اجناس شرکتی سایپا

قینت ها برلی تعداد بوده و در فروش پایین افزوده میشود

 

 

کیت کلاج سایپایی پراید قیمت ۵۶۵ 2.

کیت کلاج سیکو کره قیمت ۷۳۰ 3.

کیت کلاج والو آبی کره قیمت ۷۹۰ 4.

کیت کلاج ساینا سایپایی قیمت ۱۲۷۰ 5.

کیت کلاج ساینا GT قیمت ۱۱۵۰ 6.

کیت کلاج ساینا پلاس قیمت ۱۱۸۰ 7.

کیت کلاج ساینا سیکو کره قیمت ۱۳۹۰ 8.

کیت کلاج تیبا والو ابی قیمت ۱۱۹۰ 9.

کیت کلاج تیبا سیکو قیمت 10۱۰۵۰.

کیت کلاج تیبا سایپایی قیمت 11۷۹۵.

کیت کلاج تیبا شایان قیمت ۷۲۰ 12.

کیت کلاج ریو سایپایی قیمت 13۸۵۰.

کیت کلاج ریو والو ابی قیمت 14۱۲۵۰.

کیت کلاج ریو سیکو قیمت 15۱۱۰۰.

جعبه فرمان MBC قیمت 16۳۹۰.

جعبه فرمان هیدرولیک MBC قیمت 17۲۳۵۰.

جعبه فرمان تیبا MBC قیمت 18۲۳۵۰.

استپر موتور سایپا قیمت 19۱۵۵.

استپر موتور اس تی ار قیمت 20۱۲۵.

آچار چرخ سایپا قیمت 21۲۵.

استارت پراید سایپا قیمت 22۷۲۰.

دسته موتور شاطونی ال۹۰قیمت 23۹۵.

شمع موتور ال۹۰ اوجینال قیمت 24۶۵.

لنت جلو ال۹۰ سایپایی قیمت ۱۵۵ 25.

انگشتی ۱و۲ سایپا قیمت ۳۸ 26.

انگشتی ۳و۴ سایپا قیمت 27۳۸.

انگشتی۱و۲و۳و۴ مگاموتورقیمت ۲۶ 28.

انگشتی یورو۴ مگا قیمت 29۶۹.

انگشتی یورو۴ سایپایی قیمت 30۱۲۰.

انگشتی تیبا مگا قیمت 31۶۵.

انگشتی تیبا سایپایی قیمت 32۱۱۰.

تایپیت یورو۴ مگا قیمت 33۴۵.

تایپیت تیبا مگا قیمت ۴۵ 34.

اهن رباع داخل گیریبکس قیمت 35۱۰.

اورینگ دلکو سایپایی قیمت 36۲۵۰۰.

اهرم انتهای ماهک ۳و۴ قیمت 37۳۶.

اهرم انتهای ماهک ۵ قیمت 38۳۶.

بخاری کامل پراید قیمت 39۶۴۰.

پوسته بخاری کامل پراید قیمت 40۲۴۵.

ایربگ راست اندیشه قیمت 41۱۸۵۰.

ایربگ چپ اندیشه قیمت ۱۸۵۰ 42.

ایربگ چپ و راست کروز قیمت 43۳۲۰۰.

قاب ایربگ کروز چپ قیمت 44۱۷۰.

قاب ایربگ کروز راست قیمت 45۱۴۰.

استپ ترمز زیر پا قیمت 46۱۶۵۰۰.

اینه بغل تاشو سایپا قیمت 47۴۷۹۰۰۰.

بغل یاتاقان استاندار قیمت 48۵۵.

بغل یاتاقان ۰۵۰ 49۴۵.

بغل یاتاقان ۰۲۵ 50۶۵.

بلبرینگ انتهای شفت دوم افاگه قیمت 51۸۹.

بلبرینگ جلو شفت دوم افاگه قیمت 52۸۹.

بلبرینگ انتهای و جلوشفت دوم سایپا قیمت 53۷۲.

بلبرینگ جلو و عقب شفت اصلی قیمت 54۶۵.

بلبرینگ دفرانسیل پراید سایپایی قیمت 55۷۴.

بلبرینگ دفرانسیل تیبا سایپایی قیمت 56۱۱۰.

بلبرینگ ته میلنگ سایپا قیمت 57۲۵.

بلبرینگ ته میلنگ ضمانتی قیمت 58۱۲.

بلبرینگ دوردیفه سایپا قیمت 59۱۳۹.

بلبرینگ دوردیفه برند KG قیمت 6085.

بلبرینگ دوردیفه برند MSTR قیمت 6180.

بلبرینگ دوردیفه برند GMB قیمت 62100.

بلبرینگ دوردیفه برند MCB قیمت 6395.

