ارزانسرا:

#پولاسا

شیلنگ بالا رادیاتور ۴۰۵ کلاسیک
۴۴۲۰۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور ۴۰۵ کلاسیک
۵۱۲۰۰۰ ریال

شیلنگ بالا رادیاتور ۴۰۵ خاری
۶۵۶۰۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور ۴۰۵ خاری
۷۳۲۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری کوتاه ۴۰۵
۱۹۲۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری بلند روکش دار ۴۰۵
۴۰۴۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری بلند روکش دار ۴۰۵ دوگانه سوز
۹۴۴۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری کوتاه ۴۰۵ دوگانه سوز
۸۲۸۰۰۰ ریال

شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف ۴۰۵
۴۳۰۰۰۰ ریال

شیلنگ هیدرولیک ۶۳ سانتی ۴۰۵
۱۵۲۰۰۰ ریال

شیلنگ هوا روغن درب سوپاپ ۴۰۵
۳۵۸۰۰۰ ریال

شیلنگ هوا روغن خرچنگی تک سوز ۴۰۵
۶۷۰۰۰۰ ریال

شیلنگ هوا روغن خرچنگی دوگانه سوز ۴۰۵
۷۷۸۰۰۰ ریال

شیلنگ هوا روغن خرچنگی دوگانه سوز وارنیشدار ۴۰۵
۶۷۴۰۰۰ ریال

شیلنگ بالا رادیاتور ۲۰۶ تیپ ۲
۲۶۳۰۰۰ ریال

شیلنگ بالا رادیاتور ۲۰۶ تیپ ۵
۳۲۹۰۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور ۲۰۶
۲۹۳۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری روکش دار ۲۰۶
۳۳۰۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری والف دار ۲۰۶ قدیم
۶۰۰۰۰۰ ریال

زیر منبع انبساط ۲۰۶
۱۸۰۰۰۰ ریال

شیلنگ منبع انبساط ۲۰۶ تیپ ۲
۵۲۴۰۰۰ ریال

شیلنگ بالا رادیاتور EF7
۲۸۲۰۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور EF7
۶۰۰۰۰۰ ریال

شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف EF7
۶۹۵۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری کوتاه EF7
۱۸۷۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری بلند EF7
۱۲۷۸۰۰۰ ریال

شیلنگ بالا رادیاتور سمند TU5
۳۹۷۰۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور سمند TU5
۸۴۶۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری کوتاه سمندTU5
۳۹۳۰۰۰ ریال

شیلنگ هیدرولیک ضعیف سمند TU5
۱۲۸۰۰۰۰ ریال

شیلنگ هوا روغن گاز سوز ۴۰۵
۱۲۷۰۰۰ ریال

شیلنگ گلویی باک ۴۰۵
۴۸۶۰۰۰ ریال

شیلنگ هیدرولیک فشار قوی ۴۰۵
۲۴۰۰۰۰۰ ریال

شیلنگ بالا رادیاتور ال۹۰ قدیم
۴۸۶۰۰۰ ریال

شیلنگ بالا رادیاتور ال۹۰ جدید
۷۶۲۵۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور ال۹۰ قدیم
۱۵۷۳۰۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور ال۹۰ جدید
۱۵۷۳۰۰۰ ریال

شیلنگ کوتاه بخاری ال۹۰
۲۸۳۰۰۰ ریال

شیلنگ بالا رادیاتور پراید
۱۳۰۰۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور پراید
۱۴۰۰۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور پراید طرح جدید
۱۶۰۰۰۰ ریال

