پخش لوازم یدک
دیسک چرخ جلو پراید عظام 
92000t

بوش پیستون 405 
عظام 
640000t
❗️❗️

سر سیلندر کامل دو گانه 405 
عظام‌
2885000t

سر سیلندر لخت405 بشل 
تعداد بالا 6 عدد 
1560000t

کمک جلو405
عظام 
445000t

رینگ405
ریک اصلی 
262000
تعدا بالای ۲۵ دست

#mwh 

مغزی پمپ بنزین پراید 
Mwh 

کارتنی 60عدد 
156000t

کمک جلو پیکان عظام 
440000t

زه اطراف پراید 
31000t
جنس درجه یک ✅

آیینه پراید 
پیکان 
FFPCO

کارتن ۱۵ عدد

تعداد بالای ۶ کارتن 
29000t