رادیاتور اب پراید شرکتی

قیمت سایپا 

300.000

قیمت ما

250.000

 

سوپاپ کره ای مارک ۱شرکتی

قیمت بازار

350.000

قیمت ما

250.000

 

سوپاپ مارک۶ پراید شرکتی

232.000

 

واشر کامل کره ای شرکتی

شرکت سایپا 

320.000

قیمت ما 

285.000

 

طبق چرخ عقب شرکتی

90.000

 

گیت سوپاپ پراید شرکتی

60.000

 

کاسه نمد ساق سوپاپ مارک۱ کره ای شرکتی

دانه ای 

9.500

 

پمپ بنزین پراید مارک یک شرکتی

350.000

 

موتور فن تک دور پراید شرکتی

320.000

 

پمپ هیدرولیک پراید شرکتی

قیمت سایپا 

1.150.000

قیمت ما

1.050.000

 

حباب گیر انژکتور پراید شرکتی

61.000