شیلنگ راست بخاری پراید انژکتور
۱۱۲۰۰۰ ریال

شیلنگ کج بخاری پراید انژکتور
۱۰۵۰۰۰ ریال

شیلنگ راست بخاری پراید کاربراتور
۸۹۰۰۰ ریال

شیلنگ کج بخاری پراید کاربراتور
۱۱۶۰۰۰ ریال

شیلنگ بلند بخاری گاز سوز پراید
۱۷۰۰۰۰ ریال

شیلنگ کوتاه بخاری گاز سوز پراید
۱۷۳۰۰۰ ریال

شیلنگ راست بخاری پراید یورو ۴
۱۰۰۰۰۰ ریال

شیلنگ کج بخاری پراید یورو ۴
۱۰۰۰۰۰ ریال

شیلنگ باک پراید
۶۳۹۰۰۰ ریال

شیلنگ باک پراید دوگانه سوز
۷۷۵۰۰۰ ریال

شیلنگ باک پراید هاچ بک
۷۰۰۰۰۰ ریال

شیلنگ هواکش درب سوپاپ پراید انژکتور
۵۰۰۰۰ ریال

شیلنگ هواکش درب سوپاپ پراید کاربراتور
۷۰۰۰۰ ریال

شیلنگ هولکش درب سوپاپ پراید گازسوز
۶۶۰۰۰ ریال

شیلنگ هواکش درب سوپاپ پراید یورو ۴
۸۸۰۰۰ ریال

شیلنگ چوپوقی درب سوپاپ پراید
۶۶۰۰۰ ریال

شیلنگ چوپوقی درب سوپاپ پراید یورو۴
۵۰۰۰۰ ریال

شیلنگ کنیستر به شیر برقی پراید(خلاء)
۴۸۰۰۰ ریال

شیلنگ کنیستر بلند پراید
۸۵۰۰۰ ریال

شیلنگ U پراید
۳۳۵۰۰ ریال

شیلنگ سر ریز آب رادیاتور پراید
۴۷۵۰۰ ریال

شیلنگ هوا روغن دوخم پراید
۵۲۰۰۰ ریال

شیلنگ مجموعه شش گانه پراید کاربراتور
۲۸۵۰۰۰ ریال

شییلنگ مجموعه هفت گلنه پراید انژکتور
۳۷۰۰۰۰ ریال

شیلنگ آب ساژم پراید
۵۰۰۰۰ ریال

شیلنگ منبع آرامش پراید
۱۲۰۰۰۰ ریال

شیلنگ زانو واتر پمپ پراید
۴۶۰۰۰ ریال

شیلنگ هوای باک ۳۳ سانتی پراید
۵۹۰۰۰ ریال

شیلنگ هوای باک ۴۳ سانتی پراید
۱۲۰۰۰۰ ریال

شیلنگ بوستر سوپاپ دار پراید کاربراتور
۱۹۷۰۰۰ ریال

شیلنگ بوستر سوپاپ دار پراید انژکتور
۲۰۰۰۰۰ ریال

شیلنگ بوستر سوپاپ دار پراید یورو ۴
۲۴۸۰۰۰ ریال

شیلنگ حبابگیر پراید انژکتور
۱۱۰۰۰۰۰ ریال

شیلنگ حبابگیر پراید کاربراتور
۹۲۷۰۰۰ ریال

شیلنگ ۵/۵ سانتی داخل باک پراید
۸۳۵۰۰ ریال

شیلنگ هیدرولیک ضعیف پراید
۲۳۴۰۰۰ ریال

شیلنگ هیدرولیک دوقلوی فشار قوی پراید
۲۹۴۲۰۰۰ ریال

شیلنگ مجموعه باک پلیمری پراید۱۳۱_۱۳۲
۱۳۲۰۰۰۰ ریال

شیلنگ زانویی آب اضافه پراید
۳۱۰۰۰ ریال

شیلنگ بالا رادیاتور ریو
۱۴۰۰۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور ریو
۱۶۵۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری روکش دار ریو
۲۳۲۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری بدون روکش ریو
۱۴۰۰۰۰ ریال

شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف ریو
۱۸۶۰۰۰ ریال

شیلنگ بالا رادیاتور تیبا
۱۷۵۰۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور تیبا
۱۵۶۰۰۰ ریال

شیلنگ راست بخاری تیبا
۱۱۵۰۰۰ ریال

شیلنگ کج بخاری تیبا
۱۱۵۰۰۰ ریال

شیلنگ بوستر سوپاپ دار تیبا
۲۵۸۰۰۰ ریال

شیلنگ تهویه تیبا
۱۶۲۰۰۰ ریال

شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف تیبا
۴۳۶۰۰۰ ریال

✅ خرید تعداد ، شامل تخفیف می شود .

