#پولاسا

شیلنگ بالا رادیاتور ۴۰۵ کلاسیک
۴۴۲۰۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور ۴۰۵ کلاسیک
۵۱۲۰۰۰ ریال

شیلنگ بالا رادیاتور ۴۰۵ خاری
۶۵۶۰۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور ۴۰۵ خاری
۷۳۲۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری کوتاه ۴۰۵
۱۹۲۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری بلند روکش دار ۴۰۵
۴۰۴۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری بلند روکش دار ۴۰۵ دوگانه سوز
۹۴۴۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری کوتاه ۴۰۵ دوگانه سوز
۸۲۸۰۰۰ ریال

شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف ۴۰۵
۴۳۰۰۰۰ ریال

شیلنگ هیدرولیک ۶۳ سانتی ۴۰۵
۱۵۲۰۰۰ ریال

شیلنگ هوا روغن درب سوپاپ ۴۰۵
۳۵۸۰۰۰ ریال

شیلنگ هوا روغن خرچنگی تک سوز ۴۰۵
۶۷۰۰۰۰ ریال

شیلنگ هوا روغن خرچنگی دوگانه سوز ۴۰۵
۷۷۸۰۰۰ ریال

شیلنگ هوا روغن خرچنگی دوگانه سوز وارنیشدار ۴۰۵
۶۷۴۰۰۰ ریال

شیلنگ بالا رادیاتور ۲۰۶ تیپ ۲
۲۶۳۰۰۰ ریال

شیلنگ بالا رادیاتور ۲۰۶ تیپ ۵
۳۲۹۰۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور ۲۰۶
۲۹۳۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری روکش دار ۲۰۶
۳۳۰۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری والف دار ۲۰۶ قدیم
۶۰۰۰۰۰ ریال

زیر منبع انبساط ۲۰۶
۱۸۰۰۰۰ ریال

شیلنگ منبع انبساط ۲۰۶ تیپ ۲
۵۲۴۰۰۰ ریال

شیلنگ بالا رادیاتور EF7
۲۸۲۰۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور EF7
۶۰۰۰۰۰ ریال

شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف EF7
۶۹۵۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری کوتاه EF7
۱۸۷۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری بلند EF7
۱۲۷۸۰۰۰ ریال

شیلنگ بالا رادیاتور سمند TU5
۳۹۷۰۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور سمند TU5
۸۴۶۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری کوتاه سمندTU5
۳۹۳۰۰۰ ریال

شیلنگ هیدرولیک ضعیف سمند TU5
۱۲۸۰۰۰۰ ریال

شیلنگ هوا روغن گاز سوز ۴۰۵
۱۲۷۰۰۰ ریال

شیلنگ گلویی باک ۴۰۵
۴۸۶۰۰۰ ریال

شیلنگ هیدرولیک فشار قوی ۴۰۵
۲۴۰۰۰۰۰ ریال

شیلنگ بالا رادیاتور ال۹۰ قدیم
۴۸۶۰۰۰ ریال

شیلنگ بالا رادیاتور ال۹۰ جدید
۷۶۲۵۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور ال۹۰ قدیم
۱۵۷۳۰۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور ال۹۰ جدید
۱۵۷۳۰۰۰ ریال

شیلنگ کوتاه بخاری ال۹۰
۲۸۳۰۰۰ ریال

شیلنگ بالا رادیاتور پراید
۱۳۰۰۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور پراید
۱۴۰۰۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور پراید طرح جدید
۱۶۰۰۰۰ ریال

