انواع سوپاپ ساوه

 

 

 

سوپاپ پژو 206 تیپ 2 3300000

 

 

 

سوپاپ پژو 206تیپ 5 6050000

 

 

 

 

سوپاپ پراید 2400000

 

 

 

 

سوپاپ پژو 405 3150000

 

 

 

 

 

 

سوپاپ پیکان 2150000

 

پلوس کامل بلندفرانتک 405/ABS 9350000

 

پلوس کامل کوتاه 405 فرانتک ABS 8350000

 

تسمه دینام 206 تیپ 5 فرانتک1250000

 

قیفی گیربکس نیرو محرکه 350000