زبانه درب پیکان 

۱۵۵۰۰۰ ریال

 

 

زغال استارت ۴۰۵ عظام 

۶۴۵۰۰۰ ریال

 

 

زنجیر موتور و سفت کن پیکان HPC

۳۰۰۰۰۰۰ ریال

 

 

زنجیر موتور و سفت کن پیکان Delitex 

۱۳۵۰۰۰۰ ریال

 

 

زنجیر موتور و سفت کن پیکان CBS

۹۰۰۰۰۰ ریال

 

 

زنجیر موتور و سفت کن پیکان فال صنعت

۷۵۰۰۰۰ ریال

 

 

زنجیر موتور پیکان CBS

۵۵۰۰۰۰ ریال

 

 

زنجیر موتور و سفت کن والتون

۳۰۵۰۰۰۰ ریال

 

 

زنجیر موتور پیکان فای

۴۰۰۰۰۰ ریال

 

 

پمپ ترمز پیکان طلایی سلپیک

۴۳۰۰۰۰۰ ریال

 

 

زه دور چراغ پیکان کوشان 

۲۷۰۰۰۰ ریال

 

 

زه سینی پیکان 

۱۶۰۰۰۰ ریال

 

 

ساچمه گیربکس پیکان ریز

۱۶۰۰۰۰ ریال

 

ساچمه گیربکس پیکان درشت

۱۶۰۰۰۰ ریال

 

 

سر پلوس ۲۲ خار ، خار وسط ۴۰۵ CBCO

۲۷۰۰۰۰۰ ریال

 ✅ خرید تعداد = تخفیف

 

 

سنسور حرارتی ۴۰۵ دلیفر 

۴۱۰۰۰۰ ریال

 

 

سنسور دور موتور ساژم پراید دلیفر 

۶۲۵۰۰۰ ریال

 

 

سنسور کیلومتر ۴۰۵ سفید دلیفر

۳۴۰۰۰۰ ریال

 

سنسور کیلومتر ۴۰۵ مشکی

۳۷۰۰۰۰ ریال

 

سنسور کیلومتر روآ دلیفر

۳۷۰۰۰۰ ریال

 

سنسور کیلومتر پراید دلیفر 

۳۴۰۰۰۰ ریال

 

 

سنسور میل سوپاپ پرایدساژم دیناپارت

۵۰۰۰۰۰ ریال

 

 

سوزن کاربرات پیکان اتوماتیک فال

۱۲۰۰۰۰ ریال

 

 

سوزن انژکتور ۴۰۵ گرین کار

۱۸۵۰۰۰۰ ریال

 

 

سوزن کفی کاربرات پیکان فال

۱۱۰۰۰۰ ریال

 

 

سوزن مروا ، ست کامل پیکان 

۲۱۵۰۰۰ ریال

 

 

سه شاخه ۱۹ خار پراید

۶۱۰۰۰۰ ریال

 

سه شاخه ۲۰ خار پراید

۶۱۰۰۰۰ ریال

 

سه شاخه ۱۹ خار ABS پراید

۶۲۰۰۰۰ ریال

 

سه شاخه ۲۰ خار ABS پراید

۶۲۰۰۰۰ ریال

 

 

شغالدست پیکان فال 

۲۹۰۰۰۰ ریال

 

 

شمع تک پلاتین AMT

۱۹۰۰۰۰ ریال

 

 

شمع اکیوم LZ58 

۳۶۰۰۰۰ زیال

 

 

شمع کاربرات مشکی AMT 

۱۸۰۰۰۰ ریال

 

 

شیر بخاری پیکان لوکاس 

۳۰۵۰۰۰ ریال

 

 

شیلنگ چرخ جلو پیکان 

۳۳۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ چرخ جلو ۴۰۵

۳۸۰۰۰۰ ریال

 

✅ خرید تعداد = تخفیف

 

 

غلاف کیلومتر پراید دنا قطعه 

۳۰۵۰۰۰ ریال

 

 

پولی هرزگرد ۲۰۶ بوش دار

۳۲۰۰۰۰ ریال

 

 

پولی هرزگرد ۴۰۵ بازاری

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

 

فولی سر میل لنگ پیکان دنا قطعه 

۶۹۰۰۰۰ ریال

 

 

پولی هرزگرد پراید فلزی

۱۹۵۰۰۰ ریال

 

 

فولی واتر پمپ پیکان دنا قطعه 

۳۶۰۰۰۰ ریال

 

 

فولی سر میل لنگ ۴۰۵ WRT 

۹۲۰۰۰۰ ریال

 

 

فیبری کیلومتر پیکان 

۱۴۵۰۰۰ ریال

 

 

قفل درب پراید تیتان 

۴۴۰۰۰۰ ریال

 

 

قیفی گیربکس ۴۰۵ دنا قطعه 

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

 

قفل ضد سرقت آرمین ۴۰۵

۷۴۵۰۰۰ ریال

 

 

کاسه چرخ جدید پراید طوس

۱۲۰۰۰۰۰ ریال

 

کاسه چرخ جدید ABS پراید طوس

۱۲۲۰۰۰۰ ریال

 

 

کشویی گاردون پیکان فال 

۹۷۰۰۰۰ ریال

 

 

کلید ۱ پل و ۲ پل پراید ۱۳۲ ایرانی

۳۱۰۰۰۰ ریال

 

 

کمک فنر جلو ۴۰۵ عظام

۴۵۵۰۰۰۰ ریال

 

کمک فنر عقب CNG پراید عظام

۲۹۵۰۰۰۰ ریال

 

❌ فروش فقط کارتنی

 

 

کوئل زیمنس پراید بهرام 

۲۹۲۰۰۰۰ ریال

 

✅ خرید تعداد = تخفیف

 

 

تیغه برف پاک کن پراید

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

لاستیک تیغه پراید

۱۷۰۰۰۰ ریال