لیست قیمت شیلنگ پولاسا

قیمت های زیر فقط برای امروز و برای خرید تعداد بالا بوده و در صورت خرید خورد و تعداد پایین شامل افزایش قیمت میشود.

 

 

 

 

 

7yadak.ir

 

لنت جلو ۴۰۵ پارس سبز

۹۷۰۰۰۰ ریال

 

لنت جلو پراید پارس آبی

۷۶۰۰۰۰ ریال

 

لنت جلو پراید پارس سبز

۶۷۵۰۰۰ ریال

 

لنت جلو پیکان پارس آبی

۶۹۰۰۰۰ ریال

 

لنت جلو پیکان پارس سبز

۶۲۵۰۰۰ ریال

 

لنت عقب کامل ۴۰۵ پارس 

۱۴۹۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۰.۲۰

لوله تانکی ۴۰۵ دینا پارت

۲۰۳۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۰.۲۰

لیور دنده پراید دینا پارت

۱۲۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۰.۲۰

تیغه برف پاک کن پرایدYGS

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۰.۲۰

مغزی پمپ بنزین ۲۰۶ دینا پارت

۱۵۲۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۰.۲۰

تیغه برف پاک کن ژله ای ۴۰۵

۴۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۰.۲۰

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ پراید MWH

۱۰۳۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۰.۲۰ واتر پمپ ۲۰۶ تیپ ۵ AUTOREX (تعداد محدود) ۱۹۵۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۰.۲۰

یاتاقان ثابت و متحرک STD پراید IBBC

۱۸۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۰.۲۰

وایر شمع ۴۰۵ های تک

۶۲۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۰.۲۰

بلبرینگ کلاچ پراید MWH

۸۵۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۰.۲۰

 

#پولاسا_۴۰۵

 

شیلنگ بالا رادیاتور خاری

۶۶۲۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتورخاری

۷۴۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بالا رادیاتور کلاسیک

۴۴۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور کلاسیک

۵۱۷۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری کوتاه ۴۰۵

۱۹۴۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری کنف دار ۴۰۵

۴۴۶۰۰۰ ریال

 

شیلنگ خرچنگی ۴۰۵

۶۸۲۰۰۰ ریال

 

شیلنگ خرچنگی دوگانه سوز ۴۰۵

۷۹۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ خرچنگی وارنیش دار ۴۰۵

۶۸۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ رابط باک ۴۰۵

۴۹۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک ۴۰۵

۴۳۳۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک کوتاه فشار قوی ۴۰۵

۱۵۴۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک فشار قوی ۴۰۵ ۱۸۰۰

۲۴۴۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ دوقلو نازک گیره دار ۴۰۵

۳۷۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ نازک بخار روغن ۴۰۵

۲۲۲۰۰۰ ریال

 

شیلنگ گیره دار بخار روغن ۴۰۵ ۱۸۰۰

۲۱۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری بلند دوگانه سوز ۴۰۵

۹۵۲۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری کوتاه دوگانه سوز ۴۰۵

۸۳۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هواگیری باک ۴۰۵

۲۵۱۰۰۰ ریال

 

شیلنگ خرچنگی سمند

۷۱۲۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۰.۲۰

 

#پولاسا_۲۰۶

 

شیلنگ بالا رادیاتور ۲۰۶

۲۶۷۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور ۲۰۶

۲۹۸۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بالا رادیاتور ۲۰۶ تیپ ۵

۳۳۴۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری والف دار ۲۰۶

۵۵۷۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری روکش دار ۲۰۶

۳۳۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ خروجی منبع انبساط ۲۰۶

۱۸۳۰۰۰ ریال

 

شیلنگ منبع انبساط ۲۰۶

۵۳۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک فشار قوی ۲۰۶ تیپ ۲

۴۲۸۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف ۲۰۶ تیپ ۲

۱۹۸۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۰.۲۰

 

#پولاسا_EF7

 

شیلنگ بالا رادیاتور EF7

۲۸۷۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور EF7

۶۱۳۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری کوتاه EF7

۱۹۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری بلند EF7

۱۲۹۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک EF7

۷۰۶۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۰.۲۰

 

