ارزانسرا:

استکان پیکان AMT
۳۶۰۰۰۰ ریال


آفتامات بوق ۴ فیش AMT
۱۹۰۰۰۰ ریال


آفتامات چراغ پیکان AMT
۴۹۵۰۰۰ ریال


آفتامات دینام آردی HPC
۸۹۰۰۰۰ ریال


آفتامات دینام پیکان HPC
۶۹۰۰۰۰ ریال


آفتامات دینام پیکان MIC
۴۹۰۰۰۰ ریال


آلتناتور ۲۰۶ با ضمانت 
۱۱۵۰۰۰۰ ریال

آلترناتور ۴۰۵ با ضمانت
۱۴۰۰۰۰۰ ریال


اویل ۴۰۵ دیناپارت
۱۹۵۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ چرخ جلو پیکان BW
۶۰۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ چرخ جلو پراید ۱۴۱ هرینگتون
۱۱۵۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ ۱۱۷۴۹ دلیفر
۳۳۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ تسمه تایم ۲۰۶ ثابت
۹۴۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ تسمه تایم ۲۰۶ ساعتی
۱۵۳۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ تسمه تایم ۴۰۵ هرینگتون
۹۸۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ تسمه تایم پراید هرینگتون
۸۷۰۰۰۰ ریال

۹۹..۰۹.۰۸
بلبرینگ ته میل لنگ پیکان هندی
۱۰۵۰۰۰ ریال


بلبرینگ چرخ جلو ۲۰۶ دلیفر
۱۲۴۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ ۶۰۰۶ دلیفر
۲۴۵۰۰۰ ریال


بلبرینگ ۶۲۰۲ دلیفر
۱۱۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ کلاچ ۴۰۵ فرانتک
۹۹۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ کلاچ پراید با ضمانت
۷۵۰۰۰۰ ریال


