قینت ها برای خرید تعداد بالا میباشد و برای خرید خرد افزایش می یابد

ایساکو 

مهره روغن ۴۰۵ ۲۸ 

 

مهره روغن پیکان ۲۲

 

میل موجگیر ال نود ۲۴۰ 

 

نیم یاتاقان سمند ۲۰ 

 

نیم یاتاقان ۲۰۶ ۱۴۵۰۰ 

 

واتر پمپ ۴۰۵ ۲۴۵ 

 

شیلنگ بخاری کوتاه ۲۴۵۰۰ 

 

شیلنگ بالا کلاسیک ۵۱ 

 

شیلنگ پایین کلاسیک ۷۲ 

 

قاب میانی ۱۱۵۰۰ 

 

کاسه نمد میل سوپاپ۴۰۵ ۴۳ 

 

لوله روغن ریز ۲۲۸۰۰ 

 

موتور فن خاری ۲۷۳ 

 

موتورفن کامل ۲۰۶ ۳۷۵ 

 

توپی چرخ جلو ال نود ۱۶۰ 

 

چراغ جلو تندر پلاس راست ۸۳۰ 

 

چراغ جلو تندر پلاس چپ ۸۳۰ 

 

چرخ دنده میل سوپاپ ۴۰۵ ۵۶ 

 

سنسور میل سوپاپ پیکان ۱۰۵ 

 

اویل پمپ‌ ۴۰۵ ۲۱۰ 

 

بوش و پیستون ۴۰۵ ۷۳۵ 

 

بوق بم ۷۰ 

 

پلوس چپ ۲۰۶ ۴۲۰ 

 

پلوس راست ۲۰۶ ۴۷۰ 

 

پیستون و گژنپین آردی کد ۲۰۲ ۵۱۰ 

 

پیستون و گژنپین آردی کد ۳۰۲ ۴۳۰ 

 

تسمه دینام ۴۰۵ ۱۲۰

 

بلبرینگ تایم ۴۰۵ INAایساکو ۲۷۵ 

 

بلبرینگ تایم ۴۰۵ INAوارداتی ۲۲۵

 

بلبرین. تایم ۴۰۵ KDKشرکت visiun ۱۲۷