#پولاسا_TU5

 

شیلنگ بالا رادیاتور TU5

۴۰۳۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور TU5

۸۶۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک TU5

۱۳۰۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری روکش دار TU5

۴۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۰.۲۰

 

#پولاسا_ال۹۰

 

شیلنگ بالا رادیاتور قدیم ال۹۰

۴۹۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور کولردار ال۹۰

۱۶۰۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور قدیم ال۹۰

۱۶۰۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بالا رادیاتور جدید ال۹۰

۷۷۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری کوتاه ال۹۰

۲۸۸۰۰۰ ریال

 

شیلنگ رادیاتور به مخزن ال۹۰

۳۳۱۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۰.۲۰

 

#پولاسا_پیکان

 

شیلنگ بالا رادیاتور پیکان

۱۳۵۵۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور پیکان

۱۸۷۵۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری پیکان

۵۱۳۰۰۰ ریال

 

شیلنگ عصایی پیکان

۱۲۸۰۰۰ ریال

 

شیلنگ کورکن پیکان

۷۱۵۰۰ ریال

 

شیلنگ بوستر پیکان

۱۲۳۰۰۰ ریال

 

شیلنگ یک سر خم پیکان

۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ دو سر خم پیکان

۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ یک سر گشاد پیکان

۱۰۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ شیر بخاری پیکان (۲۵ عددی)

۵۶۰۰۰ ریال

 

شیلنگ باک وانت

۳۷۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ باک سواری

۱۳۶۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۰.۲۰

 

#پولاسا_آردی

 

شیلنگ بالا رادیاتور جدید آردی

۱۹۴۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بالا رادیاتور قدیم آردی

۲۲۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور آردی

۲۶۲۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری بلند آردی

۲۹۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری متوسط آردی

۱۹۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری کوتاه آردی

۱۷۷۵۰۰ ریال

 

شیلنگ باک جدید آردی

۷۷۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ باک روآ

۴۸۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هواگیری باک آردی

۱۵۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری دوگانه سوز آردی

۹۸۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۰.۲۰

 

#پولاسا_پراید

 

شیلنگ بالا رادیاتور پراید

۱۴۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور پراید

۱۵۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور جدید پراید

۱۷۸۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری انژکتوری پراید

۲۴۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری کاربراتور پراید

۲۲۸۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری دوگانه سوز پراید

۳۸۱۰۰۰ ریال

 

مجموعه باک تک سوز پراید

۶۴۴۰۰۰ ریال

 

مجموعه باک دوگانه سوز پراید

۷۸۷۰۰۰ ریال

 

خرطومی باک پراید ۱۳۲

۱۳۴۲۰۰۰ ریال

 

خرطومی باک پراید یورو ۴

۱۳۴۲۰۰۰ ریال

 

خرطومی باک پراید ۱۱۱ یورو ۴

۱۳۴۲۰۰۰ ریال

 

خرطومی باک پراید ۱۵۱

۱۰۲۰۰۰۰ ریال

 

خرطومی باک نسیم

۷۱۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بوستر پراید کاربراتور

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بوستر پراید ABS

۲۴۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بوستر انژکتوری جدید پراید

۲۰۲۰۰۰ ریال

 

حبابگیر انژکتوری پراید

۱۱۲۰۰۰۰ ریال

 

حبابگیر کاربراتوری پراید

۹۴۲۵۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک فشار قوی پراید

۲۹۹۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ کنیستر راست پراید

۸۶۰۰۰ ریال

 

شیلنگ کنیستر خم پراید

۴۹۰۰۰ ریال

 

شیلنگ شش گانه پراید

۲۸۹۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هفت گانه پراید

۳۷۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ ضد بنزین پراید

۵۸۰۰۰ ریال

 

شیلنگ ضد بنزین متوسط پراید

۶۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخار روغن قدیم پراید

۶۱۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخار روغن جدید پراید

۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ منیفولد پراید

۳۷۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بنزین اصلی

۱۱۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ منبع انبساط پراید

۵۳۰۰۰ ریال

 

