پخش لوازم یدکی پراید،ریو،تیبا،پژو،پیکان:
پراید
عقب میل لنگ. ۲۰تایی. ۴۴۶۰۰ ت
چرخ جلوساده ۴۰ تایی ۱۷۵۰۰. ت
چرخ جلو لبه دار ۳۰تایی ۱۷۵۰۰ ت
پلوس.      ۲۰تایی.   ۲۰۵۰۰.  ت
ساق سوپاپ. ۲۵ تایی. ۸۷۰۰۰  ت
اویل پمپ وجلومیلنگ. ۶۰ تایی. ۱۸۶۰۰. ت
سرشفت  ۶۰ تایی.  ۱۱۹۰۰.  ت
کاسه نمددوشاخه کلاج. ۱۸۰ تایی ۶۹۰۰. ت
میل سوپاپ. ۶۰ تایی. ۱۸۶۰۰.  ت
چرخ عقب.  ۵۰. تایی. ۱۸۶۰۰.  ت
تعویض دنده. ۳۰ تایی. ۱۷۲۰۰. ت
ساق سوپاپ تیبا ۱۲ تایی. ۱۳۶۵۰۰. ت
اورینگ انژکتورپرایدوپیکان زیمنسی ۱۰۰ تایی ۲۸۵۰۰ ت
لاستیک ساق سوپاپ پرایدیورو۴ ۱۲. تایی ۱۳۶۵۰۰. ت

 

لیست کاسه نمد پژو visiun

جعبه فرمان ۴۰۵.(شیرفرمان) ۵۰تایی. ۶۳۴۰۰. ت
پلوس بزرگ  ۳۰ تایی. ۵۹۰۰۰. ت
پلوس کوچک. ۳۰تایی. ۵۹۰۰۰. ت
ساق سوپاپ ۲۵ تایی .۸۷۲۵۰. ت
شفت گیربکس. ۶۰ تایی. ۲۹۵۰۰. ت
لیور دنده. ۴۰ تایی. ۳۰۰۰۰. ت
اورینگ دوربوش ۷۰ تایی. ۳۴۷۰۰. ت
میل سوپاپ ۵۰ تایی.  ۵۵۸۰۰. ت
جلومیل لنگ ۴۵ تایی. ۶۰۵۰۰.  ت
عقب میل لنگرپهن ۱۵تایی ۱۱۱۸۰۰. ت
عقب میل لنگ باریک. ۲۵تایی ۹۰۰۰۰. ت
واشردرب سوپاپر۱۲ تایی. ۴۹۸۰۰. ت
واشرمنی فولد هواساژم عینکی وایتون ۵۰ تایی ۴۰۰۰۰. ت
واشرمنی فولدهوا زیمنسی عینکی ۵۰ تایی ۲۷۵۰۰ ت
اورینگ انژکتور ۴۰۵قدیم ۱۰۰ تایی ۲۷۳۰۰. ت

لیست قیمت کاسه نمدvisiun پژو ۲۰۶

جعبه فرمان ۲۰۶(شیرفرمان) ۵۰تایی. ۶۵۶۰۰. ت
اورینگ انژکتور ۱۰تایی. ۲۷۵۰۰. ت
اورینگ بوش پیستون ۷۰ تایی. ۳۴۸۰۰. ت
لاستیک ساق TU5 سوپاپ ۲۵تایی ۲۱۹۰۰۰ ت
لاستیک ساق. TU3 سوپاپر۲۵ تایی ۸۹۶۰۰. ت
کاسه نمدمیل سوپاپ فنردار ۶۰ تایی ۷۰۲۰۰. ت
واشرمنی فولدهوا تیپ ۲. ۲۰تایی. ۴۳۲۰۰. ت
جلومیل لنگ   ۴۰ تایی.  ۶۵۹۰۰. ت
عقب میل لنگ  ۲۰ تایی. ۱۱۰۵۰۰. ت
اهرم ماهک دنده عقب ۱۵۰ تایی.  ۱۷۴۰۰. ت
اورینگ پایه فیلتر سه تکه ۴۰ تایی. ۳۸۸۰۰. ت
اورینگ پایه فیلتر دوتکه ۴۰ تایی. ۳۷۳۰۰. ت
لاستیک ساق EF7 سوپاپ ۱۵ تایی
عقب میل لنگ EF7. ت ۲۰ تایی ۱۱۰۰۰۰. ت
میل سوپاپ EF7. ت ۵۰ تایی ۸۷۳۰۰. ت
جلومیل لنگ EF7. ت. ۶۰ تایی. ۸۶۳۰۰. ت
لاستیک ساق سوپاپ. ELX. ت ۱۵ تایی ۲۹۴۰۰۰ ت
عقب میل لنگ پیکان ۲۰ تایی
اورینگ انژکتورپرایدوپیکان زیمنس ۱۰۰ تایی. ۲۸۵۰۰ ت
لاستیک ساق سوپاپ پرایدیورو۴   ۱۲ تایی ۱۳۶۹۰۰ ت
اورینگرمنی فولدال نود
اورینگ دریچه گازال نود