قیمت های فوق جهت تعداد بالا است و برای خرید های پایین شامل افزایش قیمت میشود

آلترناتور ۲۰۶
۱۱۵۰۰۰۰ ریال

آلترناتور ۴۰۵
۱۴۰۰۰۰۰ ریال


تسمه ۱۵۶۵ HPC
۱۲۸۰۰۰۰ ریال

تسمه ۱۶۶۵ OPTIBELT
۱۶۲۰۰۰۰ ریال

تسمه ۱۵۷۵ HPC
۱۲۸۰۰۰۰ ریال

تسمه ۸۳۵ چینی
۲۰۵۰۰۰ ریال

تسمه ۸۸۵ OPTIBELT
۵۶۰۰۰۰ ریال


توپی چرخ جلو ۲۰۶ ATC
۸۶۰۰۰۰ ریال

توپی چرخ جلو قدیم پراید هرینگتون
۷۰۰۰۰۰ ریال

توپی چرخ عقب ABS ۴۰۵ فرانتک
۳۲۰۰۰۰۰ ریال

توپی چرخ جلو ۴۰۵ ATC
۹۰۰۰۰۰ ریال

توپی چرخ عقب ABS ۴۰۵ هرینگتون
۳۴۰۰۰۰۰ ریال


تیغه برف پاک کن بدون آب پاش ۴۰۵
۴۰۰۰۰۰ ریال

تیغه برف پاک کن پیکان
۳۴۰۰۰۰ ریال

تیغه برف پاک کن پراید MAX
۳۴۰۰۰۰ ریال

تیغه برف پاک کن پراید هرینگتون
۳۵۰۰۰۰ ریال


جعبه فرمان پراید ژنرال
۳۸۰۰۰۰۰ ریال


خروسکی کاپوت ۴۰۵ پیشرفت
۱۳۰۰۰۰ ریال


دسته راهنما ۴۰۵ HPC
۱۴۵۰۰۰۰ ریال

دسته راهنما پراید دیاکو
۲۴۵۰۰۰۰ ریال


دسته موتور شماره ۲ پراید WRT
۴۰۰۰۰۰ ریال


ذغال استارت ۴۰۵ عظام
۶۸۰۰۰۰ ریال


کیت کلاچ رانا عظام
۱۵۸۰۰۰۰۰ ریال


زنجیر سفت کن پیکان فال صنعت
۷۵۰۰۰۰ ریال


ساچمه ریز پیکان
۱۶۰۰۰۰ ریال

ساچمه درشت پیکان
۱۶۰۰۰۰ ریال


شمع تک پلاتین اکیوم
۳۶۵۰۰۰ ریال


قفل درب موتور ۴۰۵ پیشرفت
۲۴۰۰۰۰ ریال

قفل درب موتور پراید پیشرفت
۲۴۰۰۰۰ ریال

قفل صندوق ۴۰۵ پیشرفت
۲۱۰۰۰۰ ریال


کمک فنر عقب پراید عظام
۳۰۰۰۰۰۰ ریال


واشر بغل اگزوز پیکان
۱۱۰۰۰۰ ریال


وایر شمع پراید و پیکان و ۴۰۵ ژنرال
۵۳۰۰۰۰ ریال


لنت جلو ۴۰۵ امکو
۲۱۵۰۰۰۰ ریال


گردگیر پلوس پراید WRT
۱۱۵۰۰۰ ریال


کوئل دوبل ساژم ۴۰۵ نارسیس
۲۵۵۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ کلاچ روآ عظام (بدون جعبه)
۱۱۵۰۰۰۰ ریال


