💰
زنجیر سفت کن پیکان فال صنعت
۷۵۰۰۰۰ ریال

💰
زنجیر موتور پیکان فای
۳۸۰۰۰۰ ریال

💰
زه دور چراغ پیکان کوشان 
۲۷۰۰۰۰ ریال

💰
زه دور چراغ پیکان حجیجی
۲۷۰۰۰۰ ریال

💰
زنجیر موتور و سفت کن پیکان والتون
۳۰۵۰۰۰۰ ریال

💰
استپر موتور ۲۰۶ فلزی دینا پارت
۱۴۰۰۰۰۰ ریال

استپر موتور ۴۰۵ فلزی دینا پارت
۱۴۰۰۰۰۰ ریال

استپر موتور پراید UFO ( پلاستیکی ) دینا پارت
۱۰۷۰۰۰۰ ریال

استپر موتور ۴۰۵ UFO ( پلاستیکی ) دینا پارت
۱۰۷۰۰۰۰ ریال 

استپر موتور فلزی پراید بیکو ( با یکسال ضمانت )
۹۴۰۰۰۰ ریال

استپر موتور فلزی ۴۰۵ بیکو ( با یکسال ضمانت )
۹۴۰۰۰۰ ریال

💰

#شید_پارت

دنده یک پراید
۱۷۳۰۰۰۰ ریال

دنده دو پراید
۱۴۵۰۰۰۰ ریال

دنده سه پراید
۱۲۵۰۰۰۰ ریال

دنده چهار پراید
۱۵۴۰۰۰۰ ریال

دنده پنج ثانویه پراید
۱۲۰۰۰۰۰ ریال

دنده پنج اولیه پراید
۹۸۰۰۰۰ ریال

دنده پینیون پراید
۱۱۵۰۰۰۰ ریال

دنده عقب پراید
۱۲۰۰۰۰۰ ریال

دنده برنجی یک پراید
۲۲۰۰۰۰ ریال

دنده برنجی دو پراید
۲۲۰۰۰۰ ریال

دنده برنجی سه و چهار پراید
۲۰۰۰۰۰ ریال

دنده برنجی پنج پراید
۱۹۰۰۰۰ ریال

دنده برنجی یک و دو دوبل تیبا وساینا
۲۱۵۰۰۰۰ ریال

دنده دیشلی کامل پراید
۱۱۰۰۰۰۰ ریال

دنده دیشلی کامل تیبا
۱۴۰۰۰۰۰ ریال

دنده دیشلی کامل ۴۰۵ (۱۴و ۱۶ دندانه)
۱۴۰۰۰۰۰ ریال

دنده دیشلی کامل۲۰۶
۱۴۰۰۰۰۰ ریال

شفت ورودی پراید
۴۲۸۰۰۰۰ ریال

شفت خروجی پراید
۴۵۵۰۰۰۰ ریال

کشویی کامل یک و دو پراید
۲۳۰۰۰۰۰ ریال

کشویی کامل سه و چهار پراید
۱۶۵۰۰۰۰ ریال

کشویی کامل پنج پراید
۱۱۰۰۰۰۰ ریال

مغزی کشویی یک و دو پراید
۵۰۰۰۰۰ ریال

مغزی کشویی سه و چهار پراید
۴۸۰۰۰۰ ریال

مغزی کشویی پنج پراید
۳۸۰۰۰۰ ریال

پوسته کشویی یک و دو پراید
۱۸۰۰۰۰۰ ریال

پوسته کشویی سه و چهار پراید
۱۲۰۰۰۰۰ ریال

پوسته کشویی پنج پراید
۸۰۰۰۰۰ ریال

میل و واشر دیشلی پراید
۲۳۰۰۰۰ ریال

میل و واشر دیشلی تیبا
۲۳۰۰۰۰ ریال

💰
زه سینی پیکان 
۱۶۰۰۰۰ ریال

💰

#شید_پارت

هوزینگ معمولی پراید
۶۱۰۰۰۰۰ ریال

هوزینگ مگنتی پراید
۶۳۰۰۰۰۰ ریال

هوزینگ یورو ۴ پراید
۷۴۵۰۰۰۰ ریال

هوزینگ بهبود یافته تیبا
۸۸۰۰۰۰۰ ریال

هوزینگ یورو ۴ تیبا
۸۵۵۰۰۰۰ ریال

هوزینگ پراید ۱۵۱
۸۸۵۰۰۰۰ ریال

میل دیشلی پراید
۱۳۰۰۰۰ ریال

میل دیشلی ۴۰۵
۱۳۰۰۰۰ ریال

مهره فن انژکتور مشکی پراید و ۴۰۵
۱۹۰۰۰۰ ریال

مهره فن انژکتور سبز پراید و ۴۰۵
۱۹۰۰۰۰ ریال

فشنگی دنده عقب پراید
۳۰۰۰۰۰ ریال

فشنگی روغن پراید
۱۸۰۰۰۰ ریال

مهره حرارتی مشکی پراید
۱۵۰۰۰۰ ریال

مهره حرارتی قرمز پراید
