توربو یدکواشر سر سیلندر ۴۰۵ اورجینال 
۱۳۰۰۰۰۰ ریال


واشر سر سیلندر پیکان HPC
۶۸۰۰۰۰ ریال


واشر سر سیلندر پیکان AMT 
۴۶۰۰۰۰ ریال


واشر سر سیلندر روآ فلزی
۶۳۰۰۰۰ ریال


واشر کله گاوی پیکان 
۲۷۰۰۰ ریال


واشر سر سیلندر پیکان PGI
۴۳۰۰۰۰ ریال


واشر گلویی ۲ پیچ 
۳۰۰۰۰ ریال


واشر گلویی پراید ۳ پیچ
۳۰۰۰۰ ریال


واشر گلویی کامل ۴۰۵ ویدا
۲۰۵۰۰۰ ریال


واشر گلویی پیکان 
۳۳۰۰۰ ریال


هزار خاری کوتاه پیکان
۲۷۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
تیغه برف پاک کن پراید YGS
۳۰۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
سیلندر چرخ عقب پیکان ABS 
۳۷۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
سیلندر چرخ عقب پیکان تکس موتور 
۳۴۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
سیلندر چرخ عقب ۴۰۵ معمولی
۳۸۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
سیلندر چرخ عقب پراید 
۳۴۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
سیلندر چرخ عقب ۴۰۵ ABS 
۳۹۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
واشرطوس

واشر سر سیلندر ۱.۵ پراید
۵۰۰۰۰۰ ریال

واشر سر سیلندر ۲ پراید 
۵۱۰۰۰۰ ریال

واشر سر سیلندر ۱.۵ پیکان
۵۴۰۰۰۰ ریال

واشر سر سیلندر ۲ پیکان 
۵۵۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
سیلندر چرخ عقب روآ
۳۵۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
قفل درب ۴۰۵ پیشرفت 
۶۲۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
قفل درب پیکان پیشرفت
۶۲۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
ترمز درب قدیم  ۴۰۵ پیشرفت
۲۸۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
 
قفل درب موتور پراید پیشرفت
۲۶۰۰۰۰ ریال

قفل درب موتور ۴۰۵ پیشرفت
۲۳۰۰۰۰ ریال

قفل صندوق ۴۰۵ معمولی پیشرفت
  ۲۲۰۰۰۰ ریال

پمپ درب ۲ فیش عقب ۴۰۵ پیشرفت   
۶۲۰۰۰۰ ریال

خروسکی کاپوت ۴۰۵ پیشرفت
۱۳۵۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
مغزی پمپ بنزین پراید فرانتک
۱۵۵۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲

کاسه نمد اویل پمپ پراید CBS   
۱۰۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد پلوس پراید CBS
۱۱۲۰۰۰ ریال

کاسه نمد چرخ جلو پراید بی لبه CBS
 ۱۱۵۰۰۰ ریال

کاسه نمد چرخ جلو پراید لبه دار CBS
۱۲۳۰۰۰ ریال

کاسه نمد عقب میل لنگ پراید CBS
 ۲۷۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد میل سوپاپ پراید CBS
 ۹۸۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
کاسه نمد اویل پمپ پراید POS 
۶۵۰۰۰ ریال

کاسه نمد شفت پراید POS
 ۶۵۰۰۰ ریال

کاسه نمد پلوس پراید POS
 ۶۵۰۰۰ ریال

کاسه نمد چرخ عقب پراید POS
 ۶۵۰۰۰ ریال

کاسه نمد چرخ جلو‌لبه دار پراید POS
 ۷۵۰۰۰ ریال

کاسه نمد چرخ جلو بی لبه پراید POS    
۷۵۰۰۰ ریال

کاسه نمد میل سوپاپ پراید POS
۶۵۰۰۰ ریال

کاسه نمد عقب میل لنگ پراید POS
۲۰۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
کاسه نمد چرخ جلو پیکان CBS
۸۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد سینی جلوپیکان CBS
۱۲۵۰۰۰ ریال

