یدکى 

99/10/04

🔷دیسک صفحه والئو سبز ٢٠٦ تیپ پنج

قیمت : 18,400,000 ریال

 

99/10/04

🔷دیسک صفحه ٢٠٦ تیپ پنج اورجینال

قیمت : 18,500,000 ریال

 

99/10/04

🔷گیت تایم ال نود اورجینال

قیمت : 11,600,000 ریال

 

99/10/04

🔷ترموستات زانتیا ورنت فرانسه

قیمت : 940,000 ریال

 

99/10/04

🔷ترموستات ٤٠٥ ورنت فرانسه

قیمت : 760,000 ریال

 

🔷ترموستات ٤٠٥ باباپارت

قیمت : 310,000 ریال

 

99/10/04

🔷کوئل ٤٠٥ ساژم بهرام

قیمت : 2,850,000 ریال 

🔷کوئل ٤٠٥ زیمنس بهرام

قیمت : 2,850,000 ریال

 

🔷قیفى گریبکس ٤٠٥ نیرومحرکه

قیمت : 310,000 ریال

 

99/10/04

🔷واشر درب سوپاپ ٢٠٦ تیپ پنج ساپکو

قیمت : 430,000 ریال

 

99/10/04

🔷یاتاقان متحرک ٤٠٥ استاندارد بوش ایران

قیمت : 2,500,000 ریال

 

99/10/04

🔷چهار شاخ فرمان ٤٠٥ کامل قدیم

قیمت : 2,650,000 ریال

 

🔷چهارشاخ فرمان ٤٠٥ کامل جدید

قیمت : 2,650,000 ریال

 

99/10/04

🔷سوپاپ پراید یورو٤ ساوه 

قیمت : 2,400,000 ریال

 

99/10/04

🔷مشعلى پلوس بلند ٢٢ خار ٤٠٥

قیمت : 4,900,000 ریال

 

99/10/04

🔷گریبکس کامل پراید

قیمت : 39,500,000 ریال

 

99/10/04

🔷درب دلکو ٢٠٠٠

قیمت : 1,000,000 ریال

 

99/10/04

🔷مغزى آنتن سمند قدیم 

قیمت : 740,000 ریال

 

99/10/04

🔷کمک فرمان ٤٠٥ ایساکو

قیمت : 3,500,000 ریال

 

99/10/04

🔷کوئل سمند EF7 کروز

قیمت : 3,500,000 ریال

 

99/10/04

🔷تلسکوپى فرمان ٤٠٥ ایساکو

قیمت : 5,300,000 ریال

 

99/10/04

🔷دنده استارت ٤٠٥ عظام

قیمت : 1,600,000 ریال

 

99/10/04

🔷منیفولد هوا ٤٠٥ جدید 

قیمت : 1,600,000 ریال

 

99/10/04

🔷رینگ موتور ٢٠٦ تیپ پنج NE آلمان

قیمت : 6,500,000 ریال

 

99/10/04

🔷سه راهى آب TU5 بلند

قیمت : 320,000 ریال

 

99/10/04

🔷توپى چرخ عقب ٢٠٦ مغناطیسى

قیمت : 3,050,000 ریال

 

99/10/04

🔷کوئل ٢٠٦ تیپ ٣ جدید کروز

قیمت : 11,800,000 ریال