۱۵۰۰۰۰ ریال

دنده داخل گیربکس (النگویی) پراید
۷۰۰۰۰ ریال

النگویی مگنتی پراید
۳۵۰۰۰۰ ریال

اهرم تقسیم دنده (شیر سماوری) پراید
۵۸۰۰۰۰ ریال

صفحه تقسیم دنده پراید
۳۵۰۰۰۰ ریال

خار شفت کشویی یک و دو پراید
۲۰۰۰۰ ریال

خار شفت کشویی سه و چهار پراید
۲۰۰۰۰ ریال

خار شفت کوچک پراید
۲۰۰۰۰ ریال

میل تعویض دنده (میل T) پراید
۲۷۰۰۰۰ ریال

محرک ماهک سه و چهار فولادی پراید
۲۱۰۰۰۰ ریال

محرک ماهک پنج فولادی پراید
۳۲۰۰۰۰ ریال

ماهک یک و دو فولادی پراید
۵۵۰۰۰۰ ریال

ماهک سه و چهار آلومینیومی پراید
۲۰۰۰۰۰ ریال

ماهک پنج و عقب آلومینیومی پراید
۲۰۰۰۰۰ ریال

میل ماهک یک و دو پراید
۱۴۰۰۰۰ ریال

میل ماهک سه و چهار پراید
۱۷۰۰۰۰ ریال

میل ماهک پنج پراید
۱۸۰۰۰۰ ریال

پین و واشر دیشلی پراید
۱۰۰۰۰۰ ریال

اهرم دو شاخ کلاچ معمولی پراید
۲۵۰۰۰۰ ریال

اهرم دو شاخ کلاچ یورو ۴ پراید
۲۵۰۰۰۰ ریال

آهنربای گیربکس پراید
۸۰۰۰۰ ریال

ساچمه لوبیایی پراید
۲۰۰۰۰ ریال

گردگیر میل تعویض دنده پراید
۶۰۰۰۰ ریال

گیربکس کامل معمولی پراید
۴۳۰۰۰۰۰۰ ریال

گیربکس کامل مگنتی پراید
۴۳۰۰۰۰۰۰ ریال

دوشاخ کلاچ پراید
۲۰۰۰۰۰ ریال

💰

#بلبرینگ_حامد (پیکان)

بلبرینگ چرخ عقب پیکان
۹۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۲۰۱
۱۴۵۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۲۰۲
۱۶۳۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۲۰۳
۱۹۵۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۳۰۱
۱۶۵۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۳۰۳
۳۰۳۰۰۰ ریال

بلبرینگ کلاچ پایه بلند پیکان
۱۱۱۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ گیربکس آردی
۵۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ بزرگ پینیون آریسان
۱۰۳۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ عقب آریسان
۹۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۲۰۸
۸۳۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ هوزینگ
۷۳۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کوچک پینیون
۸۱۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ بزرگ پینیون
۸۶۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ گیربکس روآ
۶۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۳۰۵
۵۲۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کولر آردی
۸۸۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ تسمه سفت کن آردی
۸۱۰۰۰۰ ریال

