عرضه مستقیم محصولات عظام کیک کروزوکلیه اجناس رند بازار:
دینام ۴۰۵ 
دینام ۲۰۶ 
دینام پیکان 
دینام پراید 
دینام تیبا 
افتامات دینام ۴۰۵ 
افتامات دینام ۲۰۶ 
ذغال استارت 
مجموعه ذغال استارت 
اتوماتیک پراید پیکان پژو و ۲۰۶ 
دنده استارت ۴۰۵ 
استارت پیکان 
استارت پراید 
استارت پژو 
استارت ۲۰۶ 
ارمیچر استارت 
گیربکس استارت 
بالشتک استارت

شاتون پراید 
شاتون پژو 
شاتون روا 
میل لنگ پراید 
میل لنگ پژو 
میل لنگ پیکان 
سر سیلندر لخت ۴۰۵ دینا 
سر سیلندر لخت ۴۰۵ عظام 
سر سیلندر کامل ۴۰۵ عظام 
سر سیلندر پزاید کاربراتور 
سر سیلندر پراید انژکتور 
میل سوپاپ پراید کاربراتور 
میل سوپاپ زیمنس و ساژم

واتر پمپ پراید عظام 
وانر پمپ پراید سوخت اما 
واتر پمپ پژو سوخت اما 
واتر پمپ سمند ملی

پیستون پیکان چهار سایز 
پیسنون روا چهار سایز 
پیستون پراید ۴ سایز 
بوش پیستون ۴۰۵ قدیم و جدید 
پیستون سمند ملی 
پیستون ۲۰۶ تیپ ۵

دیسک چرخ پراید 
دیسک چرخ جلو‌تیبا 
دیسک چرخ جلو ۴۰۵ 
دیسک چرخ جلو سمند ملی 
دیسک چرخ جلو تیپ ۲/۵ 
کاسه چرخ عقب پراید جدید 
کاسه چرخ عقب پراید قدیم 
کاسه چرخ عقب پراید ای بی اس

دیسک و صفحه پراید 
دیسک و صفحه پژو 
پژو پلاس 
دیسک و صفحه تیپ ۲ 
دیسک و صفحه تیپ ۵ 
دیسک و صفحه رانا 
دیسک و صفحه ال۹۰
دیسک و صفحه زانتیا 
دیسک و صفحه پیکان

تیغه پیکان 
تیغه پراید 
تیغه پژو

کمک پراید جلو و عقب 
کمک جلو ۴۰۵ و عقب 
کمک جلو سمند و عقب 
کمک جلو تیبا و عقب 
کمک جلو و عقب ۲۰۶ 
کمک جلو و عقب ال۹۰
کمک جلو و عقب پیکان

سر پلو س های 
۱۹/۲۰
معمولی و abs 
سر پلوس ۲۲ خار وسط 
مشعلی ۲۰ بلند 
سرگیربکس ۲۲/۲۴ 
کوتاه و بلند

کمک فرمان ۴۰۵ ۲۵۰

کمک عقب ۲۰۶ ۳۶۰

پیستون ۲۰/استاندارد اردی ۴۸۰

میل لنگ پیکان ۶۲۰

درب سوپاپ فلزی ۳۹۰

دیسک و صفحه تیپ ۵

سر پلوس ۲۰ / ۲۰ abs / 22 خار وسط

کمک عقب ۴۰۵ ۳۴۵

پیستون پراید ۲۵۵

دینام پراید ۱۵۰۰

۱۹ ای بی اس ۲۵۰

میل لنگ پیکان ۶۲۰

درب سوپاپ فلزی ۳۹۰

سر پلوس ۲۰ / ۲۰ abs / 22 خار وسط

دیسک و صفحه تیپ ۵

کمک عقب ۴۰۵ ۳۴۵

پیستون پراید ۲۵۵

دینام پراید ۱۵۰۰

۱۹ ای بی اس ۲۵۰