قیمت های زیر فقط برای امروز و برای خرید تعداد بالا بوده و در صورت خرید خورد و تعداد پایین شامل افزایش قیمت میشود.

 

 

 

 

 

7yadak.ir(

 

دیناپارت،هانتر، ipnc،آرال تک):

تسمه تایم ۴۰۵ فرانتک 

۲۰۵۰۰۰۰ ریال

 

چهارشاخه گاردان پیکان توس 

۶۱۰۰۰۰ 

 

دیسک و صفحه ۴۰۵ ولئو آبی PHC

۱۶۴۰۰۰۰۰ ریال

 

رینگ ریک ۴۰۵ 

اصلی 

۲۹۵۰۰۰۰ ریال

 

پولی هرزگرد ۴۰۵ پارت 

بلبرینگ ۲RS 

با ضمانت 

۲۸۰۰۰۰ ریال

 

واشر درب سوپاپ سمند ملی ipnc موجود است

 

دیسک و صفحه پراید پلاس عظام 

۶۴۰۰۰۰۰ 

 

دیسک و صفحه ۴۰۵ معمولی ۹۵۰۰۰۰۰ 

پلاس ۴۰۵ ۱۰۶۵۰۰۰۰ 

 

دیسک و صفحه پیکان ۸۵۰۰۰۰۰ 

پلاس ۹۶۰۰۰۰۰ 

 

بوش‌پیستون ۴۰۵ قدیم ۶۵۰۰۰۰۰ 

جدید ۴۰۵ ۶۴۵۰۰۰۰ 

 

دینام ۴۰۵ ۱۴۴۵۰۰۰۰ 

دینام ۲۰۶ ۱۶۵۰۰۰۰۰