دنده برنجی پیکان والتون 
۲۲۰۰۰۰۰ 

زنجیر و زنجیر سفت کن والتون 
۳۲۰۰۰۰۰ ریال

چهارشاخه فرمان ۴۰۵ توس 
۴۸۰۰۰۰ ریال

واشر سرسیلندر پیکان یگوسلاو اصلی 
۹۲۰۰۰۰ ریال

تسمه تایم پژو ۴۰۵ فرانتک موجود است

رینگ ریک ۱۸۰۰ اصلی 
۳۲۰۰۰۰۰ ریال