💰
زه کاپوت پیکان 
۱۶۰۰۰۰ ریال

💰

#بلبرینگ_حامد_۴۰۵

بلبرینگ چرخ جلو ۴۰۵
۱۹۶۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ با توپی چرخ عقب ۴۰۵
۳۴۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ با توپی چرخ عقب ۴۰۵ ABS
۳۶۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ تسمه تایم ۴۰۵
۱۱۲۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ژامبون بزرگ ۴۰۵
۶۲۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ژامبون کوچک ۴۰۵
۴۹۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کولر ۴۰۵
۸۸۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ گیربکس ۴۰۵
۵۶۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ هرزگرد تسمه دینام ۴۰۵
۳۶۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ژامبون کمکی ۴۰۵
۳۹۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کلاچ ۴۰۵ (تخم مرغی)
۱۰۳۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کلاچ ۲۰۶ تیپ ۵
۱۰۶۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ هرزگرد ۲۰۶ تیپ ۲ (بالا)
۴۲۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۲۰۶ تیپ ۲
۱۶۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ عقب ۲۰۶ تیپ ۲
۱۴۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ژامبون بزرگ ۲۰۶
۵۴۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ژامبون کوچک ۲۰۶
۳۷۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کولر ۲۰۶ تیپ ۵
۹۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۲
۲۲۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ پلوس ۴۰۵
۳۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۰۰۳
۱۷۵۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۳۰۳
۳۱۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۵
۲۱۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۳۲۰۰۵
۵۸۰۰۰۰ ریال

💰

#بلبرینگ_حامد_پراید

بلبرینگ ۱۱۷۴۹
۳۶۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۱۱۹۴۹
۳۷۵۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۴۴۶۴۹
۴۶۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱
۱۳۲۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ ساچمه استوانه ای
۱۵۶۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ساچمه استوانه ای کاسه نمد دار
۱۷۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۹۳۴۹
۵۶۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۳۲۲۰۴
۵۱۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۱۲۶۴۹
۵۱۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۵۷۸۲۲۵
۵۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۲۲۲
۳۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۲۲۲ EMQ
۴۱۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۳۰۴
۴۰۸۰۰۰ ریال

بلبرینگ هوزینگ پراید
۵۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۲۰۲
۱۷۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ دینام دوبل پراید
۲۷۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۳۰۲
۲۴۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ تسمه تایم پراید
۹۷۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کلاچ پراید
۱۰۳۰۰۰۰ ریال

 بلبرینگ پولی هرزگرد پراید
۳۶۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ هوزینگ تیبا
۷۳۰۰۰۰ ریال

💰

#مهار_پیکان

کابل گاز انژکتور
۱۶۵۰۰۰ ریال

کابل گاز کاربراتور
۱۶۵۰۰۰ ریال

کابل گاز مدل ۸۴
۱۷۵۰۰۰ ریال

کابل گاز مدل ۸۰
۳۵۵۰۰۰ ریال

کابل گاز مدل ۸۴ انژکتور
۳۶۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ مدل ۹۰ بهینه
۳۶۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ آرژانتینی بلند
۳۵۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ آرژانتینی کوتاه
۳۴۵۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی بغل قلاب دار
۴۲۰۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی وسط
۴۲۰۰۰۰ ریال

کابل کیلومتر ۵۹
۳۲۰۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب موتور بهینه
۱۷۵۰۰۰ ریال