کاسه نمد عقب میل لنگ پیکان CBS
۲۷۵۰۰۰ ریال

کاسه نمد عقب گیربکس پیکان CBS
۱۲۵۰۰۰ ریال

کاسه نمد جلو گیربکس پیکان CBS
۹۲۰۰۰ ریال

کاسه نمد پینیون پیکان CBS
۱۲۵۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
مهره حرارتی پراید CBS
۳۶۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
لاستیک قامه پیکان رزن یدک
۳۲۰۰۰ ریال

بوش طبق۱۸۰۰ رزن یدک 
 ۵۵۰۰۰ ریال

لاستیک ۳ گوش پیکان رزن یدک
۱۴۰۰۰۰ ریال

دسته موتور آردی با پایه رزن یدک
۵۲۵۰۰۰ ریال

لاستیک تعادل پیکان رزن یدک
۵۷۰۰۰ ریال

گرد گیر پلوس پراید رزن یدک‌
۱۷۷۰۰۰ ریال

جعبه فرمان پراید رزن یدک 
۳۸۵۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
بوش اکسل پراید رزن یدک
۱۴۶۰۰۰ ریال

بوش طبق ۱۸۰۰ پیکان رزن یدک
۵۸۰۰۰ ریال

بوش طبق لندروری پیکان رزن یدک 
۱۶۶۰۰۰ ریال

گرد گیر کمک جلو ۴۰۵ رزن یدک
۱۶۵۰۰۰ ریال

گرد گیر جعبه فرمان ۴۰۵ رزن یدک
  ۱۶۵۰۰۰ ریال

گرد گیر کمک جلو پراید رزن یدک
۱۴۰۰۰۰ ریال

گرد گیر کمک عقب پراید رزن یدک                  ۱۵۵۰۰۰ ریال

لاستیک ۳ گوش پیکان رزن یدک
 ۱۳۷۰۰۰ ریال

لاستیک قامه پیکان رزن یدک 
۳۴۸۰۰ ریال

لاستیک موج گیر پیکان رزن یدک
۳۰۰۰۰ ریال

لاستیک نر و ماده کمک عقب پراید رزن یدک
۴۳۵۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
پمپ کلاچ تک مداره پیکان تکلان
۱۳۰۰۰۰۰ ریال

لنت عقب ۴۰۵ تکلان
۱۴۳۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
وایر شمع ایرانی جنرال پراید 
۵۲۰۰۰۰ ریال 

وایر شمع ایرانی جنرال پیکان 
۵۲۰۰۰۰ ریال

وایر شمع ایرانی جنرال ۴۰۵
۵۲۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
وایر شمع ۴۰۵ رانتک
۶۵۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
یاتاقان ثابت و متحرک ۲۵ پراید IBBC
۲۸۵۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
یاتاقان ثابت ومتحرک استاندارد پراید 
۱۸۵۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
یاتاقان ثابت و متحرک ۱۰ پیکان 
۵۴۰۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
یاتاقان ثابت و متحرک ۲۰ پیکان 
۵۹۵۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
یاتاقان ثابت و متحرک ۳۰ پیکان 
۵۱۵۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
یاتاقان ثابت ۲۰۶ تیپ ۲
۱۶۰۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد EF7 
۳۱۵۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
یاتاقان متحرک استاندارد روآ
۱۶۰۰۰۰۰ ریال

یاتاقان متحرک ۱۰ روآ
۱۳۵۰۰۰۰ ریال

یاتاقان متحرک ۲۰ روآ
۱۳۰۰۰۰۰ ریال

یاتاقان متحرک ۳۰ روآ
۱۳۰۰۰۰۰ ریال

یاتاقان متحرک استاندارد پراید
۱۰۰۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۰.۰۲
یاتاقان ثابت ۲۵ پراید 
۱۹۵۰۰۰۰ ریال