 

#پولاسا

شیلنگ بالا رادیاتور آردی انژکتور
۱۷۵۰۰۰ ریال

شیلنگ بالا رادیاتور آردی کاربراتور
۲۰۳۰۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور آردی
۲۳۶۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری بلند آردی 
۲۶۰۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری متوسط آردی
۱۷۵۰۰۰ ریال

شیلنگ کوتاه بخاری آردی
۱۶۰۰۰۰ زیال

مجموعه بخاری آردی CNG
۷۵۰۰۰۰ ریال

شیلنگ بالا رادیاتور اونجر
۱۲۲۰۰۰ ریال

شیلنگ پایین رادیاتور اونجر
۱۶۹۰۰۰ ریال

شیلنگ راست بخاری اونجر
۲۳۲۰۰۰ ریال

شیلنگ کج بخاری اونجر
۲۳۲۰۰۰ ریال

شیلنگ هواکش یک سر گشاد پیکان
۸۹۵۰۰ ریال

شیلنگ هوا دو سر خم پیکان 
۴۵۰۰۰ ریال

شیلنگ هوا یک سر خم پیکان
۴۵۰۰۰ ریال

شیلنگ عصایی پیکان
۱۲۶۵۰۰ ریال

شیلنگ کور کن بخاری پیکان
۶۴۵۰۰ ریال

شیلنگ رابط شیر بخاری پیکان
۵۰۰۰۰ ریال

شیلنگ بوستر پیکان
۱۱۰۰۰۰ ریال

شیلنگ گلویی باک پیکان سواری
۱۳۵۰۰۰ ریال

شیلنگ گلویی باک پیکان وانت
۳۷۲۰۰۰ ریال

شیلنگ گلویی باک روآ
۴۷۷۰۰۰ ریال

شیلنگ گلویی باک آردی
۷۶۹۰۰۰ ریال

✅ خرید تعداد ، شامل تخفیف می شود .

 

#شیلنگ_بنزین_پولاسا

#شیلنگ_بخاری_پولاسا

#شیلنگ_آوانس_پولاسا

#شیلنگ_شیشه شور_پولاسا

شیلنگ بنزین ۵ ( ۲۵ متری )
۱۹۳۰۰۰ ریال

شیلنگ بنزین ۶ انژکتوری ( ۲۵ متری )
۲۲۷۰۰۰ ریال

شیلنگ بنزین ۶ کاربراتوری ( ۲۵ متری )
۱۸۹۰۰۰ ییال

شیلنگ بنزین ۸  انژکتوری ( ۲۵ متری )
۲۴۶۰۰۰ ریال

شیلنگ بنزین ۸ کاربراتوری ( ۲۵ متری )
۱۷۰۰۰۰ ریال

شیلنگ بنزین ۱۰ ( ۲۵ متری )
۲۴۱۵۰۰ ریال

شیلنگ بخاری طول ۸ ( ۲۵ متری )
۱۱۰۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری طول ۱۰ ( ۲۵ متری )
۱۳۰۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری طول ۱۲ ( ۲۵ متری )
۱۴۸۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری طول ۱۴ ( ۲۵ متری )
۱۹۸۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری طول ۱۶ ( ۲۵ متری )
۱۹۵۰۰۰ ریال

شیلنگ بخاری طول ۱۸ ( ۲۵ متری )
۲۳۰۰۰۰ ریال

شیلنگ آوانس ( ۱۰۰ متری )
۳۰۰۰۰ ریال
شیلنگ شیشه شور سفید ( ۱۵۰ متری )
۲۰۰۰۰ ریال

شیلنگ شیشه شور مشکی ( ۱۵۰ متری )
۱۹۰۰۰ ریال
✅ خرید تعداد ، شامل تخفیف می شود.

