۹۹.۰۸.۲۰

#مهار_پیکان

کابل گاز انژکتور
۱۶۵۰۰۰ ریال

کابل گاز کاربراتور
۱۶۵۰۰۰ ریال

کابل گاز مدل ۸۴
۱۷۵۰۰۰ ریال

کابل گاز مدل ۸۰
۳۵۵۰۰۰ ریال

کابل گاز مدل ۸۴ انژکتور
۳۶۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ مدل ۹۰ بهینه
۳۶۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ آرژانتینی بلند
۳۵۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ آرژانتینی کوتاه
۳۴۵۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی بغل قلاب دار
۳۶۵۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی وسط
۳۶۵۰۰۰ ریال

کابل کیلومتر ۵۹
۳۲۰۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب موتور بهینه
۱۷۵۰۰۰ ریال

کابل ساسات دولوکسی
۲۲۰۰۰۰ ریال

کابل ساسات بهینه
۲۴۵۰۰۰ ریال

کابل کاپوت کش بلند
۲۳۵۰۰۰ ریال

کابل کیلومتر ۶ دنده
۴۹۰۰۰۰ ریال

کابل کیلومتر گیربکس آلمانی (قیفی)
۳۹۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۸.۲۰

#مهار_آردی

کابل گاز انژکتور
۱۸۵۰۰۰ ریال

کابل گاز کاربراتور
۱۸۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ انژکتور
۳۷۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ کاربراتور
۳۶۵۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی
۳۷۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب موتور
۲۳۵۰۰۰ ریال

کابل ساسات
۲۴۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ دو سر قلاب روآ سال
۳۸۵۰۰۰ ریال

۹۹.۰۸.۲۰

#مهار_۴۰۵

کابل کاز انژکتور ۱۸۰۰
۱۸۵۰۰۰ ریال

کابل گاز کاربراتور ۲۰۰۰
۲۳۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ کوتاه انژکتور
۳۲۵۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی شاخه اصلی
۳۲۵۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی شاخه چپ متوسط
۱۸۵۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی شاخه راست کوتاه
۱۸۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب موتور
۲۳۵۰۰۰ ریال

کابل ساسات
۲۴۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ TU5 وزنه دار،R2،پرشیا TU5
۴۳۵۰۰۰ ریال

کابل کیلومتر GLX پژو ۲۰۰۰
۴۵۰۰۰۰ ریال

کابل کلاچ پژو پارس TU5 ریگلاژی مدل ۹۵ به بالا
۳۶۵۰۰۰ ریال

۹۹.۰۸.۲۰

#مهار_۲۰۶ و رانا

کابل گاز ۲۰۶
۲۳۵۰۰۰ ریال

کابل گاز رانا کوتاه
۱۵۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب موتور ۲۰۶
۲۴۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ ۲۰۶ رگلاژ دستی معمولی
۳۲۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ ۲۰۶ یودار معمولی تیپ ۱
۳۶۰۰۰۰ ریال

کابل کلاچ ۲۰۶ اتوماتیک
۵۳۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ ۲۰۶ اتوماتیک یودار تیپ ۱
۵۸۰۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی ۲۰۶ تیپ ۱ و ۲ کوتاه
۳۶۵۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی ۲۰۶ تیپ ۳ و ۵ بلند
۳۷۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ ۲۰۶ SD رگلاژی وزنه دار
۴۳۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ رانا اتوماتیک و ۲۰۶ SD
۵۸۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ رانا رگلاژی بدون وزنه
۳۴۵۰۰۰ ریال

۹۹.۰۸.۲۰

#مهار_پراید

کابل گاز انژکتور
۱۸۵۰۰۰ ریال

کابل گاز کاربراتور
۱۹۰۰۰۰ ریال

کابل کلاچ انژکتور بهینه
۱۸۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ سربی انژکتور
۲۲۰۰۰۰ ریال

کابل کیلومتر انژکتور
۲۴۵۰۰۰ ریال

کابل کیلومتر کاربراتور
۲۶۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب موتور
۱۹۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب صندوق
۲۲۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب باک
۲۲۰۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب صندوق ۱۱۱
۲۳۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب باک ۱۱۱
۲۳۵۰۰۰ ریال

مجموعه باک و صندوق
۵۳۵۰۰۰ ریال

مجموعه کابل شیشه بالابر
۱۶۵۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی تک سوز و دوگانه سوز
۶۵۰۰۰۰ ریال

کابل کلاچ یورو ۴ وزنه دار
۳۲۵۰۰۰ ریال

لوله فرعی آب
۲۸۵۰۰۰ ریال

لوله فرعی آب یورو ۴
۲۸۵۰۰۰ ریال

۹۹.۰۸.۲۰

#مهار_زانتیا و ال۹۰

کابل گاز زانتیا
۲۲۰۰۰۰ ریال

کابل کلاچ کوتاه ۱۸۰۰
۳۶۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ بلند ۲۰۰۰
۳۶۵۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی کوتاه زانتیا
۳۸۰۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی بلند زانتیا
۳۸۰۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب موتور زانتیا
۲۳۵۰۰۰ ریال

کابل گاز ال۹۰
۲۲۰۰۰۰ ریال

کابل کلاچ ال۹۰
۵۲۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۸.۲۰

#مهار_تیبا

کابل گاز
۱۹۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ تیبا و ریو
۲۱۰۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب موتور تیبا
۱۹۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب صندوق تیبا
۲۳۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب باک تیبا
۲۳۵۰۰۰ ریال

مکانیزم دستگاه باگ و صندوق تیبا
۵۶۰۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی تیبا شاخه اصلی
۶۵۰۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی تیبا شاخه فرعی
۲۴۵۰۰۰ ریال

لوله فرعی تیبا CNG
۲۸۵۰۰۰ ریال

لوله فرعی تیبا معمولی
۲۸۵۰۰۰ ریال

۹۹.۰۸.۲۰

#مهار_سمند

کابل گاز
۱۵۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب موتور
۲۴۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ EF7 و SE رگلاژ دستی
۳۸۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ SE رگلاژ اتوماتیک
۵۶۵۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی شاخه چپ متوسط
۲۱۰۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی شاخه راست کوتاه
۲۱۰۰۰۰ ریال

کابل کلاچ سمند R2 جدید،پرشیا TU5،رانا،۲۰۶ TU5 جدید
۸۵۰۰۰۰ ریال