واشر سر سیلندر پیکان و پراید والتون رسید ⚪️🔵🔴 پیکان ٦٧٥٠٠٠ریال ، 
پراید ٤٧٥٠٠٠ریال

تیغه برف پاکن عظام با بهترین کیفیت و قیمت رسید🔵⚪️🔴

تیغه برف پاکن پراید عظام ٣٩٥٠٠٠ریال
(قیمت لیست شرکت ٤٣ هزار تومان)

تیغه برف پاکن٤٠٥ باکیت آبپاش عظام ٧٤٥٠٠٠ریال
(قیمت لیست شرکت ٨٢ هزار تومان)

همچنین تیغه برف پاکن پراید با برند GOLD فقط و فقط هر دست ٢٨٥٠٠٠ریال موجود میباشد

لاستیک تیغه برف پاکن پراید فنردار BSCO هر دست ١٧٠٠٠٠ریال

بلوک سیلندر ٤٠٥ شرکتى موجود میباشد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با فروشگاه تماس حاصل فرمایید

غلتک هرزگرد ٤٠٥ و ٢٠٦ با کیفت بالا و قیمت عالى رسید

غلتک هرزگرد٤٠٥ ٢٤٩٠٠٠ریال
غلتک هرزگرد ٢٠٦ بالا ٤٤٠٠٠٠ریال
غلتک هرزگرد ٢٠٦ پایین ٤٤٠٠٠٠ریال

کیت کلاج ٢٠٦ تیپ٥ والئو جعبه سبز فرانسه با لیبل هرینگتون با قیمت جدید ١٨٧٠٠٠٠٠ریال

کیت کلاج٤٠٥ والئو جعبه سبز فرانسه با لیبل هرینگتون١٧٢٠٠٠٠٠ریال

تمامى کیت کلاج ها اصلى  میباشد و قیمت پایین فقط به علت کاهش قیمت ارز و قیمت تعیین شده توسط بازرگانى هرینگتون (دانا)میباشد

رینگ موتور پراید NPR اصلی ٢٥٥٠٠٠٠ریال (استاندارد بیست پنج پنجاه)

یاتاقان ایران با قیمت هاى جدید(کاهش یافته) رسید⚫️🟡⚪️

مصرفى ترین بغل یاتاقان ها رسید⚪️🟡⚫️

بغل یاتاقان پیکان ایران ٥٥٠٠٠٠ریال

بغل یاتاقان پراید استاندارد ایران ٥٠٠٠٠٠ریال

بغل یاتاقان پراید ٢٥ ایران ٥٢٠٠٠٠ریال

بغل یاتاقان ٤٠٥ ایران ٨٠٠٠٠٠ریال

متحرک استاندارد ٤٠٥ تکى ایران ٢٥٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد ٤٠٥ ایران ٥٠٥٠٠٠٠ریال

یاتاقان ٢٥ پراید ایران ٢٧٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان استاندارد پراید ایران ٢٠٥٠٠٠٠ریال

یاتاقان ١٠ پیکان ایران ٥٠٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان ٢٠ پیکان ایران ٥٠٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان ٣٠ پیکان ایران ٤٧٠٠٠٠٠ریال

در صورت خرید هر یک عدد متحرک ٢٠ و یا متحرک ٣٠ پیکان اضافه تر مبلغ ٢٠ هزار تومان از قیمت یاتاقان کسر میگردد

متحرک استاندارد پیکان ایران ١٢٥٠٠٠٠ریال
ثابت استاندارد پیکان ایران ١٥٥٠٠٠٠ریال

متحرک ٢٠ پیکان ایران ١٢٥٠٠٠٠ریال

متحرک ٣٠ پیکان ایران ١٢٥٠٠٠٠ریال

متحرک استاندارد روا ایران ١٣٥٠٠٠٠ریال

متحرک ١٠ روا ایران ١٣٥٠٠٠٠ریال

متحرک ٢٠ روا ایران ١٣٥٠٠٠٠ریال

متحرک ٣٠ روا ایران ١٣٥٠٠٠٠ریال

بوش میل سوپاپ پیکان ایران 
+
بوش گژنپین پیکان ایران 
=١٧٥٠٠٠٠ریال

یاتاقان ٣٠ ٤٠٥ ایران ٤٧٥٠٠٠٠ریال

یاتاقان استاندارد ٢٠٦ تیپ٥ ایران ٣٥٠٠٠٠٠ریال
(جداگانه هم فاکتور میگردد)

