قیمت ها برای خرید عمده است و در خرید پایین افزایش میابد

ایساکو 

اویل پمپ ۲۰۶

تیپ ۵ 

۲۳۲۵۰۰۰ ریال

 

دوش روغن ۴۰۵ 

۲۲۰۰۰۰ ریال

 

اویل پمپ سمند ملی 

۲۰۹۰۰۰۰ ریال

تسمه هیدرولیک ۴۰۵

رایکالتون 

اپتی بلت 

۱۱۸۰۰۰۰ ریال

 

قاب تسمه تایم ۴۰۵ 

میانی 

۱۲۰۰۰۰ ریال

 

درب رادیاتور ۴۰۵ 

۲۶۰۰۰۰ریال

 

کمک جلو ۲۰۶ 

KYB

۵۲۰۰۰۰۰ ریال

 

فیلتر روغن ۲۰۶ 

پایه کوتاه

۱۱۵۰۰۰ ریال

 

لنت جلو ۲۰۶ 

تیپ ۲ فردو 

۱۹۵۰۰۰۰ ریال

 

لنت جلو ۴۰۵ 

فردو

۱۸۴۰۰۰۰ ریال

 

دیسک و صفحه ۴۰۵ 

پری دمپر 

پایا

۱۱۰۴۰۰۰۰۰ ریال

 

فلاویل ۴۰۵ 

۲۵۵۰۰۰۰ ریال

 

دینام ۴۰۵ 

۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال

 

دنده میل سوپاپ ۴۰۵

۵۸۰۰۰۰ ریال

 

بوش دوشاخه کلاچ ۴۰۵ 

۶۳۰۰۰ ریال