بلبرینگ دوردیفه برند STR قیمت 6490.

بلبرینگ سر کمک قیمت ۶۵۰۰ 65.

بلبرینگ چرخ عقب بیرونی جدید سایپا قیمت 66۵۸.

بلبرینگ چرخ عقب بیرونی قدیم سایپا قیمت 67۴۵.

بلبرینگ چرخ عقب داخلی سایپا قیمت 68۶۵.

بلبرینگ چرخ عقب بیرونی جدید GMB قیمت 69۶۰.

بلبرینگ دفرانسیل سایپا قیمت 70۶۸.

بلبرینگ تایم جی تو قیمت 71۵۸.

بلبرینگ تایم سایپا قیمت 72۱۰۵.

بلبرینگ کلاج سایپا قیمت ۱۰۵ 73.

بلبرینگ کلاج سایپا سیکو قیمت 74۱۱۵.

بلبرینگ کلاج والو ابی قیمت 75۱۲۵.

بست باطری پراید سایپا قیمت 76۱۶.

پلوس بلند وارداتی قیمت 77۶۰۰.

پلوس کوتاه وارداتی قیمت78۵۵۰.

پمپ بنزین کاربراتوری ژاپن قیمت 79۳۴۰.

پمپ بنزین کاربراتور ضمانتی قیمت80۲۵۰.

پنیون کیلومتر شمار قیمت 81۳۹.

پیستون پراید سایپایی سه سایز قیمت 82۲۶۵.

پیستون پایه گاز سوز سایپایی دست 83۳۸۰.

پیستون یورو ۴ سایپایی دست 84۲۶۰.

پیستون تیبا سایپایی قیمت 85۲۹۵.

ترموستات ۷۶ انزی کره قیمت 86۵۵.

ترموستات ۸۲ کره قیمت 87۶۳.

بالابر ابری پراید قیمت 88۲۵۸.

بالابر ابری تیبا قیمت 89۲۶۸.

بالابر ابری پژو ۴۰۵و سمند قیمت 90۲۷۵.

بالابر عقب پراید قیمت 91۶۰.

بالابر پیکان دوبازو ابری قیمت 92۹۵.

تلسکوپی فرمان قیمت 93۲۲۰.

کله پلوس ۲۰ ABS لیزر قیمت 94۲۴۵.

کله پلوس ۲۰ ABS کره قیمت 95۲۶۵.

کله پلوس ۲۰ ABS بوفالو قیمت 96۲۵۵.

کله پلوس ۲۰ ABS رایو قیمت ۲۵۵ 97.

کله پلوس ۲۰ معمولی لیزر قیمت 98۲۳۵.

کله پلوس ۱۹ ABS قیمت ۲۴۵ 99.

ته پلوس بلند ABS قیمت 100۲۷۵.

کله پلوس تیبا قیمت 101۲۸۵.

سگدست جدید سایپایی قیمت 102۱۵۹.

سگدست قدیم قیمت 103۱۳۵.

سگدست تیبا سایپا قیمت 104۱۶۵.

توپی چرخ جدید سایپا قیمت 105۹۵.

توپی چرخ قدیم سایپا قیمت 106۸۵.

توپی چرخ جلو تیبا سایپا قیمت 107۹۵.

توپی سرکمک قیمت 108۴۲.

طبق پراید سایپا قیمت 109۱۲۵.

طبق تیبا سایپا قیمت 110۱۷۵.

سیبک فرمان پراید سایپا قیمت 111۴۲.

سیبک فرمان تیبا سایپا قیمت 112۵۵.

قرقری فرمان پراید سایپا قیمت 113۵۵.

قرقری فرمان پراید هیدرولیک قیمت 114۶۵.

قرقری فرمان تیبا سایپا قیمت 115۱۱۰.

لاستیک چاکدار سایپایی قیمت 116۷۵۰۰.لاستیک تعادل سایپایی قیمت 117۳۵۰۰.

لاستیک چاکدار تیبا کوچک قیمت ۷۵۰۰ 118.

بوش تعادل تیبا قیمت 119۳۵.

بوش طبق تیبا قیمت 120۳۵.

تودری ۱۳۱ قیمت 121۲۶۹.

تسمه تایم پراید ،تیبا سایپا قیمت 122۱۷۹.

تسمه تایم پراید،تیبا اوبتی بلت قیمت 123۱۲۹.

تسمه تایم ریو سایپا قیمت 124۳۴۰.

تسمه تایم ال۹۰ سایپا قیمت 125۴۸۰.

تسمه تایم پراید،تیبا رایکالتون قیمت 126۱۲۲.

تسمه تایم رایکالتون ۴۰۵ قیمت 127۱۸۵.

تسمه ۸۸۵ سایپا قیمت 128۷۳.