شیلنگ خروجی پمپ بنزین پراید

۱۱۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ سر ریز منبع انبساط پراید

۳۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ درب قاب سوپاپ جدید پراید

۵۱۰۰۰ ریال

 

شیلنگ درب سوپاپ قدیم پراید

۷۲۰۰۰ ریال

 

شیلنگ درب قاب سوپاپ دوگانه سوز پراید

۶۷۰۰۰ ریال

 

شیلنگ آب منیفولد پراید

۵۱۰۰۰ ریال

 

شیلنگ تهویه پراید یورو ۴

۸۹۰۰۰ ریال

 

شیلنگ شماره ۱ پراید یورو۴

۱۲۲۰۰۰ ریال

 

شیلنگ ساکشن پراید

۲۶۶۰۰۰ ریال

 

شیلنگ S پراید

۶۶۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۰.۲۰

 

#پولاسا_ریو

 

شیلنگ بالا رادیاتور ریو

۱۵۷۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور ریو

۱۸۲۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری شماره ۱ ریو

۲۵۸۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری شماره ۲ ریو

۱۵۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ مکش ریو

۱۸۷۰۰۰ ریو

 

۹۹.۱۰.۲۰

 

#پولاسا_تیبا

 

شیلنگ بالا رادیاتور تیبا

۱۹۴۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور تیبا

۱۷۳۰۰۰ ریال

 

شیلنگ ورودی بخاری تیبا

۱۳۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ خروجی بخاری تیبا

۱۲۸۰۰۰ ریال

 

شیلنگ تهویه تیبا

۱۶۲۵۰۰ ریال

 

شیلنگ ساکشن تیبا

۳۶۳۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بوستر تیبا

۲۶۲۰۰۰ ریال

 

شیلنگ ساکشن دوگانه سوز تیبا

۴۴۳۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۰.۲۰

شیلنگ شیشه شور سفید پولاسا (۱۰۰متری)

۱۷۵۰۰ ریال

 

شیلنگ شیشه شور مشکی پولاسا (۱۰۰متری)

۱۷۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۰.۲۰

سر پلوس ۲۰ خار ABS پراید رایو

۲۶۰۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۰ خار ABS پراید هامرد

۲۵۰۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۰ خار ساده پراید رایو

۲۵۲۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۱۹ خار ABS پراید رایو

۲۶۰۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۱۹ خار ABS پراید تکنوکار

۲۲۰۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۱۹ خار ساده پراید تکنوکار

۲۱۰۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۲ خار ABS ۴۰۵ رایو

۲۹۸۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۲ خار ABS ۴۰۵ آلسافکو

۲۶۵۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۴ خار ABS ۴۰۵ رایو

۳۶۵۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۴ خار ABS ۴۰۵ وستا

۳۶۰۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۳۴ خار ABS زانتیا رایو

۳۶۰۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۱ خار اتومات پراید رایو

۳۲۰۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۱ خار اتومات ABS پراید رایو

۳۳۰۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۲ خار STVN ABS ۲۰۶

۲۶۰۰۰۰۰ ریال

 

مشعلی پلوس بلند ۲۰ خار ABS پراید رایو

۲۹۵۰۰۰۰ ریال

 

مشعلی پلوس ۲۲ خار بلند ABS رایو

۴۹۵۰۰۰۰ ریال

 

مشعلی پلوس ۲۲ خار کوتاه ABS رایو

۳۹۰۰۰۰۰ ریال

 

پلوس کامل بلند پراید رایو

۶۲۰۰۰۰۰ ریال

 

پلوس کامل کوتاه پراید جعبه کاهی

۵۱۰۰۰۰۰ ریال

 

پلوس کامل کوتاه و بلند ۴۰۵ وستا

۱۹۵۰۰۰۰۰ ریال

 

مشعلی پلوس بلند ۲۴ خار رایو

۵۳۶۰۰۰۰ ریال

 

مشعلی پلوس کوتاه ۲۴ خار جاماکو

۳۸۰۰۰۰۰ ریال