فروشگاه 

مصرفى ترین اقلام آیس کره رسید

 

قیمت های زیر فقط برای امروز و برای خرید تعداد بالا بوده و در صورت خرید خورد و تعداد پایین شامل افزایش قیمت میشود.

 

 

 

 

 

7yadak.ir

واشر سر سیلندر پراید آیس اصلى ٩٩٠٠٠٠ریال

 

واشر قالپاق پراید آیس اصلى ٣٣٠٠٠٠ریال

 

سرپلوس پراید ٢٠ خار ABS با برند GSP دیناپارت فقط و فقط و فقط ٢٣٠٠٠٠٠ریال

 

سر سیلندر ٤٠٥ خالی دوگانه سوز بشل ١٥٧٥٠٠٠٠ریال

 

سر سیلندر کامل ٤٠٥ بشل ٢٥٩٩٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج ٤٠٥ عظام ٩٣٠٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج ٢٠٦ تیپ٥ عظام ١٢٩٠٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج تیبا ٢٠٠ میلی متر عظام ٩٧٠٠٠٠٠ریال

 

واتر پمپ ٤٠٥ عظام ١٧٥٠٠٠٠ریال

 

واتر پمپ پیکان عظام ١٧٥٠٠٠٠ریال

 

سه شاخه پلوس پراید ٢٠ خار عظام ٦٢٠٠٠٠ریال

 

سه شاخه پلوس ٤٠٥ ٢٤ خار عظام ٨٦٠٠٠٠ریال

 

بوش و پیستون ٤٠٥ جدید عظام ٦٢٠٠٠٠٠ریال

 

بوش و پیستون٤٠٥ قدیم عظام ٦٢٠٠٠٠٠ریال

 

کمک عقب پراید تکی عظام ٢٨٥٠٠٠٠ریال

 

سر سیلندر پراید کاربراتور عظام ١٤٠٠٠٠٠٠ریال

تکى فاکتور نمیگردد

 

کمک جلو و عقب تیبا عظام ٣٥٥٠٠٠٠ریال

 

انواع پیستون پراید عظام تمامى سایز ها ٢٥٥٠٠٠٠ریال

 

کمک عقب ٢٠٦ عظام ٣٧٠٠٠٠٠ریال

 

پیستون روا تمام سایز ها عظام ٤٧٥٠٠٠٠ریال

 

کمک فرمان ٤٠٥ عظام ٢٥٠٠٠٠٠ریال

 

شاتون روا عظام ١٤٥٠٠٠٠ریال

 

بلبرینگ ژامبون ٢٠٦ عظام هر دست ١٢٠٠٠٠٠ریال

 

بلبرینگ ژامبون ٤٠٥ عظام ١٢٠٠٠٠٠ریال

 

کمک جلو ٤٠٥ عظام ٤٥٢٠٠٠٠ریال

 

کمک عقب ٤٠٥ عظام ٣٥٩٠٠٠٠ریال

 

میل سوپاپ٤٠٥ عظام ٢١٠٠٠٠٠ریال

 

اتومات استارت٤٠٥ عظام ١٤٥٠٠٠٠ریال

 

زغال استارت٤٠٥ عظام ٦٧٥٠٠٠ریال

 

کیت کلاج روا عظام ٨٦٥٠٠٠٠ریال

 

اجناس عظام محدود است

لطفا سریعا ثبت سفارش کنید

سپاس

 

اهرم ترمز دستى پیکان ایران مکانیک ٤٢٥٠٠٠ریال

 

میل سوپاپ پیکان انژکتور-روا با برند پایاکارنو فقط و فقط ٢٧٥٠٠٠٠ریال

 

کله گاوى پیکان سلپیک ٢٥٩٠٠٠٠٠ریال

 

رینگ موتور٤٠٥ اس ام آلمان ٧٥٣٠٠٠٠ریال

 

فروش ویژه کاسه چرخ عقب پراید عظام

 

کاسه چرخ عقب پراید جدید عظام 

قیمت شرکت عظام ١٤٨٠٠٠٠ریال

قیمت در فروشگاه نیک پلاس فقط و فقط ١١٠٠٠٠٠ریال

 

کاسه چرخ عقب پراید ABS عظام 

قیمت شرکت عظام ١٥٦٠٠٠٠ریال

قیمت در فروشگاه نیک پلاس فقط و فقط ١٢٠٠٠٠٠ریال

 

زنجیر و زنجیر سفت کن پیکان والتون ٣١٠٠٠٠٠ریال

 

اجناس والتون رسید

 

کاسه نمد جات والتون رسید

 

بلبرینگ چرخ جلو ١٤١ والتون ١٠٥٠٠٠٠ریال

 

بلبرینگ چرخ عقب پیکان والتون ١٤٥٠٠٠٠ریال

 

بلبرینگ چرخ عقب پراید جدید والتون دست کامل ١١٠٠٠٠٠ریال

 

بلبرینگ چرخ جلو ٤٠٥ والتون ١٧٥٠٠٠٠ریال

 

سرپلوس پراید ٢٠ خار ABS والتون ٢٦٠٠٠٠٠ریال

 

واشر سر سیلندر پراید والتون ٤٨٠٠٠٠ریال

 

واشر سر سیلندر پیکان والتون ٦٨٠٠٠٠ریال

 

واشر سر سیلندر روا سال والتون ١٩٥٠٠٠٠ریال

 

دنده برنجی گیربکس پیکان والتون ٢٢٠٠٠٠٠ریال

 

کاسه نمد جلو موتور پیکان والتون ١٥٥٠٠٠ریال

 

کاسه نمد عقب موتور پیکان والتون ٣٣٠٠٠٠ریال

 

کاسه نمد جلو گیربکس پیکان والتون ١٢٥٠٠٠ریال

 

کاسه نمد عقب گیربکس پیکان والتون ١٦٥٠٠٠ریال

 

بلبرینگ تایم پراید GMB اصل ١٠٥٠٠٠٠ریال

 

بلبرینگ تایم ٤٠٥ GMB اصل١٣٠٠٠٠٠ریال

 

واتر پمپ٤٠٥ GMB اصل ٢١٥٠٠٠٠ریال

 

چهارشاخ گاردان پیکان ایساکو ٦٨٠٠٠٠ریال

 

تسمه تایم ٢٠٦ تیپ٥ ایساکو ٤٠٥٠٠٠٠ریال

 

تسمه تایم سمند ملی ایساکو ٤١٥٠٠٠٠ریال

 

درب قالپاق پیکان ایساکو ٨٠٠٠٠٠ریال

 

اویل پمپ٢٠٦ تیپ٢ ایساکو ١٩٥٠٠٠٠ریال