تسمه ۹۴۵ سایپا قیمت 129۷۸.

تسمه دینام سایپا قیمت 130۶۲.

تسمه کولر سایپا قیمت 131۵۵.

رینگ موتور تیبا قیمت 132۳۲۰.

رینگ موتور یورو۴ قیمت 133۲۴۰.

رینگ موتور سایپا کره قیمت 134۲۶۰.

رینگ موتور ریک ژاپن سه سایز قیمت 135۲۸۵.

شفت تیبا و ساینا بزرگ قیمت136۴۲۰.

شفت بلند پراید 137۳۴۵.

شفت کوتاه سایپا قیمت 138۳۲۵.

سوپاپ تیبا سایپا قیمت 139۲۶۵.

سوپاپ پراید یورو۴ سایپا قیمت 140۲۶۵.

سوپاپ معمولی سایپا قیمت 141۲۳۰.

سوپاپ تیبا ساوه ۲۵۵ 142.

سوپاپ یورو۴ ساوه 143۲۵۵.

سوپاپ معمولی ساوه ۲۴۸ 144.

گیت سوپاپ تیبا ساوه 145۷۵.

کیت سوپاپ معمولی ساوه 146۷۵.

سیم ترمز دستی بزرگ تیبا قیمت 147۱۱۰.

سیم ترمز دستی پراید قیمت 148۸۳.

سیم ترمز دستی وانت بزرگ قیمت 149۱۱۰.

سیم ترمز دستی کوتاه تیبا و وانت قیمت 150۳۵.

شمع روغن سایپا قیمت 151۲۷.

شمع روغن جدید تیبا و یورو۴ قیمت 152۳۵.

صافی بنزین دو سر صاف سایپا قیمت 153۲۵.

صافی بنزین یه سر خم سایپا قیمت 154۱۸۵۰۰.

درب باک پیچی ۴۵۰۰ 155.

 

درب باک فلزی 156۱۸.

درب منبع اب اضافه کامل قیمت ؟157.

درجه داخل باک چپ گرد؟158.

درجه داخل باک راست گرد؟159.

درجه داخل باک کاربراتور؟160.

فنر لو جلو پراید سایپا قیمت 161۷۹.

فنر لول عقب CNGسایپا قیمت 162۷۶.

فنر لول عقب معمولی سایپا قیمت 163۷۴.

فنرلول جلو تیبا قیمت164۸۵.

فنر لول عقب تیبا قیمت 165۸۵.

میل موجگیر پراید قیمت 166۱۴۵.

میل موج گیر تیبا قیمت 167۱۴۵.

میل تعادل تیبا چپ و راست قیمت 168۱۵۵.

لنت جلو پراید سایپا قیمت 169۶۹.

لنت عقب پراید سایپا قیمت 170۷۸.

لنت جلو تیبا سایپا مدل بوش قیمت 171۷۵.

لنت جلو تیبا،ریو سایپا قیمت 172۱۴۵.

لنت عقب تیبا،ریو سایپا قیمت 173۱۳۹.

لیور دسته دنده تیبا قیمت 174۱۸۵.

لیور دست دنده پراید سازه قیمت 175۱۱۰.

لیوردست دنده پراید سایپا قیمت 176۱۳۵.

 مهره چرخ تیبا قیمت 177۸۵۰۰.

پیچ چرخ تیبا قیمت178۴۹۰۰.

واشر سرسیلندر پراید سایپا قیمت 179۷۶.

واشر سرسیلندر تیبا سایپا قیمت 180۱۷۵.

واشر سرسیلندر تیبا سایپا C قیمت 181۱۳۹.

واشر سرسیلندر تیبا برند ترک قیمت 182۶۵.

واشر سرسیلندریورو۴ برند ترک قیمت 183۶۰.

واشر درب سوپاپ پراید سایپا قیمت 184۱۸۵۰۰.

واشر درب سوپاپ پراید یورو۴ قیمت 185۲۳.

واشر درب سوپاپ تیبا قیمت 186۲۳.

واشر درب سوپاپ ژله ای قیمت 187۱۸.

کمک جلو تیبا سایپایی قیمت 188۳۶۵.

کمک عقب تیبا سایپایی قیمت 189۳۴۵.

کمک جلو پراید سایپایی قیمت 190۳۱۰.

کمک عقب پراید سایپایی قیمت 191۳۱۰.

تیعه برف پاکن سایپا فرانسه قیمت 192۲۷.

جعبه فیوز کامل باسیم داخل موتور قیمت193۱۶۵۰۰.

چهار شاخ فرمان کوتاه و بلند 194۸۵.دنده النگویی گیریبکس قیمت 195۱۰۵۰۰.

حلقه سنسور مگنتی قیمت 196۲۲.