زه چراغ جلو پیکان کوشان
۲۷۰۰۰۰ ریال

زه چراغ جلو پیکان حجیجی
۲۸۰۰۰۰ ریال


پایه برف پاک کن پراید
۱۸۰۰۰۰ ریال


کیت کلاچ ۴۰۵ طوس
۸۱۰۰۰۰۰ ریال


قفل درب جدید ۴۰۵ پیشرفت
۶۰۰۰۰۰ ریال


ترمز درب قدیم ۴۰۵ پیشرفت
۱۵۰۰۰۰ ریال


عایق حرارتی ۴۰۵ ساده
۳۱۰۰۰۰ ریال

عایق حرارتی ۴۰۵ یورو ۴ بیکو
۳۳۵۰۰۰ ریال


چهار شاخ فرمان آردی طوس
۴۵۰۰۰۰ ریال

چهار شاخ فرمان بلند پراید طوس
۶۷۰۰۰۰ ریال

چهار شاخ فرمان کوتاه پراید طوس
۶۴۰۰۰۰ ریال

چهار شاخ فرمان پیکان طوس
۶۶۰۰۰۰ ریال


بوق پراید همت
۴۲۰۰۰۰ ریال


کاسه چرخ جدید پراید طوس
۱۲۰۰۰۰۰ ریال

کاسه چرخ ABS پراید طوس
۱۲۱۰۰۰۰ ریال


زبانه درب چپ پیکان کوشان
۱۶۵۰۰۰ ریال


دستگیره داخل راست پیکان
۲۸۰۰۰۰ ریال


قفل درب جلو چپ پیکان پیشرفت
۶۱۰۰۰۰ ریال


سه شاخ پلوس ۲۰ خار ABS پراید CBCO
۶۲۰۰۰۰ ریال


واشر سر سیلندر ۱.۵ پراید طوس
۵۰۰۰۰۰ ریال

واشر سر سیلندر ۲ پیکان طوس
۵۴۵۰۰۰ ریال

واشر سر سیلندر ۱.۵ پیکان طوس
۵۳۵۰۰۰ ریال


تسمه ۸۹۰ CBCO
۲۹۰۰۰۰ ریال

تسمه ۱۵۶۵ CBCO
۸۹۰۰۰۰ ریال

تسمه ۱۶۶۵ CBCO
۸۹۰۰۰۰ ریال

تسمه ۱۰۷ CBCO
۸۳۰۰۰۰ ریال

تسمه ۸۳۵ CBCO
۲۷۰۰۰۰ ریال


واتر پمپ ۴۰۵ ترک
۱۵۰۰۰۰۰ ریال

واتر پمپ ۲۰۶ تیپ ۵ ترک
۱۵۰۰۰۰۰ ریال

واتر پمپ ۲۰۶ تیپ ۲ ترک
۱۵۰۰۰۰۰ ریال


کیت کلاچ پراید هرینگتون
۶۴۰۰۰۰۰ ریال


آرمیچر استارت قدیم ۴۰۵ والئو
۲۵۰۰۰۰۰ ریال


واتر پمپ پراید سوخت آما
۱۹۰۰۰۰۰ ریال


لنت جلو پراید پارس آبی
۸۱۰۰۰۰ ریال

لنت جلو پراید پارس سبز
۷۴۰۰۰۰ ریال

لنت جلو ۴۰۵ پارس آبی
۱۲۳۰۰۰۰ ریال

لنت جلو ۴۰۵ پارس سبز
۱۰۲۰۰۰۰ ریال

لنت جلو پیکان پارس سبز
۶۷۰۰۰۰ ریال

لنت جلو پیکان پارس آبی
۷۳۰۰۰۰ ریال

لنت عقب ۴۰۵ پارس آبی
۱۵۳۰۰۰۰ ریال

لنت عقب پیکان پارس آبی
۱۴۳۰۰۰۰ ریال

لنت جلو تیبا و ریو پارس آبی
۱۴۵۰۰۰۰ ریال

لنت جلو ۲۰۶ تیپ ۲ آبی
۱۴۴۰۰۰۰ ریال

❌فروش لنت ها فقط به صورت کارتنی میباشد❌

۹۹.۹.۰۳

#شید_پارت

دنده یک پراید
۱۷۳۰۰۰۰ ریال

دنده دو پراید
۱۴۵۰۰۰۰ ریال

دنده سه پراید
۱۲۵۰۰۰۰ ریال

دنده چهار پراید
۱۵۴۰۰۰۰ ریال

دنده پنج ثانویه پراید
۱۲۰۰۰۰۰ ریال

دنده پنج اولیه پراید
۹۸۰۰۰۰ ریال

دنده پینیون پراید
۱۱۵۰۰۰۰ ریال

دنده عقب پراید
۱۲۰۰۰۰۰ ریال

دنده برنجی یک پراید
۲۲۰۰۰۰ ریال

دنده برنجی دو پراید
۲۲۰۰۰۰ ریال

دنده برنجی سه و چهار پراید
۲۰۰۰۰۰ ریال

دنده برنجی پنج پراید
۱۹۰۰۰۰ ریال

دنده برنجی یک و دو دوبل تیبا وساینا
۲۱۵۰۰۰۰ ریال

