فنر لول امید 
پراید ۱۱۵۰۰۰۰ 
پژو ۱۶۰۰۰۰۰ 
۲۰۶ ۱۵۵۰۰۰۰ 

قیمت ها به ریال میباشد

درب منبع انبساط ۲۰۶ بابا پارت 
۲۴۰۰۰۰

کله گاوی توس 
پیکان ۲۶۰۰۰۰۰ ریال
آریسان ۳۲۰۰۰۰۰۰ 

قیمت ها به ریال میباشد

واتر پمپ پیکان کیانکوه 
۱۵۵۰۰۰۰ نقدی

کاسه چرخ پژو ۴۰۵ هانتر 
۱۹۴۰۰۰۰ ریال
نقدی

اجناس دینا پارت 
۱۵٪ تخفیف نقدی

کلید شیشه بالابر ۴۰۵معمولی  
۱۷۹۰۰۰ ریال 

اتومات 
۱۷۵۰۰۰ ریال

چهار شاخه گاردان توس پیکان 
۶۱۰۰۰۰ ریال

واتر پمپ پژو ۴۰۵ دینا پارت (برند سنتر) 
۱۹۶۰۰۰۰ ریال
نقدی