خار تودری سایپایی فابریک قیمت 197۵۰۰.

خار سر میلنگ سایپایی فابریک قیمت 198۳۵۰۰.

خار سوپاپ قیمت 199۵۵۰۰.

خار سوپاپ یورو۴ قیمت 200۶۵۰۰.

خار سوپاپ تیبا قیمت 201۶۵۰۰.

خرطومی هواکشی سایپایی مدل لاستیکی قیمت 202۳۰.

خرطومی هواکش مدل پلاستیکی قیمت 203۲۸.

خرطومی هواکش CNG قیمت 204۲۲.

خرطومی باک پلی مری قیمت ؟205.

شیلنگ باک معمولی قیمت 206۵۹.

شیلنگ باک CNG قیمت 207۵۹.

شیلنگ جات جور میباشد ؟ 208.

در منبع اب اضافه سایپایی فابریک قیمت 209۲۵۰۰.

منبع اب اضافه پراید سایپایی قیمت 210۱۷.

منبع اب اضافه تیبا سایپایی قیمت 211۶۰.

منبع اب اضافه کوییک و ساینا قیمت 212۲۵۰.

دریچه گاز کامل یورو۴ سایپا 213۶۵۰.

دریچه گاز کامل زیمنس سایپا 214۵۶۰.

دریچه گاز کامل تیبا قیمت 215۶۵۰.

دریچه گاز کامل ساژم 216۵۹۰.

درب رادیاتور سایپایی قیمت 217۱۰.

دسته موتور ۱ سایپا قیمت 218۴۸.

دسته موتور ۲ سایپا قیمت 219۴۵.

دسته موتور ۳ سایپا قیمت 220۵۹.

دیاق دسته موتور ۲ قیمت 221۱۸۵۰۰.

دیاق دسته موتور۳قیمت 222۷۰.

دنده دیشلی پراید تبریز ایس قیمت 223۱۲۵.

دنده دیشلی تیبا تبریز ایس قیمت 224۱۴۹.

دنده ۱ قیمت 225۱۶۹.

دنده ۲ قیمت 226۱۵۵.

دنده ۳ قیمت 227۱۴۵.

 دنده ۴ قیمت 228۱۴۰.

دنده ۵ قیمت 229۱۱۰.

دنده برنجی ۱ و ۲ و ۳و ۴ قیمت 230۳۴.

دنده پینیون قیمت231۱۳۵.

دنده عقب قیمت 232۱۲۵.

خار جات داخل گیریبکس جور میباشد؟233.

 دنده تایم طلایی 234۴۵.

دنده سر میلنگ قیمت 235۴۳.

دیسک چرخ جلو قیمت 236۱۱۰.

دیسک چرخ تیبا قیمت 237۱۸۹.

دیاق موجگیر چپ وراست قیمت 238۲۷.

رادیاتور اب پراید قیمت 239۲۸۵.

رادیاتور بخاری پراید قیمت 240۱۳۵.

رله فن دوقلو قیمت241۴۵.

دنده برنجی دوبل ساینا قیمت 242۱۹۵.

قفل صندوق ساینا قیمت 243۱۵۵.

سر سیلندر یورو۴سایپا قیمت 244۱۶۵۰.

سر سیلندر معمولی سایپا 245۱۵۲۰.

سرسیلندر معمولی پژوهان قیمت 246۱۴۲۰.

سرسیلندر یورو۴ پژوهان قیمت 247۱۵۵۰.

سرسیلندر کاربراتور پژوهان قیمت 248۱۴۵۰.

سرسیلندر کامل انژکتور سایپا قیمت 249۲۸۵۰.

سرسیلندر کامل انژکتور پژوهان قیمت 250۲۵۵۰.

سرسیلندر کامل یورو۴ پژوهان قیمت 251۲۶۵۰.

سرسیلندر کامل کاربراتور پژوهان قیمت 252۲۵۵۰.

سرسیلندر کامل تیبا پژوهان قیمت 253۲۷۵۰.

سماوری گیریبکس قیمت 254۵۵.

سماوری مگا قیمت 255۴۲.

سیلندر چرخ عقب سایپا قیمت 256۴۲.

سیم گاز قیمت 257۲۳.

سیم مگنت قیمت 258۲۲.

سیم کلاج قیمت 259۲۴.

سیم کلاج وزنه دار جدید قیمت 260۴۵.

سنسور ABSجلوقیمت 261۱۱۵.

سنسور ABSعقب قیمت 262۱۱۰.

سنسور اکسیژن زیمنس قیمت 263۳۹۰.

سنسور اکسیزن یورو۴ بالا قیمت264۳۹۰.

سنسور اکسیژن پایین یورو۴ قیمت 265۴۳۰.

