🆕✅ قیمت جدید کاسه نمد ویژن 

17آبان ماه 

کاسه نمد جعبه فرمان ۴۰۵(شیرفرمان) / 62000 تومان

کاسه نمد پلوس بزرگ ۴۰۵ / 59600 تومان

کاسه نمد پلوس کوچک ۴۰۵ / 59600 تومان

ساق سوپاپ ۴۰۵ / 84000تومان

شفت گیربکس ۴۰۵ / 28500 تومان

لیور دنده ۴۰۵ / 29200تومان

اورینگ دور بوش ۴۰۵ / 33800 تومان

میل سوپاپ ۴۰۵ / 56400تومان

جلو میل لنگ ۴۰۵ / 59700تومان

عقب میل لنگ ۴۰۵ پهن / 112000
عقب میل لنگ ۴۰۵ باریک /88300 تومان

واشر درب سوپاپ ۴۰۵ / 49500 تومان

اورینگ انژکتور ۴۰۵ قدیم/ 28000 تومان

اورینگ انژکتور پراید و پیکان زیمنسی / 28000 تومان 

ته میل لنگ پراید / 42300 تومان

پلوس پراید / 19700تومان

ساق سوپاپ‌پراید / 8400تومان

اویل پمپ پراید / 18200 تومان

میل سوپاپ‌پراید / 18200 تومان

چرخ جلو پراید بدون لبه / 17000  تومان

چرخ جلو‌پراید لبه دار / 17000 تومان

چرخ عقب پراید / 18200 تومان

ساق سوپاپ پراید یورو ۴ / 140000 تومان

سرشفت اصلی پراید / 10500 تومان