کابل ساسات دولوکسی
۲۲۰۰۰۰ ریال

کابل ساسات بهینه
۲۴۵۰۰۰ ریال

کابل کاپوت کش بلند
۲۳۵۰۰۰ ریال

کابل کیلومتر ۶ دنده
۴۹۰۰۰۰ ریال

کابل کیلومتر گیربکس آلمانی (قیفی)
۳۹۰۰۰۰ ریال

💰
ساچمه گیربکس پیکان ریز
۱۶۰۰۰۰ ریال

ساچمه گیربکس پیکان درشت
۱۶۰۰۰۰ ریال

✅ تعداد = تخفیف

💰

#مهار_آردی

کابل گاز انژکتور
۱۸۵۰۰۰ ریال

کابل گاز کاربراتور
۱۸۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ انژکتور
۳۷۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ کاربراتور
۳۶۵۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی
۴۲۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب موتور
۲۳۵۰۰۰ ریال

کابل ساسات
۲۴۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ دو سر قلاب روآ سال
۳۸۵۰۰۰ ریال

💰

#مهار_۴۰۵

کابل کاز انژکتور ۱۸۰۰
۱۸۵۰۰۰ ریال

کابل گاز کاربراتور ۲۰۰۰
۲۳۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ کوتاه انژکتور
۳۲۵۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی شاخه اصلی
۳۴۵۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی شاخه چپ متوسط
۱۹۵۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی شاخه راست کوتاه
۱۹۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب موتور
۲۳۵۰۰۰ ریال

کابل ساسات
۲۴۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ TU5 وزنه دار،R2،پرشیا TU5
۴۳۵۰۰۰ ریال

کابل کیلومتر GLX پژو ۲۰۰۰
۴۵۰۰۰۰ ریال

کابل کلاچ پژو پارس TU5 ریگلاژی مدل ۹۵ به بالا
۳۶۵۰۰۰ ریال

💰

#مهار_۲۰۶ و رانا

کابل گاز ۲۰۶
۲۳۵۰۰۰ ریال

کابل گاز رانا کوتاه
۱۵۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب موتور ۲۰۶
۲۴۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ ۲۰۶ رگلاژ دستی معمولی
۳۲۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ ۲۰۶ یودار معمولی تیپ ۱
۳۶۰۰۰۰ ریال

کابل کلاچ ۲۰۶ اتوماتیک
۵۳۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ ۲۰۶ اتوماتیک یودار تیپ ۱
۵۸۰۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی ۲۰۶ تیپ ۱ و ۲ کوتاه
۳۸۰۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی ۲۰۶ تیپ ۳ و ۵ بلند
۳۸۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ ۲۰۶ SD رگلاژی وزنه دار
۴۳۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ رانا اتوماتیک و ۲۰۶ SD
۵۸۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ رانا رگلاژی بدون وزنه
۳۴۵۰۰۰ ریال

💰
سر پلوس ۲۲ خار، خار وسط ABS ۴۰۵  روستر
۲۴۰۰۰۰۰ ریال

💰

#مهار_پراید

کابل گاز انژکتور
۱۸۵۰۰۰ ریال

کابل گاز کاربراتور
۱۹۰۰۰۰ ریال

کابل کلاچ انژکتور بهینه
۱۸۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ سربی انژکتور
۲۲۰۰۰۰ ریال

کابل کیلومتر انژکتور
۲۴۵۰۰۰ ریال

کابل کیلومتر کاربراتور
۲۶۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب موتور
۱۹۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب صندوق
۲۲۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب باک
۲۲۰۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب صندوق ۱۱۱
۲۳۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب باک ۱۱۱
۲۳۵۰۰۰ ریال

مجموعه باک و صندوق
۵۳۵۰۰۰ ریال

مجموعه کابل شیشه بالابر
۱۶۵۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی تک سوز و دوگانه سوز
۶۵۰۰۰۰ ریال

کابل کلاچ یورو ۴ وزنه دار
۳۲۵۰۰۰ ریال

لوله فرعی آب
۲۸۵۰۰۰ ریال

لوله فرعی آب یورو ۴
۲۸۵۰۰۰ ریال

💰

#مهار_زانتیا و ال۹۰

کابل گاز زانتیا
۲۲۰۰۰۰ ریال

کابل کلاچ کوتاه ۱۸۰۰
۳۶۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ بلند ۲۰۰۰
۳۶۵۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی کوتاه زانتیا
۳۸۰۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی بلند زانتیا
۳۸۰۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب موتور زانتیا
۲۳۵۰۰۰ ریال