سنسور دریچه گازساژم قیمت 266۱۲۵.

سنسور دریچه گاز زیمنس قیمت 267۱۲۵.

سنسور دور موتور ساژم قیمت 268۸۵.

سنسور دور موتور زیمنس قیمت 269۸۹.

سنسور مپ زیمنس قیمت 270۱۸۶.

سنسور مپ ساژم قیمت 271۱۹۹.

 سنسور کوبش 272۷۵.

 

 سنسور نقطه مرگ زیمنس 273۹۵.

سنسور کیلومتر مگنتی قیمت 274۴۶.

سنسور کیلومتر یورو۴ قیمت 275۲۹.

سنسور کیلومتر بدون کابل قیمت 276۷۵.

سه شاخه پلوس جدید ۲۰ و ۱۹قیمت 277۶۵.

سه شاخه پلوس قدیم ۲۰ و ۱۹ قیمت 278۶۵.

سوزن زیمنس سایپا قیمت 279۲۶۵.

سوزن ساژم سایپا قیمت 280۲۲۵.

سوزن زیمنس دکا قیمت 281۱۸۵.

سوزن ساژم دکا قیمت 282۱۸۰.

شمع اب حرارتی قیمت 283۲۲.

شمع موتور CNG سایپا قیمت 284۲۴۵۰۰.

شمع موتور یورو۴ سایپا قیمت 285۳۹.

شمع موتور اکیوم تک پلانین فرانسه 286۳۵.

شمع موتور اکیوم دوپلاتین فرانسه 287۳۶.

شمع موتور بوش 8+قیمت 288۳۵.

شمع موتور بوش 9+قیمت 289۳۸.

شمع موتور بوش یورو۴ قیمت 290۴۸.

شمع فن سر سب ز سایپا قیمت291۲۲.

شمع فن سر سبز مگا قیمت 292۱۵.

شمع فن سر مشکی سایپا قیمت 293۲۲.

صفحه تقسیم دنده قیمت 294۲۵.

ضدیخ قیمت 295۲۹.

فن کامل دودور سایپا قیمت 296۳۶۵.

فن کولر پاناسونیک قیمت؟297.

فن کولر ساندن قیمت؟298.

دیاق فن دودور قیمت 299۲۰.

دیاق فن کولر ساندن وپاناسونیک قیمت ؟300.

پروانه فن ۶ پر سایپا قیمت 301۲۵.

پروانه فن ۶ پر مگا قیمت 302۱۵.

پروانه فن ۴ پر قیمت 303۱۵.

فندک کامل قیمت 304۵۷.

فولی هرزگرد سازه قیمت 305۱۹.

فولی هرزگرد سایپایی قیمت 306۲۹.

مجموعه فولی یورو۴ دوسر شیار قیمت 307۱۰۵.

مجموعه فولی یه سر شیار قیمت 308۱۰۰.

مجموعه فولی معمولی قیمت 309۱۰۰.

فولی واتر پمپ قیمت ؟310.

فولی واتر پمپ شیار دار ؟311.

 فیلتر روغن سایپا 312۲۲.

فیلتر هواقیمت 313۱۶.

قاب تایم کامل مگا قیمت 314۱۹.

قاب تایم کوچیک قیمت 315۱۲.

قفل صندوق هاچ بک قیمت 316۵۸.

قفل صندوق صبا قیمت 317۲۰.

قفل صندوق وانت قیمت 318۲۵.

گردگیر جعبه فرمان قیمت319۱۶.

لوازم چرخ جلو قیمت 320۱۰.

لوازم چرخ عقب قیمت 321۹۵۰۰.

لوله فرعی سایپا قیمت 322۴۸.

لوله واتر پمپ قیمت 323۴۸.

لوله فرعی مگا قیمت 324۳۵.

لوله واتر پمپ مگا قیمت 325۳۹.

ماهک ۱و۲ سایپا قیمت 326۹۵.

ماهک ۳و۴ سایپا قیمت 327۱۹.

ماهک ۵ سایپا قیمت 328۲۱.

اهرم انتهای ماهک ۳و۴ قیمت 329۲۶.

اهرم انتهای ماهک ۵ قیمت 330۲۸.

مغزی ۱و ۲ سایپا قیمت 331۸۵.

مغزی ۳ و۴ سایپا قیمت 332۸۵.

کشویی ۱و ۲ سایپا قیمت 333۲۴۶.

کشویی ۳و ۴ سایپا قیمت 334۱۷۵.

کشویی کامل ۵ سایپا قیمت 335۱۳۵.

مقاومت بخاری پراید قیمت 336۴۰.

مقاومت بخاری تیبا قیمت 337۱۱۰.

مقاومت بخاری ساینا قیمت 338۴۲۰.

مقاومت فن قیمت 339۳۵.