 

#شید_پارت

دنده یک پراید
۱۷۳۰۰۰۰ ریال

دنده دو پراید
۱۴۵۰۰۰۰ ریال

دنده سه پراید
۱۲۵۰۰۰۰ ریال

دنده چهار پراید
۱۵۴۰۰۰۰ ریال

دنده پنج ثانویه پراید
۱۲۰۰۰۰۰ ریال

دنده پنج اولیه پراید
۹۸۰۰۰۰ ریال

دنده پینیون پراید
۱۱۵۰۰۰۰ ریال

دنده عقب پراید
۱۲۰۰۰۰۰ ریال

دنده برنجی یک پراید
۲۲۰۰۰۰ ریال

دنده برنجی دو پراید
۲۲۰۰۰۰ ریال

دنده برنجی سه و چهار پراید
۲۰۰۰۰۰ ریال

دنده برنجی پنج پراید
۱۹۰۰۰۰ ریال

دنده برنجی یک و دو دوبل تیبا وساینا
۲۱۵۰۰۰۰ ریال

دنده دیشلی کامل پراید
۱۱۰۰۰۰۰ ریال

دنده دیشلی کامل تیبا
۱۴۰۰۰۰۰ ریال

دنده دیشلی کامل ۴۰۵ (۱۴و ۱۶ دندانه)
۱۴۰۰۰۰۰ ریال

دنده دیشلی کامل۲۰۶
۱۴۰۰۰۰۰ ریال

شفت ورودی پراید
۴۲۸۰۰۰۰ ریال

شفت خروجی پراید
۴۵۵۰۰۰۰ ریال

کشویی کامل یک و دو پراید
۲۳۰۰۰۰۰ ریال

کشویی کامل سه و چهار پراید
۱۶۵۰۰۰۰ ریال

کشویی کامل پنج پراید
۱۱۰۰۰۰۰ ریال

مغزی کشویی یک و دو پراید
۵۰۰۰۰۰ ریال

مغزی کشویی سه و چهار پراید
۴۸۰۰۰۰ ریال

مغزی کشویی پنج پراید
۳۸۰۰۰۰ ریال

پوسته کشویی یک و دو پراید
۱۸۰۰۰۰۰ ریال

پوسته کشویی سه و چهار پراید
۱۲۰۰۰۰۰ ریال

پوسته کشویی پنج پراید
۸۰۰۰۰۰ ریال

میل و واشر دیشلی پراید
۲۳۰۰۰۰ ریال

میل و واشر دیشلی تیبا
۲۳۰۰۰۰ ریال

 