کابل گاز ال۹۰
۲۲۰۰۰۰ ریال

کابل کلاچ ال۹۰
۵۲۰۰۰۰ ریال

💰

#مهار_تیبا

کابل گاز
۱۹۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ تیبا و ریو
۲۱۰۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب موتور تیبا
۱۹۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب صندوق تیبا
۲۳۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب باک تیبا
۲۳۵۰۰۰ ریال

مکانیزم دستگاه باگ و صندوق تیبا
۵۶۰۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی تیبا شاخه اصلی
۶۵۰۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی تیبا شاخه فرعی
۲۴۵۰۰۰ ریال

لوله فرعی تیبا CNG
۲۸۵۰۰۰ ریال

لوله فرعی تیبا معمولی
۲۸۵۰۰۰ ریال

💰
سنسور حرارتی ۴۰۵ دلیفر 
۴۰۰۰۰۰ ریال

💰

#مهار_سمند

کابل گاز
۱۵۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب موتور
۲۴۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ EF7 و SE رگلاژ دستی
۳۸۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ SE رگلاژ اتوماتیک
۵۶۵۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی شاخه چپ متوسط
۲۱۰۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی شاخه راست کوتاه
۲۱۰۰۰۰ ریال

کابل کلاچ سمند R2 جدید،پرشیا TU5،رانا،۲۰۶ TU5 جدید
۸۵۰۰۰۰ ریال

💰

#BENDIX

لوازم چرخ جلو EF7 و LX
۱۲۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب ۴۰۵
۱۰۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ جلو سمند،پرشیا،۴۰۵
۱۵۰۰۰۰ ریال

لوازم پمپ ترمز آردی،۲۰۶،مگان،سمند،پرشیا،۴۰۵
۱۹۵۰۰۰ ریال

لوازم نیمه کامل ۲ مداره پیکان
۱۹۵۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب سمند کار
۱۰۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب ABS
۱۰۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب ۲۰۶
۱۰۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ جلو ۲۰۶
۵۰۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب ال۹۰ و مگان
۱۰۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب EF7 بدون لبه
۱۱۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب EF7 لبه دار
۱۱۰۰۰۰ ریال

لوازم پمپ ترمز ۴۰۵ ABS نیمه
۱۹۵۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب ۴۰۵ ۲۰۰۰
۱۰۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب آریسان
۱۱۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب پیکان ABS باردو
۱۰۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب ELX و رانا
۱۲۰۰۰۰ ریال

لوازم پمپ ترمز کامل ۴۰۵
۸۰۰۰۰۰ ریال

لوازم پمپ ترمز کامل دو مداره پیکان طلایی
۸۰۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب پیکان مدل پایین ۵۴۷
۹۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب پیکان مدل بالا ۵۵۰
۹۰۰۰۰ ریال

لوازم پمپ ترمز پیکان ABS و ال۹۰
۱۵۰۰۰۰ ریال

شیلنگ ترمز چرخ جلو ۴۰۵
۵۰۰۰۰۰ ریال

شیلنگ ترمز چرخ جلو ۲۰۶
۵۰۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ جلو ۴۰۵ ABS
۱۲۰۰۰۰ ریال