 مگنت ضمانتی قیمت 340۱۶۵.

موتور فن دو دور سایپا قیمت 341۲۹۵.

میل دوشاخ کلاج قیمت 342۳۰.

میل دو شاخ کلاچ یورو ۴قیمت 343۳۰.

میل سوپاپ یورو۴سایپا قیمت 344۱۶۵.

میل موج گیر وانت قیمت 345۳۲۰.

میلنگ مگا قیمت 346۴۸۰.

میلنگ سایپا قیمت 347۵۴۰.

نوار دور درب جور قیمت 348۴۸.

نوار ستون قیمت 349۴۰.

 نوار صندوق 350۱۱۰.

 نوار صندوق سازه 351۶۵.

هلالی کارتل قیمت 352۶۵۰۰.

هوزینگ مگنتی قیمت353۶۹۰.

هوزینگ ساده قیمت 354۶۵۰.

هوزینگ تیبا قیمت 355۶۹۰.

هوزینگ وانت قیمت 356۶۹۰.

اویل پمپ پراید قیمت 357۲۰۵.

اویل پمپ تیبا قیمت 358۲۰۵.

واتر پمپ قیمت 359۲۰۵.

 واسکازین قیمت 360۱۱۹.

روغن موتور قیمت 361۱۱۳.

واشر کامل قیمت 362۳۰۵.

وایر شمع زیمنس قیمت 363۹۵.

وایر شمع ساژم قیمت 364۸۵.

کاسه نمد ته میلنگ شرکت قیمت 365۴۲.

کاسه نمد چرخ عقب شرکت قیمت 366۱۳.

کاسه نمد چرخ جلوشرکت قیمت367۸۵۰۰.

کاسه نمد شفت شرکت قیمت 368۱۴.

کاسه نمد میل سوپاپ شرکت قیمت 369۱۴.

کاسه نمد پلوس شرکت قیمت 370۱۵.

کاسه نمد دو شاخ کلاچ شرکت قیمت 371۶.

کاسه نمد اویل پمپ شرکت قیمت 372۱۸.

کاسه نمد قیفی شرکت قیمت 373۱۴۵۰۰.

کاسه نمد ساق سوپاپ شرکت قیمت دستی 374۸۹.

کاسه نمد ساق سوپاپ تیبا ATقیمت 375۸۵.

کاسه نمد ساق سوپاپ تیبا سایپایی قیمت دست 376۱۲۰.

یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد برند موبیز با ضمانت قیمت دست 377۱۳۰.

یاتاقان ایران ۰۲۵ قیمت 378۲۹۰.

یاتاقان ایران استاندارد قیمت 379۱۹۵.

یاتاقان ۰۵۰ قیمت 380۲۷۵.

یاتاقان متحرک استاندارد قیمت 381۱۱۰.

کارتل قیمت 382۱۴۵.

کاسه چرخ وانت قیمت 383۲۳۰.

کاسه نمد ساق سوپاپ یورو ۴ ساوه قیمت 384۴۵.

کاسه نمد ساق سوپاپ یورو۴ بهینه قیمت 385۴۵.

کاسه نمد ساق سوپاپ AT وارداتی قیمت 386۴۵.

کاسه نمد ساق سوپاپ یورو۴ شازمان قیمت 387۱۱۰.

کاسه نمد ساق سوپاپ یورو۴ سایپایی قیمت 388۱۰۰.

کنیستر قیمت 389۳۵.

 

 کنیستر سایپایی 390۶۵.

کلید بالابر ۲ پل قیمت 391۲۸۵۰۰.

کلید بالابر ۱ پل قیمت 392۲۶۵۰۰.

کلید بالابر ۱۴۱ قیمت 393۲۱.

کورکن دلکو قیمت 394۱۵.

کول زیمنس قیمت 395۳۰۵.

دستگره از داخل کوییک قیمت 396۹۵.

کیلومتر گاز سوز قیمت 397۸۹۰.

کیلومتر بنزینی قیمت 398۸۹۰.

لاستیک تعادل پلی تک کره قیمت 399۵.

لاستیک چاکدار پلی تک کره قیمت 400۱۰.

لوازم چرخ جلو پلی تک کره نیمه قیمت 401۲۰.

لوازم چرخ جلو کامل پلی تک کره قیمت 402۲۷.

لوازم چرخ جلو کامل ای بی اس کره پراید و تیباقیمت 403۳۰.

لوازم پمپ ترمز ای بی اس پلی تک کره قیمت 404۴۸.

لوازم چرخ عقب پلی تک کره قیمت 405۱۶۵۰۰.

لوازم چرخ جلو کامل پیستونی پلی تک کره قیمت 406۷۵.

