صفحه تکی پژو ۴۰۵ هرینگتون 
۴۳۰۰۰۰۰ ریال
یاتاقان ثابت متحرک ۴۰۵ استاندارد
۵۱۰۰۰۰۰

رینگ ۱۸۰۰ ریک اصلی 
۲۹۵۰۰۰۰ ریال

تسمه تایم ۴۰۵ فرانتک 
۲۰۸۰۰۰۰ ریال

مگنت دلکو پراید ای ام تی 
۱۶۵۰۰۰۰ ریال

دیسک و صفحه ۴۰۵ ولئو آبی 
۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال

واتر پمپ پیکان کیانکوه ۱۵۳۰۰۰۰ ریال