شیلنگ راست بخاری پراید انژکتور
۱۱۲۰۰۰ ریال

شیلنگ کج بخاری پراید انژکتور
۱۰۵۰۰۰ ریال

شیلنگ راست بخاری پراید کاربراتور
۸۹۰۰۰ ریال

شیلنگ کج بخاری پراید کاربراتور
۱۱۶۰۰۰ ریال

شیلنگ بلند بخاری گاز سوز پراید
۱۷۰۰۰۰ ریال

شیلنگ کوتاه بخاری گاز سوز پراید
۱۷۳۰۰۰ ریال

شیلنگ راست بخاری پراید یورو ۴
۱۰۰۰۰۰ ریال

شیلنگ کج بخاری پراید یورو ۴
۱۰۰۰۰۰ ریال

شیلنگ باک پراید
۶۳۹۰۰۰ ریال

شیلنگ باک پراید دوگانه سوز
۷۷۵۰۰۰ ریال

شیلنگ باک پراید هاچ بک
۷۰۰۰۰۰ ریال

شیلنگ هواکش درب سوپاپ پراید انژکتور
۵۰۰۰۰ ریال

شیلنگ هواکش درب سوپاپ پراید کاربراتور
۷۰۰۰۰ ریال

شیلنگ هولکش درب سوپاپ پراید گازسوز
۶۶۰۰۰ ریال

شیلنگ هواکش درب سوپاپ پراید یورو ۴
۸۸۰۰۰ ریال

شیلنگ چوپوقی درب سوپاپ پراید
۶۶۰۰۰ ریال

شیلنگ چوپوقی درب سوپاپ پراید یورو۴
۵۰۰۰۰ ریال

شیلنگ کنیستر به شیر برقی پراید(خلاء)
۴۸۰۰۰ ریال

شیلنگ کنیستر بلند پراید
۸۵۰۰۰ ریال

شیلنگ U پراید
۳۳۵۰۰ ریال

شیلنگ سر ریز آب رادیاتور پراید
۴۷۵۰۰ ریال

شیلنگ هوا روغن دوخم پراید
۵۲۰۰۰ ریال

شیلنگ مجموعه شش گانه پراید کاربراتور
۲۸۵۰۰۰ ریال

شییلنگ مجموعه هفت گلنه پراید انژکتور
۳۷۰۰۰۰ ریال

شیلنگ آب ساژم پراید
۵۰۰۰۰ ریال

شیلنگ منبع آرامش پراید
۱۲۰۰۰۰ ریال

شیلنگ زانو واتر پمپ پراید
۴۶۰۰۰ ریال

شیلنگ هوای باک ۳۳ سانتی پراید
۵۹۰۰۰ ریال

شیلنگ هوای باک ۴۳ سانتی پراید
۱۲۰۰۰۰ ریال

شیلنگ بوستر سوپاپ دار پراید کاربراتور
۱۹۷۰۰۰ ریال

شیلنگ بوستر سوپاپ دار پراید انژکتور
۲۰۰۰۰۰ ریال

شیلنگ بوستر سوپاپ دار پراید یورو ۴
۲۴۸۰۰۰ ریال

شیلنگ حبابگیر پراید انژکتور
۱۱۰۰۰۰۰ ریال

شیلنگ حبابگیر پراید کاربراتور
۹۲۷۰۰۰ ریال

شیلنگ ۵/۵ سانتی داخل باک پراید
۸۳۵۰۰ ریال

شیلنگ هیدرولیک ضعیف پراید
۲۳۴۰۰۰ ریال

شیلنگ هیدرولیک دوقلوی فشار قوی پراید
۲۹۴۲۰۰۰ ریال

شیلنگ مجموعه باک پلیمری پراید۱۳۱_۱۳۲
۱۳۲۰۰۰۰ ریال

شیلنگ زانویی آب اضافه پراید
۳۱۰۰۰ ریال

شیلنگ بالا رادیاتور ریو
۱۴۰۰۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور ریو
۱۶۵۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری روکش دار ریو
۲۳۲۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری بدون روکش ریو
۱۴۰۰۰۰ ریال

شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف ریو
۱۸۶۰۰۰ ریال

شیلنگ بالا رادیاتور تیبا
۱۷۵۰۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور تیبا
۱۵۶۰۰۰ ریال

شیلنگ راست بخاری تیبا
۱۱۵۰۰۰ ریال

شیلنگ کج بخاری تیبا
۱۱۵۰۰۰ ریال

شیلنگ بوستر سوپاپ دار تیبا
۲۵۸۰۰۰ ریال

شیلنگ تهویه تیبا
۱۶۲۰۰۰ ریال

شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف تیبا
۴۳۶۰۰۰ ریال

✅ خرید تعداد ، شامل تخفیف می شود .

