ ریال

فروشگاه 
دینا پارت 

بلبرینگ چرخ جلو ۴۰۵ و ۲۰۶ تیپ ۵ یونیکس 
۲۲۲۶۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۴۰۵ و ۲۰۶ تیپ ۵ 
دیناپارت
۲۴۸۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو پراید جدید 
۱۶۵۱۰۰۰ 

پولی سرمیلنگ پراید هیدرولیک 
۱۴۹۸۰۰۰ 

پوسته آب ۲۰۶ تیپ ۲ 
۱۱۰۶۰۰۰ 

پوسته هوزینگ آب ۲۰۶ تیپ ۵ 
۱۲۲۲۰۰۰‌ریال

تخفیف نقدی دینا پارت 
۱۵٪

دنده ۴ پراید شید 
۱۲۵۰۰۰۰ 

کشویی ۱/۲ 
۲۱۰۰۰۰۰ 

کشویی ۳/۴ پراید شید
۱۵۵۰۰۰۰