#شید_پارت

هوزینگ معمولی پراید
۶۱۰۰۰۰۰ ریال

هوزینگ مگنتی پراید
۶۳۰۰۰۰۰ ریال

هوزینگ یورو ۴ پراید
۷۴۵۰۰۰۰ ریال

هوزینگ بهبود یافته تیبا
۸۸۰۰۰۰۰ ریال

هوزینگ یورو ۴ تیبا
۸۵۵۰۰۰۰ ریال

هوزینگ پراید ۱۵۱
۸۸۵۰۰۰۰ ریال

میل دیشلی پراید
۱۳۰۰۰۰ ریال

میل دیشلی ۴۰۵
۱۳۰۰۰۰ ریال

مهره فن انژکتور مشکی پراید و ۴۰۵
۱۹۰۰۰۰ ریال

مهره فن انژکتور سبز پراید و ۴۰۵
۱۹۰۰۰۰ ریال

فشنگی دنده عقب پراید
۳۰۰۰۰۰ ریال

فشنگی روغن پراید
۱۸۰۰۰۰ ریال

مهره حرارتی مشکی پراید
۱۵۰۰۰۰ ریال

مهره حرارتی قرمز پراید
۱۵۰۰۰۰ ریال

دنده داخل گیربکس (النگویی) پراید
۷۰۰۰۰ ریال

النگویی مگنتی پراید
۳۵۰۰۰۰ ریال

اهرم تقسیم دنده (شیر سماوری) پراید
۵۸۰۰۰۰ ریال

صفحه تقسیم دنده پراید
۳۵۰۰۰۰ ریال

خار شفت کشویی یک و دو پراید
۲۰۰۰۰ ریال

خار شفت کشویی سه و چهار پراید
۲۰۰۰۰ ریال

خار شفت کوچک پراید
۲۰۰۰۰ ریال

میل تعویض دنده (میل T) پراید
۲۷۰۰۰۰ ریال

محرک ماهک سه و چهار فولادی پراید
۲۱۰۰۰۰ ریال

محرک ماهک پنج فولادی پراید
۳۲۰۰۰۰ ریال

ماهک یک و دو فولادی پراید
۵۵۰۰۰۰ ریال

ماهک سه و چهار آلومینیومی پراید
۲۰۰۰۰۰ ریال

ماهک پنج و عقب آلومینیومی پراید
۲۰۰۰۰۰ ریال

میل ماهک یک و دو پراید
۱۴۰۰۰۰ ریال

میل ماهک سه و چهار پراید
۱۷۰۰۰۰ ریال

میل ماهک پنج پراید
۱۸۰۰۰۰ ریال

پین و واشر دیشلی پراید
۱۰۰۰۰۰ ریال

اهرم دو شاخ کلاچ معمولی پراید
۲۵۰۰۰۰ ریال

اهرم دو شاخ کلاچ یورو ۴ پراید
۲۵۰۰۰۰ ریال

آهنربای گیربکس پراید
۸۰۰۰۰ ریال

ساچمه لوبیایی پراید
۲۰۰۰۰ ریال

گردگیر میل تعویض دنده پراید
۶۰۰۰۰ ریال

گیربکس کامل معمولی پراید
۴۳۰۰۰۰۰۰ ریال

گیربکس کامل مگنتی پراید
۴۳۰۰۰۰۰۰ ریال

دوشاخ کلاچ پراید
۲۰۰۰۰۰ ریال

 

#بلبرینگ_حامد (پیکان)

بلبرینگ چرخ عقب پیکان
۹۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۲۰۱
۱۴۵۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۲۰۲
۱۶۳۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۲۰۳
۱۹۵۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۳۰۱
۱۶۵۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۳۰۳
۳۰۳۰۰۰ ریال

بلبرینگ کلاچ پایه بلند پیکان
۱۱۱۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ گیربکس آردی
۵۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ بزرگ پینیون آریسان
۱۰۳۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ عقب آریسان
۹۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۲۰۸
۸۳۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ هوزینگ
۷۳۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کوچک پینیون
۸۱۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ بزرگ پینیون
۸۶۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ گیربکس روآ
۶۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۳۰۵
۵۲۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کولر آردی
۸۸۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ تسمه سفت کن آردی
۸۱۰۰۰۰ ریال

 

#بلبرینگ_حامد_۴۰۵

بلبرینگ چرخ جلو ۴۰۵
۱۹۶۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ با توپی چرخ عقب ۴۰۵
۳۴۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ با توپی چرخ عقب ۴۰۵ ABS
۳۶۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ تسمه تایم ۴۰۵
۱۱۲۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ژامبون بزرگ ۴۰۵
۶۲۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ژامبون کوچک ۴۰۵
۴۹۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کولر ۴۰۵
۸۸۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ گیربکس ۴۰۵
۵۶۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ هرزگرد تسمه دینام ۴۰۵
۳۶۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ژامبون کمکی ۴۰۵
۳۹۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کلاچ ۴۰۵ (تخم مرغی)
۱۰۳۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کلاچ ۲۰۶ تیپ ۵
۱۰۶۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ هرزگرد ۲۰۶ تیپ ۲ (بالا)
۴۲۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۲۰۶ تیپ ۲
۱۶۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ عقب ۲۰۶ تیپ ۲
۱۴۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ژامبون بزرگ ۲۰۶
۵۴۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ژامبون کوچک ۲۰۶
۳۷۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کولر ۲۰۶ تیپ ۵
۹۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۲
۲۲۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ پلوس ۴۰۵
۳۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۰۰۳
۱۷۵۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۳۰۳
۳۱۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۵
۲۱۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۳۲۰۰۵
۵۸۰۰۰۰ ریال

 

