#شرکتی_سایپا      


وایرشمع زیمنس شرکت سایپا  ۹۰/۰۰۰

شمع موتور یورو4 شرکت سایپا  ۴۲/۰۰۰

درب رادیاتور شرکت سایپا  ۱۰/۰۰۰

دیسک چرخ جلو شرکت سایپا  ۱۱۰/۰۰۰

تسمه کولر ۹۴۵ شرکت سایپا   ۷۰/۰۰۰

استپر شرکت سایپا   ۱۶۵/۰۰۰

بوق انژکتوری شرکت سایپا  ۶۵/۰۰۰

ماهک ۳و۴ شرکت سایپا  ۲۸/۰۰۰

غلاف کیلومتر شرکت سایپا   ۴۰/۰۰۰

فولی هرزگرد شرکت سایپا ۳۵/۰۰۰

مقاومت فن جدید شرکت سایپا  ۳۰/۰۰۰

اهرم واسطه دنده ها شرکت سایپا  ۵۲/۰۰۰

ترموستات شرکت سایپا  ۵۰/۰۰۰

دنده سرمیلنگ شرکت سایپا ۴۵/۰۰۰

قفل کاپوت شرکت سایپا 

#شرکتی_سایپا    پراید