فروش نقدی زیر قیمت بازار:

 

قیمت های زیر فقط برای امروز و برای خرید تعداد بالا بوده و در صورت خرید خورد و تعداد پایین شامل افزایش قیمت میشود.

 

 

 

 

 

7yadak.ir

🟥🟥🟥تیغه برف پاکن پراید آهن ضخیم و لاستیک تیغه کربن دار ٢٧٠٠٠ تومان تعداد ٥٠ دستی❌❌❌

 

🟩🟩🟩تیغه برف پاکن ٤٠٥ آهن ضخیم و لاستیک تیغه کربن دار ٣٧٠٠٠ تومان تعداد ٥٠ دستی 🟨🟨🟨

 

🔵🔵🔵لاستیک تیغه پراید کربن دار تعداد در کارتن ١٠٠ دست فی ١٥٠٠٠ تومان 🔴🔴🔴

 

🔵🟩🟨لاستیک تیغه پژو ٤٠٥ کربن دار ١٦٠٠٠ تومان تعداد ١٠٠ دستی🟥🔴🟨

 

🟨🟨🟨چراغ جلو ١٣١ با طلق پلی کربنات و کیفیت بسیار عالی و قیمت خیلی مناسب هر عدد ١٢٥٠٠٠ تومان تعداد ٩ عدد 🟩🟩🟩

 

🔵🔵🔵چراغ خطر ١٣١ با سوکت و طلق پلی کربنات هر عدد ٦٠٠٠٠ تومان تعداد ٩ عددی🔴🔴🔴

 

🔻🔻🔻چراغ داخل سپر با سوکت بلند و کیفیت عالی تعداد در کارتن ١٨٠ عدد فی هر عدد ٦٠٠٠ تومان❌❌❌

 

▪️▪️▪️چراغ داخل سپر پرشیایی سفید با سوکت سیم بلند و کیفیت عالی تعداد در کارتن ١٨٠ عدد فی ٧٠٠٠ تومان🔺🔺🔺

 

🔻🔻لامپ تک و دو کنتاک کارتن ١٠٠٠ تایی ته بیضی با ضمانت هر عدد ٢١٠٠ تومان🔷🔷

 

🔻🔻لامپ بی سیم لی تک ٥٥ وات کارتن ١٠٠ تایی فی ٩٥٠٠ تومان🟣🟣

 

🔺🔺لامپ با سیم ١٠٠ و ٥٥ وات کارتن ١٠٠ تایی فی ٩٥٠٠ تومان ◾️◾️

 

🔸🔸لامپ ٣ خار ٥٥ لی تک کارتن ١٠٠ تایی هر عدد ٢١٠٠٠ تومان🔶🔶

 

🔺🔺لامپ ٢ خار لیتک ٥٥ وات کارتن ١٠٠ تایی هر عدد ١٥٥٠٠ تومان🔹🔹

 

🔲🔲لامپ تک و دو کنتاک ته بیضی برنجی لی تک تعداد ١٠٠٠ تایی هر عدد ٣٥٠٠ تومان🔺🔺