#بلبرینگ_حامد_پراید

بلبرینگ ۱۱۷۴۹
۳۶۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۱۱۹۴۹
۳۷۵۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۴۴۶۴۹
۴۶۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱
۱۳۲۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ ساچمه استوانه ای
۱۵۶۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ساچمه استوانه ای کاسه نمد دار
۱۷۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۹۳۴۹
۵۶۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۳۲۲۰۴
۵۱۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۱۲۶۴۹
۵۱۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۵۷۸۲۲۵
۵۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۲۲۲
۳۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۲۲۲ EMQ
۴۱۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۳۰۴
۴۰۸۰۰۰ ریال

بلبرینگ هوزینگ پراید
۵۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۲۰۲
۱۷۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ دینام دوبل پراید
۲۷۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۳۰۲
۲۴۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ تسمه تایم پراید
۹۷۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کلاچ پراید
۱۰۳۰۰۰۰ ریال

 بلبرینگ پولی هرزگرد پراید
۳۶۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ هوزینگ تیبا
۷۳۰۰۰۰ ریال

 


#کاسه_نمد_میلور

کاسه نمد ته میل لنگ ۴۰۵
۷۵۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد ته میل لنگ ۲۰۶
۷۵۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد میل سوپاپ ۴۰۵
۳۵۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد میل سوپاپ ۲۰۶ تیپ ۵
۶۰۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد پلوس ۴۰۵
۴۰۰۰۰۰ ریال ( هر عدد )

کاسه نمد پلوس ۴۰۵ 
۱۴۵۰۰۰ ریال ( هر عدد )

کاسه نمد پلوس پراید
۷۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد سر میل لنگ ۲۰۶ و ۴۰۵
۴۵۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد ماهک ۴۰۵
۸۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد ماهک ۲۰۶
۸۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد ژامبون ۲۰۶
۹۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد قیفی گیربکس ۴۰۵
۱۲۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد قیفی گیربکس ۲۰۶
۱۴۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد میل سوپاپ EF7
۸۰۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد میل سوپاپ فنردار EF7
۴۵۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد پلوس ۲۰۶ تیپ ۶
۵۰۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد توربین ۲۰۶ تیپ ۶
۷۸۰۰۰۰ ریال

لاستیک ساق سوپاپ ۴۰۵
۴۵۰۰۰۰ ریال

لاستیک ساق سوپاپ ۲۰۶ تیپ ۲
۵۰۰۰۰۰ ریال

لاستیک ساق سوپاپ ۲۰۶ تیپ ۵
۱۲۰۰۰۰۰ ریال

لاستیک ساق سوپاپ ال۹۰
۱۴۰۰۰۰۰ ریال

لاستیک ساق سوپاپ زانتیا
۱۸۰۰۰۰۰ ریال

لاستیک ساق سوپاپ EF7
۲۰۰۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد سر میل لنگ ۲۰۶
۳۵۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد ته میل لنگ پراید
۲۰۰۰۰۰ ریال


تیغه برف پاک کن پراید YGS
۳۲۰۰۰۰ ریال


سر سیلندر کامل زیمنس پراید عظام
۲۴۵۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر انژکتور پراید عظام
۱۲۹۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر کاربراتور پراید عظام
۱۳۷۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر کامل دوگانه ۴۰۵ عظام
۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر نیمه دوگانه ۴۰۵ دینا پارت
۱۸۳۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر کامل دوگانه ۴۰۵ دینا پارت
۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر نیمه دوگانه ۴۰۵ کیک
۲۳۵۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر کامل دوگانه ۴۰۵ کیک
۳۲۵۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر نیمه دوگانه ۴۰۵ بشل
۱۶۶۰۰۰۰۰ ریال

❌خرید تعداد سر سیلندر بشل شامل تخفیف میشود❌


آرمیچر استارت ۴۰۵ والئو
۲۵۰۰۰۰۰ ریال


اتوماتیک استارت یوگسلاوی پراید
۱۳۸۰۰۰۰ ریال


استارت ۲۰۶ قربانی (مدل والئو)
۸۵۰۰۰۰۰ ریال


یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد ۴۰۵ 
۵۸۰۰۰۰۰ ریال

بغل یاتاقان ۴۰۵
۹۶۰۰۰۰ ریال