پمپ ترمز سمند ماندو با مخزن
۵۵۰۰۰۰۰ ریال

سیلندر ترمز چرخ عقب ABS و ساده ۴۰۵
۶۰۰۰۰۰ ریال

پمپ ترمز ۴۰۵ ABS
۱۸۵۰۰۰۰ ریال

💰

#POLYKIT

سیلندر ترمز چرخ عقب ۴۰۵ ساده
۴۵۰۰۰۰ ریال

سیلندر ترمز چرخ عقب ۴۰۵ ABS
۴۵۰۰۰۰ ریال

سیلندر ترمز چرخ عقب پیکان ساده
۳۴۰۰۰۰ ریال

سیلندر ترمز چرخ عقب پیکان ABS
۳۸۰۰۰۰ ریال

سیلندر ترمز چرخ عقب پراید
۳۴۰۰۰۰ ریال

سیلندر ترمز چرخ عقب EF7
۴۹۰۰۰۰ ریال

سیلندر ترمز چرخ عقب سمند ایداج
۴۹۰۰۰۰ ریال

سیلندر ترمز چرخ عقب آردی
۳۶۰۰۰۰ ریال

سیلندر ترمز چرخ عقب روآ
۳۸۰۰۰۰ ریال

سیلندر ترمز چرخ عقب آریسان
۴۱۰۰۰۰ ریال

سیلندر ترمز چرخ عقب ۲۰۶
۴۵۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب پراید
۶۵۰۰۰ ریال

لوازم چرخ جلو کامل پراید
۱۱۵۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب تیبا ساده
۷۵۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب تیبا ABS
۷۵۰۰۰ ریال

لوازم چرخ جلو تیبا
۱۲۰۰۰۰ ریال

لوازم پمپ ترمز پراید ساده نیمه
۶۵۰۰۰ ریال

لوازم پمپ ترمز پراید نیمه ABS
۱۲۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ جلو پراید نیمه
۶۵۰۰۰ ریال

