فروش ویژه

واتر پمپ پراید عظام ١٦٠٠٠٠٠ریال

ترموستات پراید٨٢ درجه باباپارت ٢٩٠٠٠٠ریال

تیغه برف پاکن پراید GOLD ٢٨٥٠٠٠ریال

لاستیک تیغه برف پاکن پراید فنردار بى اس کو ١٧٠٠٠٠ریال

تیغه برف پاکن پراید عظام ٣٩٥٠٠٠ریال

تیغه برف پاکن٤٠٥ کامل با کیت آبپاش عظام ٧٤٥٠٠٠ریال

رادیاتور آب پراید کوشش رادیاتور ٢٤٠٠٠٠٠ریال

رادیاتور بخارى پراید کوشش رادیاتور ١٠٠٠٠٠٠ریال

بوش و پیستون ٤٠٥ قائم ٥٨٥٠٠٠٠ریال

کیت کلاج والئو سبز فرانسه با قیمت هاى جدید کاهش یافته  با لیبل هرینگتون- پژو٤٠٥ ١٧٢٠٠٠٠٠ریال.  
تیپ٥ ١٨٧٠٠٠٠٠ریال

شمع موتور تک پلاتین NGK با لیبل ایساکو ٣٦٦٥٠٠ریال. 
شمع موتور دو پلاتین NGK اصل ٤١٠٠٠٠ریال

سر سیلندر بشل با قیمت هاى عالی رسید.           سر سیلندر ٤٠٥ خالی دوگانه سوز بشل ١٥٩٩٠٠٠٠ریال. 
سرسیلندر ٤٠٥ کامل بشل ٢٥٩٩٠٠٠٠ریال (قیمت ها فقط مخصوص مشتریان فعال محترم)

سر سیلندر روا پارس ٨٢٠٠٠٠٠ریال

سوپاپ پراید ساوه ٢٣٥٠٠٠٠ریال
سوپاپ پراید یورو ٤ ساوه ٢٤٥٠٠٠٠ریال
سوپاپ تیبا ساوه ٢٤٥٠٠٠٠ریال
سوپاپ پیکان استاندارد ساوه ٢٢٥٠٠٠٠ریال
سوپاپ پیکان اول ساوه ٢٣٠٠٠٠٠ریال
سوپاپ پیکان دوم ساوه ٢٣٥٠٠٠٠ریال
سوپاپ پیکان سوم ساوه ٢٤٠٠٠٠٠ریال
سوپاپ٤٠٥ ساوه ٣٢٠٠٠٠٠ریال
سوپاپ٢٠٦ تیپ٥ ساوه ٦٢٠٠٠٠٠ریال
سوپاپ٢٠٦ تیپ٢ ساوه ٣٣٠٠٠٠٠ریال
سوپاپ روا سال ساوه ٣٥٥٠٠٠٠ریال
سوپاپ سمند ملى ساوه ٦٨٠٠٠٠٠ریال

بوش تعمیرى٤٠٥ قائم ٣٩٠٠٠٠٠ریال
کمیاب