لاستیک روغن ترمز پلی تک کره قیمت ۴۵۰۰ 407.

بوش اکسل پلی تک کره قیمت 408۱۹۵۰۰.

بوش طبق پلی تک کره قیمت 409۹.

لوازم چرخ عقب سمند پلی تک کره قیمت 410۲۵.

لوازم چرخ عقب ۴۰۵ پلی تک کره قیمت 411۲۵.

گردگیر سیبک پلی تک کره قیمت 412۹۵۰۰.

گردگیر طبق پلی تک کره قیمت 413۹۵۰۰.

لوازم پمپ ترمز پلی تک کره قیمت 414۱۹.

فیلتر روغن ال۹۰ قیمت ۲۹ 415.

افتامات دینام یورو۴ قیمت 416۱۹۵.

کمک جلو و عقب اعظام قیمت 417۲۹۵.

دستگاه بالابر پراید سایپایی قیمت 418۲۷۵.

رام زیر موتور قیمت 419۹۵.

پیچ دوشاخ کلاج قیمت 420۳۵۰۰.

پیچ چرخ قیمت 421۳.

میل سوپاپ بهینه سه مدل قیمت 422۱۸۵.

ترمز دستی پراید سایپایی قیمت 423۷۴.

ترمز دستی تیبا سایپایی 424۷۹.

کاسه نمد پلوس POS قیمت 425۶۵۰۰.

کاسه نمد شفت POS قیمت 426۶۳۰۰.

کاسه نمد چرخ عقب POS قیمت 427۶۳۰۰.

کاسه نمد چرخ جلو لبه دار POS قیمت 428۷.

کاسه نمد چرخ جلو بدون لبه POS قیمت 429۶۵۰۰.

کاسه نمد اویل پمپ POS قیمت 430۶۸۰۰.

کاسه نمد میل سوپاپ POS قیمت 431۶۵۰۰.

کاسه نمد اهرم دوشاخ کلاج POS قیمت 432۵.

کاسه نمد قیفی POS قیمت 433۷۵۰۰.

کاسه نمد ته میلنگ POS قیمت 434۲۱۵۰۰.

کاسه نمد ساق سوپاپ POS دستی قیمت 435۳۱.

قفل مکانیزم درب جلو قیمت 436۵۵.

قفل مکانیزم درب جلو تیبا قیمت 437۵۵.

سوییچ موتور سایپا صبا قیمت 438۲۴۰.

سوییچ کامل زیمنس قیمت 439۳۸۰.

سوییچ کامل ساژم قیمت 440۳۸۰.

کاسه نمد های ویژن جور ...441.

دنده های گیریبکس تیبا ۱و۲و۳و۴و442۵.

 بوش دوشاخ کلاج قیمت 443۲۵۰۰.

بوش دسته دنده سبز قیمت 444۲۲۰۰.

بوش جعبه فرمان قیمت 445۸.

میل کاپوت تیبا قیمت 446۱۸.

واشر درب سوپاپ یورو۴ سایپا قیمت 447۳۹.

دیاق بالای رادیاتور تیبا قیمت 448۱۴.

پولک سیلندر قیمت 449۵۵.

بوق شرکت قیمت 450۶۲.

پمپ بنزین انژکتور قیمت 451۱۳۵.

پمپ بنزین کامل تیبا و یورو۴سرپلاستیکی قیمت 452۴۳۰.

پمپ بنزین کامل تیبا و یورو۴ سرپلاستیکی قیمت 453۳۴۹.

پمپ بنزین کامل ارتقاع یافته جدید قیمت 454۳۴۹.

پمپ بنزین کامل ۴ فیش و ۶فیش سایپا قیمت ۳۴۰ 455.

کلید لای درب سایپایی قیمت 456۵۵۰۰.

درب ترموستات سایپایی قیمت 457۲۳.

درب ترموستات یورو ۴ قیمت 458۱۹.

سنسور کیلومتر مگنتی سایپا قیمت 459۵۵.

سنسور کیلومتر بدون کابل قیمت 460۷۸.

سنسور کیلومتر یورو۴ و تیبا قیمت 461۴۵.

چراغ سقف سایپا قیمت 462۱۶۵۰۰.

زیر باطری سایپا قیمت 463۲۸.

قفل کاپوت پراید سایپایی قیمت 464۴۲.

قفل کاپوت ۱۳۲ سایپایی قیمت ؟465.

قفل کاپوت تیبا قیمت؟466.

قفل کاپوت ضد سرقت ؟467.

قفل درب ضد سرقت؟468.

گژ روغن سایپایی قیمت 469۶۷۰۰.

قاب بلندگو عقب هاچ بک ۱۱۱ قیمت 470۶۰.

محافظ سنسور پارک ساینا قیمت ۲۵ 471.