گردگیر چرخ جلو پراید
۶۵۰۰۰ ریال

لوازم پمپ ترمز کامل پراید ساده
۶۰۰۰۰۰ ریال

لوازم پمپ ترمز کامل پراید ABS
۸۰۰۰۰۰ ریال

پمپ ترمز پراید ABS با مخزن
۲۱۰۰۰۰۰ ریال

بوستر تک پراید ABS
۲۶۰۰۰۰۰ ریال

💰
سر پلوس ۲۲ خار ، خار وسط ۴۰۵ CBCO
۲۶۵۰۰۰۰ ریال

💰
سنسور دور موتور پراید ساژم دلیفر
۶۲۰۰۰۰ ریال

💰

#تکلان

کالیپر جلو ۴۰۵ ABS
۳۳۰۰۰۰۰ ریال

کالیپر جلو پراید 
۲۱۰۰۰۰۰ ریال

کالیپر جلو پیکان
۳۰۰۰۰۰۰ ریال

💰

#تکلان 

سیلندر چرخ عقب ۴۰۵
۸۰۰۰۰۰ ریال

سیلندر چرخ عقب ۲۰۶
۸۵۰۰۰۰ ریال

سیلندر چرخ عقب ۴۰۵ ABS
۶۲۰۰۰۰ ریال

سیلندر چرخ عقب ۴۰۵ جا پیچ ۸
۸۳۰۰۰۰ ریال

سیلندر چرخ عقب پیکان خاری
۵۰۰۰۰۰ ریال

سیلندر چرخ عقب پراید
۴۸۰۰۰۰ ریال

سیلندر چرخ عقب باردو ABS
۶۰۰۰۰۰ ریال

💰
سنسور کیلومتر ۴۰۵ سفید دلیفر
۳۳۰۰۰۰ ریال

💰

#تکلان

پمپ ترمز ۴۰۵
۱۷۰۰۰۰۰ ریال

پمپ ترمز ۴۰۵ ABS
۱۸۵۰۰۰۰ ریال

پمپ ترمز باردو ABS
۲۰۰۰۰۰۰ ریال

پمپ ترمز ۲۰۶ چهار کانال 
۱۹۵۰۰۰۰ ریال

پمپ ترمز رانا 
۴۰۰۰۰۰۰ ریال

پمپ ترمز پیکان ارتشی
۱۷۵۰۰۰۰ ریال

پمپ ترمز پیکان تک مداره
۱۲۵۰۰۰۰ ریال

پمپ ترمز آریسان
۲۰۰۰۰۰۰ ریال

بوستر تک ۹ اینچ
۲۵۰۰۰۰۰ ریال

بوستر تک ۱۰ اینچ
۳۰۵۰۰۰۰ ریال

بوستر تک ۲۰۶
۲۷۰۰۰۰۰ ریال

بوستر تک پیکان ارتشی
۲۲۰۰۰۰۰ ریال

بوستر تک پیکان طلایی و ABS
۲۹۰۰۰۰۰ ریال

بوستر کامل ۴۰۵
۴۲۰۰۰۰۰ ریال

بوستر کامل ۴۰۵ ABS
۴۴۰۰۰۰۰ ریال

بوستر کامل ۱۰ اینچ
۴۸۰۰۰۰۰ ریال

بوستر کامل پیکان ارتشی
۳۸۰۰۰۰۰ زیال

بوستر کامل باردو ABS
۴۹۰۰۰۰۰ ریال

💰
سنسور کیلومتر مشکی ۴۰۵ دلیفر
۳۶۰۰۰۰ ریال

💰
سنسور کیلومتر پراید دلیفر 
۳۳۰۰۰۰ ریال

💰
سنسور کیلومتر روآ دلیفر
۳۶۰۰۰۰ ریال

💰
سوزن کاربرات پیکان اتوماتیک فال
۱۲۰۰۰۰ ریال

💰
سنسور میل سوپاپ ساژم پراید دینا پارت
۴۵۰۰۰۰ ریال

💰
سوزن کاربرات پیکان کفی فال
۱۱۰۰۰۰ ریال

💰
سوزن انژکتور ۴۰۵ گرین کار
۱۸۵۰۰۰۰ ریال

💰
سوکت دوفیش همه کاره 
۴۰۰۰۰ ریال

💰
سوزن ست کامل پیکان مروا
۲۰۵۰۰۰ ریال

💰
سه شاخ پلوس ۲۰خار ساده پراید 
۶۱۰۰۰۰ ریال

💰
سه شاخ پلوس ۱۹خار ساده پراید 
۶۱۰۰۰۰ ریال

💰
سه شاخ پلوس ۲۰خار ABS پراید 
۶۲۰۰۰۰ ریال

💰
سه شاخ پلوس ۱۹خار ABS پراید 
۶۲۰۰۰۰ ریال

💰
شغالدست پیکان فال 
۲۹۰۰۰۰ ریال

💰
شمع تک پلاتین AMT
۱۹۰۰۰۰ ریال

💰
شمع کاربراتور AMT 
۱۸۰۰۰۰ ریال

💰
شمع تک پلاتین اکیوم LZ58 
۳۶۰۰۰۰ ریال

💰
شیر بخاری پیکان لوکاس 