 

#پولاسا

شیلنگ بالا رادیاتور آردی انژکتور
۱۷۵۰۰۰ ریال

شیلنگ بالا رادیاتور آردی کاربراتور
۲۰۳۰۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور آردی
۲۳۶۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری بلند آردی 
۲۶۰۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری متوسط آردی
۱۷۵۰۰۰ ریال

شیلنگ کوتاه بخاری آردی
۱۶۰۰۰۰ زیال

مجموعه بخاری آردی CNG
۷۵۰۰۰۰ ریال

شیلنگ بالا رادیاتور اونجر
۱۲۲۰۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور اونجر
۱۶۹۰۰۰ ریال

شیلنگ راست بخاری اونجر
۲۳۲۰۰۰ ریال

شیلنگ کج بخاری اونجر
۲۳۲۰۰۰ ریال

شیلنگ هواکش یک سر گشاد پیکان
۸۹۵۰۰ ریال

شیلنگ هوا دو سر خم پیکان 
۴۵۰۰۰ ریال

شیلنگ هوا یک سر خم پیکان
۴۵۰۰۰ ریال

شیلنگ عصایی پیکان
۱۲۶۵۰۰ ریال

شیلنگ کور کن بخاری پیکان
۶۴۵۰۰ ریال

شیلنگ رابط شیر بخاری پیکان
۵۰۰۰۰ ریال

شیلنگ بوستر پیکان
۱۱۰۰۰۰ ریال

شیلنگ گلویی باک پیکان سواری
۱۳۵۰۰۰ ریال

شیلنگ گلویی باک پیکان وانت
۳۷۲۰۰۰ ریال

شیلنگ گلویی باک روآ
۴۷۷۰۰۰ ریال

شیلنگ گلویی باک آردی
۷۶۹۰۰۰ ریال

✅ خرید تعداد ، شامل تخفیف می شود .

 

#شیلنگ_بنزین_پولاسا

#شیلنگ_بخاری_پولاسا

#شیلنگ_آوانس_پولاسا

#شیلنگ_شیشه شور_پولاسا

شیلنگ بنزین ۵ ( ۲۵ متری )
۱۹۳۰۰۰ ریال

شیلنگ بنزین ۶ انژکتوری ( ۲۵ متری )
۲۲۷۰۰۰ ریال

شیلنگ بنزین ۶ کاربراتوری ( ۲۵ متری )
۱۸۹۰۰۰ ییال

شیلنگ بنزین ۸  انژکتوری ( ۲۵ متری )
۲۴۶۰۰۰ ریال

شیلنگ بنزین ۸ کاربراتوری ( ۲۵ متری )
۱۷۰۰۰۰ ریال

شیلنگ بنزین ۱۰ ( ۲۵ متری )
۲۴۱۵۰۰ ریال

شیلنگ بخاری طول ۸ ( ۲۵ متری )
۱۱۰۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری طول ۱۰ ( ۲۵ متری )
۱۳۰۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری طول ۱۲ ( ۲۵ متری )
۱۴۸۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری طول ۱۴ ( ۲۵ متری )
۱۹۸۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری طول ۱۶ ( ۲۵ متری )
۱۹۵۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری طول ۱۸ ( ۲۵ متری )
۲۳۰۰۰۰ ریال

شیلنگ آوانس ( ۱۰۰ متری )
۳۰۰۰۰ ریال
شیلنگ شیشه شور سفید ( ۱۵۰ متری )
۲۰۰۰۰ ریال

شیلنگ شیشه شور مشکی ( ۱۵۰ متری )
۱۹۰۰۰ ریال
✅ خرید تعداد ، شامل تخفیف می شود.