فروشگاه یدکی پراید 

قیمت های زیر فقط برای امروز و برای خرید تعداد بالا بوده و در صورت خرید خورد و تعداد پایین شامل افزایش قیمت میشود.

 

پیستون پراید قیمت ۲۵۰تومان

پیستون روا قیمت ۴۷۰تومان

پیستون پیکان قیمت ۴۶۰تومان 

بوش وپیستون ۴۰۵زیر قیمت ۶۴۵۰۰۰تومان 

پیستون یورو۴و نیبا قیمت ۳۰۰تومان 

🔥🔥🔥🔥🔥

 

دیسک و صفحه پیکان پلاس قیمت۹۶۰تومان

پیکان زامیادی قیمت قیمت۸۶۰تومان 

پراید پلاس قیمت قیمت ویژه عالی 

پراید صادراتی قیمت ۶۹۰تومان

دیسک و صفحه ۴۰۵PClقیمت ۹۷۰تومان

دیسک و صفحه۴۰۵پلاس صادراتی قیمت۱۱۰۰تومان

دیسک و صفحه ۲۰۶تیپ۲قیمت۱۰۹۰تومان

دیسک و صفحه ۲۰۶تیپ۵قیمت۱۳۵۰تومان

دیسک و صفحه ال۹۰قیمت۹۰۰تومان 

دیسک و صفحه رانا قیمت۱۳۵۰تومان 

دیسک و صفحه روا قیمت ۸۵۰تومان 

دیسک و صفحه ریو قیمت ۸۵۰تومان 

دیسک و صفحه زانتیا قیمت ۱۶۵۰تومان

دیسک و صفحه ساینا قیمت ۱۰۹۰تومان

قیمت دیسک و صفحه فقط امروز میباشد ⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️زیر قیمت بازار

 

🔥🔥قیمت رانا و تیپ۵ زیر قیمت بازار 🔥

زیر فی تهران

 

🔥🔥کمک پراید عظام ۲۸۸تومان جلو یا عقب تکی موجود میباشد 🔥🔥

 

بوش و پیستون ۴۰۵و ۲۰۶زیر قیمت بازار قیمت ۵۸۰تومان بهترین قیمت =فروشگاه منصف 🔥🔥

 

چهارشاخ پیکان رسید قیمت عالی

 

بوستر ترمز پیکان ارتشی قیمت ۲۴۰تومان

 

درجه داخل باک پیکان باردو رسید

 

پمپ ترمز پیکان دومداره رسید قیمت عالی

 

لوازم کلاج کامل پیکان و ترمز با پیستون رسید

 

لوله فرعی پراید رسید مارک گلد قیمت ۲۱۰۰۰تومان

 

درب سوپاپ ۴۰۵فلزی رسید قیمت فوق العاده ۴۲۰تومان

 

درب سوپاپ ۴۰۵پلاستیکی قیمت فوق العاده ۲۵۰۰۰۰تومان

 

تیغه برف پاکن پراید دستی قیمت فوق العاده🔥🔥

⛔️تمام تیغه قیمت هردوعدد (یک دست)⛔️

 

تیغه برف پاکن پراید ۳۱۰۰۰تومان 

تیغه برف پاکن پیکان ۳۱۰۰۰تومان                     

تیغه برف پاکن ۴۰۵ قیمت دستی ۴۰تومان       

تیغه برف پاکن ۲۰۶سمند قیمت ۷۵۰۰۰تومان

 

سر سیلندر روا قیمت۸۱۴۰۰۰تومان