قیمت های زیر فقط برای امروز و برای خرید تعداد بالا بوده و در صورت خرید خورد و تعداد پایین شامل افزایش قیمت میشود.

 

 

 

 

 

7yadak.ir

پلاتین پیکان لوکاس اصلی 

۱۷۵۰۰۰ ریال

 

پلاتین پیکان والتون

۲۸۰۰۰۰ ریال

 

فیوز پیکان والتون 

۲۸۰۰۰۰ ریال