حبابگیر انژکتوری قیمت 472۶۲.

تسمه تایم میتسوبیشی مشترک قیمت 473۸۵.

دسته راهنما سایپایی قیمت 474۲۹۹.

مدول دسته راهنما کروز سایپایی قیمت 475۴۵۰.

بلبرینگ ۱۲۶۴۹ GMB کره قیمت 476۶۵.

بلبرینگ ۳۲۲۰۴ GMB کره قیمت 477۶۵.

واررینگ ماژول قیمت 478۳۵.

کالیپر تیبا خط تولید قیمت 479۳۱۰.

کالیپر پراید سایپایی با لنت قیمت 480۲۵۰.

کالیپر پراید خط تولید بدون لنت قیمت ۲۰۰ 481.

صفحه تکی سیکو پراید قیمت 482۲۵۰.

بوش اکسل تیبا قیمت 483۴۵.

طلق چراغ جلو صبا قیمت 484۲۹.

طلق چراغ جلو ۱۳۲ قیمت 485۴۰.

طلق چراغ جلو ۱۳۱ قیمت 486۳۶.

لنت جلو برلیانس H230و 220 قیمت 487۱۶۹.

لنت جلو ب لیانس H320و330 قیمت 488۱۷۹.

اهرم برف پاکن پراید سایپا قیمت 489۱۱۰.

صفحه تکی تیبا دایکن ژاپن قیمت 490۶۵۰.

دنده ای بی اس کله پلوس قیمت 491۱۰.

فرایویل پراید مدل بوشی مگا قیمت 492۲۵۵.

فرایویل پراید سایپایی قیمت 493۳۵۰.

فرایویل پراید مدل بلبرینگی قیمت 494۲۶۰.

کاسه چرخ تیبا قیمت 495۱۶۵.

کاسه چرخ پراید ABSسایپایی قیمت 496۱۴۵.

ایربگ راست تکی کروز قیمت ۱۶۵۰۰ 497.

پرژکتور تیبا چپ و راست سایپایی قیمت 498۱۲۹.

لولای کاپوت سایپایی قیمت 499۱۸۵۰۰.

دیاق دسته موتور ۲ تیبا سایپایی قیمت 500۳۵.

خطر ۱۳۲ سایپایی قیمت 501۱۰۹.

درب داشبورت صبا ؟502.

درب داشبورت ۱۳۱؟503.

پوسته درب داشبورت؟504.

ابگیر جات کامل ؟505.

قاب های داخل اطلاق کامل ؟506.

طاقچه عقب صندوق دار 507.

طاقچه عقب 508۱۱۱.

طاقچه عقب هاچ بک509.

نمدی کاپوت 510.

نمدی سقف511.

درب سوپاپ تیبا سایپایی 512۲۶۶.

دستگیره درب پشت وانت سایپایی قیمت 513۵۸.

دستگیره درب پشت وانت مگا قیمت 514۳۵.

گیریبکس کامل مگنتی سایپایی قیمت 515۴۷۵۰.

گیریبکس کامل یورو۴ سایپایی قیمت 516۴۶۵۰.

پوسته کلاج پراید ؟ 517.

پوسته کلاج پراید یورو۴ ؟518.

پوسته کلاج تیبا و ساینا؟519.

پوسته گلدانی پراید؟520.

پوسته گلدانی یورو۴؟ 521.

خارجات و پیچ جات جور میباشد522.

واشر منی فول هوا523.

واشر منی فول دود524.

واشر سه سوراخ525.

واشر دوسوراخ526.

واشر گلویی527.

واشر دریچه گاز 528.

واشر اویل بزرگ529.

واشر اویل کوچک530.

واشر واتر پمپ بزرگ531.

واشر واتر پمپ کوچک532.دستگاه شیشه بالابر تیبا،ساینا EMCOقیمت 258,000

مجموعه فن کامل رادیاتورآب دودور پراید،تیبا EMCOقیمت ۳۳۷

موتور فن رادیاتور آب دودور پرایدEMCO قیمت۲۴۸

موتور فن خاری پژو 405 EMCO قیمت ۲۴۸

موتور برف پاک کن پراید EMCO قیمت ۳۳۰

تور برف پاک کن تیبا EMCO قیمت ۳۳۰

موتور برف پاکن نیسان EMCO قیمت ۳۳۰

لنت جلو پراید EMCO قیمت ۱۰۹

لنت جلو 405 EMCO قیمت ۲۱۰

لنت جلو تیبا و ریو EMCO قیمت ۱۷۹

لنت عقب پراید EMCO قیمت ۹۹

لنت عقب 405 EMCO قیمت ۱۹۰

استارت پراید EMCO قیمت ۶۹۹

استارت نیسان EMCO قیمت ۷۹۹