یاتاقان ٣٠ ٢٠٦ تیپ٥ ایران ٥٠٠٠٠٠٠ریال

متحرک ٣٠ ٢٠٦ تیپ٢ ایران ٢٠٠٠٠٠٠ریال

ثابت ٢٥ پراید تکی ایران ١٨٠٠٠٠٠ریال

به علت کاهش قیمت ها و همچین جلوگیری از ضرر کردن مشتریان محترم :
در صورتى که از پارت یاتاقان قیمت قدیم خریدارى کرده اید با خرید جدید و پایین تر از قیمت هاى جدید اعلام شده قیمت هاى یاتاقان خرید گذشته خود را بهبود دهید
هدف فروشگاه ما رضایت تمامى شما همکاران محترم میباشد

سر سیلندر روا پارس ٨٢٠٠٠٠٠ریال

ترموستات پراید ٨٢ درجه باباپارت ٢٩٠٠٠٠ریال

کیت گردگیر پلوس ال٩٠ کامل اورجینال ٣٢٠٠٠٠٠ریال

اجناس جدید عظام 🔴🔵⚪️

شاتون روا عظام ١٤٨٠٠٠٠ریال

شاتون پراید عظام ٨٧٠٠٠٠ریال

سرپلوس٤٠٥ ٢٢ خار وسط ABS عظام ٢٧٥٠٠٠٠ریال

سر پلوس پراید ٢٠ خار ABS عظام ٢٥٧٠٠٠٠ریال

پیستون روا تمامى سایز ها عظام ٤٧٥٠٠٠٠ریال

بوش و پیستون٤٠٥ قدیم عظام ٧٠٥٠٠٠٠ریال

بوش تکى٤٠٥ استاندارد عظام ٣١٥٠٠٠٠ریال
خوش قیمت

بوش تکى٢٠٦ استاندارد عظام ٣١٥٠٠٠٠ریال
خوش قیمت

بوش و پیستون٤٠٥ ٢٠٠٠ عظام ٩١٥٠٠٠٠ریال
خوش قیمت -کمیاب

کمک جلو٤٠٥ عظام ٤٧٥٠٠٠٠ریال

کمک عقب ٤٠٥ عظام ٣٧٥٠٠٠٠ریال

کیت کلاج٤٠٥ پلاس عظام ١١٢٠٠٠٠٠ریال

کمک جلو پیکان عظام ٤٤٠٠٠٠٠ریال
محدود

پیستون ٢٠٦ تیپ٥ تمام سایز ها عظام

پیستون سمند ملی تمام سایز ها عظام

سر سیلندر پراید کامل عظام ٢٥٠٠٠٠٠٠ریال

سر سیلندر پراید انژکتور عظام ١٣٥٠٠٠٠٠ریال

اجناس جدید دیناپارت با بهترین قیمت ها ⚪️🔵🔴

اویل پمپ پیکان انژکتور دیناپارت١٨٥٠٠٠٠ریال

کاسه نمد میل سوپاپ٤٠٥ دیناپارت ٢٦٠٠٠٠ریال

انگشتى سوپاپ پراید دیناپارت ٣٣٥٠٠٠ریال

لنت جلو پیکان دیناپارت ٥٠٠٠٠٠ریال

لنت جلو٤٠٥ دیناپارت ٨٠٠٠٠٠ریال

لاستیک ساق سوپاپ پراید دیناپارت ٨٢٠٠٠٠ریال

شاتون سمند ملى دیناپارت ١٣٥٠٠٠٠ریال

شاتون پراید دیناپارت ٧٢٠٠٠٠ریال

سنسور کیلومتر ٤٠٥ مشکی دیناپارت ٣٦٥٠٠٠ریال

زنجیر موتور پیکان دیناپارت ٦٥٠٠٠٠ریال

رله زرد بخاری ٤٠٥ دیناپارت ٢٢٥٠٠٠ریال

رله دوبل ٤٠٥ یوفو دیناپارت ٥٨٠٠٠٠ریال

اویل پمپ٢٠٦ تیپ٥ دیناپارت ١٩٥٠٠٠٠ریال

کیت اگزوز٤٠٥ دیناپارت ٢٤٥٠٠٠ریال