یدکى خودرو 

99/10/03

پیستون ROA عظام

قیمت : 4,750,000 ریال

 

99/10/03

بوق 405 اوسان

قیمت : 2,000,000 ریال

 

99/10/03

بوش میل سوپاپ و شاطون HPC

قیمت : 2,200,000 ریال

 

99/10/03

پلوس کوتاه وبلند 405 ABS

قیمت : 19,500,000 ریال

 

99/10/03

دسته راهنما 405 وارداتی

قیمت : 1,470,000 ریال

 

99/10/03

اتوماتیک راهنما 405 داشبورد جدید

قیمت : 1,600,000 ریال

 

99/10/03

شمع URO4 پراید NGK

قیمت : 675,000 ریال

 

99/10/03

سینی جلو موتور پیکان ایساکو

قیمت : 1,900,000 ریال

 

99/10/03

بلوک سیلندر 405 اصلی

قیمت : 32,500,000 ریال

 

99/10/03

تسمه تایم 405 هانچانگ

قیمت : 1,800,000 ریال

 

99/10/03

واشر در سوپاپ 1800 شرکتی ترک

قیمت : 390,000 ریال

 

99/10/03

بوش پیستون 405 قائم

قیمت : 5,850,000 ریال

 

99/10/03

رینگ موتور 405 SM آلمان

قیمت : 7,700,000 ریال