دنده دیشلی کامل پراید
۱۱۰۰۰۰۰ ریال

دنده دیشلی کامل تیبا
۱۴۰۰۰۰۰ ریال

دنده دیشلی کامل ۴۰۵ (۱۴و ۱۶ دندانه)
۱۴۰۰۰۰۰ ریال

دنده دیشلی کامل۲۰۶
۱۴۰۰۰۰۰ ریال

شفت ورودی پراید
۴۲۸۰۰۰۰ ریال

شفت خروجی پراید
۴۵۵۰۰۰۰ ریال

کشویی کامل یک و دو پراید
۲۳۰۰۰۰۰ ریال

کشویی کامل سه و چهار پراید
۱۶۵۰۰۰۰ ریال

کشویی کامل پنج پراید
۱۱۰۰۰۰۰ ریال

مغزی کشویی یک و دو پراید
۵۰۰۰۰۰ ریال

مغزی کشویی سه و چهار پراید
۴۸۰۰۰۰ ریال

مغزی کشویی پنج پراید
۳۸۰۰۰۰ ریال

پوسته کشویی یک و دو پراید
۱۸۰۰۰۰۰ ریال

پوسته کشویی سه و چهار پراید
۱۲۰۰۰۰۰ ریال

پوسته کشویی پنج پراید
۸۰۰۰۰۰ ریال

میل و واشر دیشلی پراید
۲۳۰۰۰۰ ریال

میل و واشر دیشلی تیبا
۲۳۰۰۰۰ ریال

 

#شید_پارت

هوزینگ معمولی پراید
۶۰۰۰۰۰۰ ریال

هوزینگ مگنتی پراید
۶۲۰۰۰۰۰ ریال

هوزینگ یورو ۴ پراید
۷۳۵۰۰۰۰ ریال

هوزینگ بهبود یافته تیبا
۸۷۰۰۰۰۰ ریال

هوزینگ یورو ۴ تیبا
۸۴۵۰۰۰۰ ریال

هوزینگ پراید ۱۵۱
۸۷۵۰۰۰۰ ریال

میل دیشلی پراید
۱۳۰۰۰۰ ریال

میل دیشلی ۴۰۵
۱۳۰۰۰۰ ریال

مهره فن انژکتور مشکی پراید و ۴۰۵
۱۹۰۰۰۰ ریال

مهره فن انژکتور سبز پراید و ۴۰۵
۱۹۰۰۰۰ ریال

فشنگی دنده عقب پراید
۳۰۰۰۰۰ ریال

فشنگی روغن پراید
۱۸۰۰۰۰ ریال

مهره حرارتی مشکی پراید
۱۵۰۰۰۰ ریال

مهره حرارتی قرمز پراید
۱۵۰۰۰۰ ریال

دنده داخل گیربکس (النگویی) پراید
۷۰۰۰۰ ریال

النگویی مگنتی پراید
۳۵۰۰۰۰ ریال

اهرم تقسیم دنده (شیر سماوری) پراید
۵۸۰۰۰۰ ریال

صفحه تقسیم دنده پراید
۳۵۰۰۰۰ ریال

خار شفت کشویی یک و دو پراید
۲۰۰۰۰ ریال

خار شفت کشویی سه و چهار پراید
۲۰۰۰۰ ریال

خار شفت کوچک پراید
۲۰۰۰۰ ریال

میل تعویض دنده (میل T) پراید
۲۷۰۰۰۰ ریال

محرک ماهک سه و چهار فولادی پراید
۲۱۰۰۰۰ ریال

محرک ماهک پنج فولادی پراید
۳۲۰۰۰۰ ریال

ماهک یک و دو فولادی پراید
۵۵۰۰۰۰ ریال

ماهک سه و چهار آلومینیومی پراید
۲۰۰۰۰۰ ریال

ماهک پنج و عقب آلومینیومی پراید
۲۰۰۰۰۰ ریال

میل ماهک یک و دو پراید
۱۴۰۰۰۰ ریال

میل ماهک سه و چهار پراید
۱۷۰۰۰۰ ریال

میل ماهک پنج پراید
۱۸۰۰۰۰ ریال

پین و واشر دیشلی پراید
۱۰۰۰۰۰ ریال

اهرم دو شاخ کلاچ معمولی پراید
۲۵۰۰۰۰ ریال

اهرم دو شاخ کلاچ یورو ۴ پراید
۲۵۰۰۰۰ ریال

آهنربای گیربکس پراید
۸۰۰۰۰ ریال

ساچمه لوبیایی پراید
۲۰۰۰۰ ریال

گردگیر میل تعویض دنده پراید
۶۰۰۰۰ ریال

گیربکس کامل معمولی پراید
۴۳۰۰۰۰۰۰ ریال

گیربکس کامل مگنتی پراید
۴۳۰۰۰۰۰۰ ریال

دوشاخ کلاچ پراید
۲۰۰۰۰۰ ریال