ارزانسرا:

بوش شاطون پیکان IBBC
۶۵۰۰۰۰ ریال


بوش شاطون روآ IBBC
۷۵۰۰۰۰ ریال


بوش میل سوپاپ پیکان IBBC
۱۱۵۰۰۰۰ ریال


بوش طبق لبه دار ۴۰۵ امیرنیا
۲۲۰۰۰۰ ریال


بوش پیستون ۴۰۵ ۲۰۰۰ عظام
۸۳۵۰۰۰۰ ریال


بوش پیستون جدید ۴۰۵ با رینگ عظام
۱۰۴۰۰۰۰۰ ریال


بوش پیستون ۴۰۵ دینا پارت
۷۱۰۰۰۰۰ ریال


بوش پیستون جدید ۴۰۵ عظام
۶۸۵۰۰۰۰ ریال


بوش پیستون ۲۰۶ عظام
۷۳۵۰۰۰۰ ریال


پمپ هیدرولیک ۴۰۵ دینا پارت
۹۶۵۰۰۰۰ ریال


پتانسیومتر ساژم ۴۰۵ دینا پارت
۹۵۰۰۰۰ ریال


پتانسیومتر سمند دینا پارت
۹۵۰۰۰۰ ریال


پتانسومتر سمند UFO
۱۰۰۰۰۰۰ ریال


پتانسیومتر ۴۰۵ UFO
۱۰۰۰۰۰۰ ریال


پروانه فن ۲۰۶ دینا پارت
۳۵۰۰۰۰ ریال

پروانه فن خاری ۴۰۵ دینا پارت
۲۶۰۰۰۰ ریال


پلوس کامل بلند ال ۹۰‌ عظام
۹۲۰۰۰۰۰ ریال

پلوس کامل بلند پراید عظام
۷۴۰۰۰۰۰ ریال

پلوس کامل کوتاه پراید عظام
۶۹۰۰۰۰۰ ریال

پلوس کامل کوتاه ال ۹۰ عظام
۸۷۰۰۰۰۰ ریال


پمپ آبپاش ۴۰۵ بدون آبپاش دینا پارت
۴۸۰۰۰۰ ریال


پمپ بنزین کامل قدیم ۴۰۵ با فشار دینا پارت
۵۳۰۰۰۰۰ ریال


پمپ بنزین کامل باردو شمال
۴۹۰۰۰۰۰ ریال


رینگ ۴۰۵ NE
۶۱۵۰۰۰۰ ریال


پوسته گیربکس بزرگ پراید دینا پارت
۵۷۰۰۰۰۰ ریال


پیستون نیمه ۰۲۰ بلند پیکان عظام
۴۷۰۰۰۰۰ ریال

پیستون ۰۲۰ نیمه RD عظام
۴۸۰۰۰۰۰ ریال

پیستون استاندارد نیمه RD عظام
۴۸۰۰۰۰۰ ریال

پیستون نیمه روآ ( به صورت جور موجود می باشد . )
۶۹۰۰۰۰۰ ریال

پیستون پیستون کامل پراید ( با رینگ TP ) 
۵۶۰۰۰۰۰ ریال

پیستون ۰۲۵ و استاندارد تیبا عظام
۳۳۰۰۰۰۰ ریال

پیستون جور پراید عظام
۲۵۸۰۰۰۰ ریال

پیستون نیمه ۲۰۶ تیپ ۵ عظام
۷۰۰۰۰۰۰ ریال


طبق ۴۰۵ ایساکو (تعداد محدود)
۳۵۰۰۰۰۰ ریال


سر سیلندر کامل زیمنس پراید عظام
۲۴۵۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر انژکتور پراید عظام
۱۲۹۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر کاربراتور پراید عظام
۱۳۷۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر کامل دوگانه ۴۰۵ عظام
۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر نیمه دوگانه ۴۰۵ دینا پارت
۱۸۳۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر کامل دوگانه ۴۰۵ دینا پارت
۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر نیمه دوگانه ۴۰۵ کیک
۲۳۵۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر کامل دوگانه ۴۰۵ کیک
۳۲۵۰۰۰۰۰ ریال


تسمه تایم ۴۰۵ دینا پارت (رایکالتون)
۱۹۰۰۰۰۰ ریال


رله دوبل ۴۰۵ UFO
۶۰۰۰۰۰ ریال


دینام پیکان،روآ،آریسان ۹۰ آمپر عظام
۱۵۵۰۰۰۰۰ ریال


چدنی اگزوز انژکتور پیکان سلپیک
۱۵۵۰۰۰۰ ریال