۳۰۰۰۰۰ ریال

💰
شیلنگ ترمز چرخ جلو پراید 
۳۷۰۰۰۰ ریال

💰
شیلنگ ترمز چرخ جلو پیکان 
۳۳۰۰۰۰ ریال

💰
شیلنگ ترمز چرخ جلو ۴۰۵
۳۷۰۰۰۰ ریال

💰
طبق ۲۰۶ هرینگتون 
۲۵۰۰۰۰۰ ریال

💰
غلاف کیلومتر پراید دنا قطعه 
۳۰۰۰۰۰ ریال

💰
پمپ کلاچ پایین پیکان تکلان
۱۱۵۰۰۰۰ ریال

پمپ کلاچ دومداره پیکان تکلان
۱۷۰۰۰۰۰ ریال

درب مخزن روغن ترمز دومداره پیکان و ۴۰۵ تکلان
۹۰۰۰۰ ریال

💰
غلطک هرزگرد ۲۰۶ بوش دار
۳۲۰۰۰۰ ریال

💰
فولی هرزگرد ۴۰۵
۱۹۵۰۰۰ ریال

💰
فولی هرزگرد فلزی پراید 
۲۰۰۰۰۰ ریال

💰
فولی واتر پمپ پیکان دنا قطعه 
۳۵۰۰۰۰ ریال

💰
فولی سرمیل لنگ پیکان دنا قطعه 
۶۹۰۰۰۰ ریال

💰
فولی سرمیل لنگ ۴۰۵ WRT 
۹۰۰۰۰۰ ریال

💰
فیبری کیلومتر پیکان 
۱۴۵۰۰۰ ریال

💰
قفل صندوق پیکان نصیری 
۳۰۰۰۰۰ ریال

💰
قفل درب پراید تیتان 
۴۴۰۰۰۰ ریال

💰
قفل ضد سرقت آرمین ۴۰۵
۷۵۰۰۰۰ ریال

💰
کاسه چرخ جدید پراید طوس 
۱۲۰۰۰۰۰ ریال

💰
قیفی گیربکس ۴۰۵ دنا قطعه 
۳۵۰۰۰۰ ریال

💰
کشویی گاردان پیکان فال 
۹۷۰۰۰۰ ریال

💰
کاسه چرخ جدید ABS پراید طوس 
۱۱۷۰۰۰۰ ریال

💰
کمک جلو ۴۰۵ عظام 
۴۵۰۰۰۰۰ ریال

💰
کلید ۱ و ۲ پل پراید ایرانی ۱۳۲
۳۰۰۰۰۰ ریال

💰
کمک عقب پراید عظام 
۳۰۰۰۰۰۰ ریال

💰
کوئل دوبل ۴۰۵ ساژم NARSIS 
۲۵۵۰۰۰۰ ریال

💰
کوئل زیمنس پراید بهرام 
۲۸۴۰۰۰۰ ریال

💰
لاستیک تیغه پراید 
۱۷۰۰۰۰ ریال

💰
لنت جلو ۴۰۵ اِمکو 
۲۰۵۰۰۰۰ ریال

💰
لاستیک سوپاپ بهینه پراید 
۴۱۵۰۰۰ ریال

💰
لوله ترمزچرخ عقب کوتاه پیکان  
۷۵۰۰۰ ریال

💰
⚫️ لوازم لاکید اصلی

۵۵۰ پیکان 
۸۰۰۰۰  ریال

۵۴۷ آردی 
۸۵۰۰۰ ریال

۵۵۰ پیکان ABS
۹۰۰۰۰ ریال

۲۶۱۵ چرخ جلو پیکان  
۱۲۵۰۰۰ ریال

💰
لوله ترمز چرخ عقب بلند پیکان 
۸۵۰۰۰ ریال

💰
لوله روغن ریز ۴۰۵ جنس درجه یک 
۱۰۰۰۰۰ ریال

💰
مقاومت فن ۲۰۶ پویش
۱۲۵۰۰۰ ریال

💰
مگنت پراید AMT
۱۵۹۰۰۰۰ ریال

💰
مگنت پراید بدون سیم روستر 
۹۵۰۰۰۰ ریال

💰
مهره حرارتی پراید سانکی 
۸۰۰۰۰ ریال

💰
میل دنده زیر پیکان فدرال 
۲۳۰۰۰۰ ریال

💰
مهره حرارتی پراید CBS 
۳۶۰۰۰۰ ریال

💰
میل واشر دیشلی پیکان فدرال 
۱۹۵۰۰۰ ریال

💰
واشر بغل اگزوز پیکان 
۱۰۵۰۰۰ ریال

💰
واشر بغل اگزوز پراید 
۵۲۰۰۰ ریال

💰
واشر بغل اگزوز پیکان PGI 
۱۲۰۰۰۰ ریال

💰
عایق حرارت گیر ۴۰۵
۳۱۰۰۰۰ ریال

💰
واشر درب سوپاپ پیکان دلیفر
۲۲۰۰۰۰ ریال

💰
واشر ترموستات پراید و پیکان
۶۰۰۰ ریال

💰
واشر درب سوپاپ پیکان طرح یوگسلاو 
۱۴۰۰۰۰ ریال