بوش ته میل لنگ پیکان فدرال
۱۰۵۰۰۰ ریال


بوش شاطون روآ بوش ایران
۷۳۰۰۰۰ ریال


اجناس رزن یدک

بوش اکسل پراید 
۱۴۶۰۰۰ ریال

بوش طبق ۱۸۰۰ پیکان  
۵۳۰۰۰ ریال

بوش طبق لندروری پیکان  
۱۶۶۰۰۰ ریال

گردگیر کمک جلو ۴۰۵  
۱۶۵۰۰۰ ریال

گردگیر جعبه فرمان ۴۰۵  
۱۶۵۰۰۰ ریال

گردگیر کمک جلو پراید 
۱۴۰۰۰۰ ریال

گردگیر کمک عقب پراید 
۱۵۵۰۰۰ ریال

لاستیک ۳ گوش پیکان 
۱۳۷۰۰۰ ریال

لاستیک قامه پیکان 
۲۸۸۰۰ ریال

لاستیک موج گیر پیکان 
۲۳۰۰۰ ریال

لاستیک نر و ماده کمک عقب پراید 
۳۶۵۰۰ ریال


پلاتین و فیوز پیکان دلیتکس
۲۹۷۰۰۰ ریال


بوق ۲۰۶ KIKER
۸۵۰۰۰۰ ریال

بوق ۴۰۵ kiker
۸۳۰۰۰۰ ریال

بوق پراید hemat
۳۶۰۰۰۰ ریال


#طوس
چهار شاخه پیکان
 ۶۴۰۰۰۰ ریال

چهار شاخه بلند پراید  
۶۷۰۰۰۰ ریال

چهار شاخه کوتاه پراید 
۶۴۰۰۰۰ ریال

چهار شاخه آردی 
۴۵۰۰۰۰ ریال

چهار شاخه ۴۰۵  
۴۶۰۰۰۰ ریال

کاسه چرخ پراید جدید و قدیم  
۱۲۲۰۰۰۰ ریال

کاسه چرخ جدید ABS  
۱۲۵۰۰۰۰ ریال

جعبه فرمان پیکان 
۱۱۵۰۰۰۰ ریال

دیسک و صفحه ۴۰۵  
 ۸۲۰۰۰۰۰ ریال


کاسه نمد پرستو POS پراید ( ایرانی )
اویل پمپ    
۶۵۰۰۰ ریال

شفت   
۶۵۰۰۰ ریال

پلوس 
۶۵۰۰۰ ریال

چرخ عقب 
۶۵۰۰۰ ریال

چرخ جلو لبه دار   
۷۵۰۰۰ ریال

چرخ جلو بی لبه  
۷۵۰۰۰ ریال

میل سوپاپ   
۶۵۰۰۰ ریال

عقب میل لنگ   
۱۹۵۰۰۰ ریال


درب باک پیکان خانکو
بزرگ مشکی
۳۴۰۰۰۰ ریال

کوچک مشکی  
۳۳۰۰۰۰ ریال

بزرگ طوسی  
۳۴۰۰۰۰ ریال


پمپ آبپاش بی سیم ۴۰۵ اسمارت
۴۵۵۰۰۰ ریال

پمپ آبپاش سیم کوتاه AMT
۳۷۰۰۰۰ ریال


پمپ درب ۵ فیش ۴۰۵ پیشرفت
۴۲۰۰۰۰ ریال


پمپ درب ۲ فیش ۴۰۵ پیشرفت
۳۷۰۰۰۰ ریال


ترمز درب ۴۰۵ قدیم پیشرفت
۱۴۰۰۰۰ ریال


تسمه ۱۵۶۵ HPC
۱۲۳۰۰۰۰ ریال


تسمه ۱۶۶۵ HPC
۱۲۳۰۰۰۰ ریال


تسمه ۱۵۶۸ رایکالتون
۱۴۰۰۰۰۰ ریال


تسمه ۱۶۶۵ OPTIBELT
۱۵۸۰۰۰۰ ریال


تسمه دینام پیکان ۸۳۵
۱۸۵۰۰۰ ریال


تسمه ۸۸۵ OPTIBELT
۵۶۰۰۰۰ ریال


تسمه تایم ۲۰۶ OPTIBELT
۱۸۱۰۰۰۰ ریال


تسمه تایم ۴۰۵ OPTIBELT
۱۸۲۰۰۰۰ ریال


تسمه تایم پراید OPTIBELT
۱۴۸۰۰۰۰ ریال


تسمه تایم سمند ملی دایکو اصلی 
۲۸۵۰۰۰۰ ریال


توپی چرخ جلو ۲۰۶ ATC 
۸۷۰۰۰۰ ریال


توپی چرخ جلو پراید قدیم هرینگتون 
۷۰۰۰۰۰ ریال


توپی چرخ عقب ۴۰۵ فرانتک ABS
۳۲۰۰۰۰۰ ریال


توپی چرخ عقب ۴۰۵ هرینگتون
۳۱۵۰۰۰۰ ریال


تیغه برف پاک کن ۴۰۵ بدون آبپاش
۴۰۰۰۰۰ ریال

تیغه برف پاک کن کامل ۴۰۵ 
۵۴۰۰۰۰ ریال

تیغه برف پاک کن کامل ۴۰۵ ژله ای
۴۲۰۰۰۰ ریال

تیغه برف پاک کن پراید کلاسیک هرینگتون
۳۴۰۰۰۰ ریال

تیغه برف پاک کن پراید MAX
۳۳۰۰۰۰ ریال

تیغه برف پاک کن پیکان
۳۳۰۰۰۰ ریال


جعبه فرمان پراید جنرال با ضمانت
۳۸۰۰۰۰۰ ریال


چکمه ای بغل یاتاقان پیکان 
۴۰۰۰۰ ریال


چکمه ای بغل یاتاقان ۴۰۵
۴۰۰۰۰ ریال


چهار شاخه آردی کامل سایکو
۱۹۵۰۰۰۰ ریال


قفل خروسکی کاپوت ۴۰۵ پیشرفت
۱۲۰۰۰۰ ریال


درب روغن پیکان افرا
۶۰۰۰۰ ریال


دستگیره بالا بر پیکان ۵۹
۲۵۵۰۰۰ ریال


دستگیره ثابت پیکان
۱۴۰۰۰۰ ریال


دستگیره داخل پیکان
۲۵۵۰۰۰ ریال


دسته راهنما ۴۰۵ HPC
۱۴۲۰۰۰۰ ریال