#دیسک_و_صفحه:

نیسان #عظام

قیمت های زیر فقط برای امروز و برای خرید تعداد بالا بوده و در صورت خرید خورد و تعداد پایین شامل افزایش قیمت میشود.

 

 

 

 

 

7yadak.ir

دیسک و صفحه #نیسان_سایپا عظام ۱/۳۸۰/۰۰۰

دیسک و صفحه #نیسان_پاترولی عظام ۱/۶۸۰/۰۰۰

 

 

دیسک و صفحه پراید

عظام پلاس ۶۲۵/۰۰۰ 😳😍

 

دیسک و صفحه پیکان

زامیادی عظام ۸۵۰/۰۰۰ 💯👏

 

دیسک و صفحه ۴۰۵

پژو pci عظام ۹۴۵/۰۰۰ 🎉