قیمت های زیر فقط برای امروز و برای خرید تعداد بالا بوده و در صورت خرید خورد و تعداد پایین شامل افزایش قیمت میشود.

 

 

 

 

 

7yadak.ir

 

چسب مزدا ۸۵ گرمی کاسپین 

۲۳۰۰۰ تومان 

 

چسب مزدا ۳۰ گرمی کاسپین 

۹۵۰۰ تومان 

 

مزدا بزرگ غفاری 

۳۴۵۰۰ تومان 

 

مزدا کوچک غفاری 

۱۴.۰۰۰ هزار تومان 

 

اکواریوم پمادی غفاری 

۴۳.۰۰۰ تومان 

 

نوار چسب جک اسمیت 

۲۲۰۰ تومان 

 

🔥 چسب واشر ساز ویکتور راین 

۶۳.۰۰۰ هزار تومان

 

تایم پژو ۸۵ هزار تومان DS با ضمانت  

 

چرخ جلو پراید 141 ۸۶ هزار تومان HSB

 

چرخ جلو پژو ۱۳۵ هزارتومان HSB  

 

چرخ عقب پراید جدید دستی ۶۰ هزار تومان ATC با ضمانت

 

چرخ عقب پراید جدید دستی ۵۸ هزار تومان HSB  

 

 

ژامبون 405 HSB

۸۴ هزار تومان 

 

🆕️ ژامبنی 405 ضمانتی💯 GMB

۸۰ هزارتومان 

 

🆕ژامبنی ۲۰۶ ضمانتی 💯 ۸۰ هزارتومان GMB 

 تقویت ژامبنی ۴۰۵ ضمانتی ۲۸ GOTO هزارتومان 

 

 تقویت ژامبنی ۲۰۶ ضمانتی ۲۸ GOTO هزارتومان 

 

توپی عقب ۴۰۵ abs KFS

۲۷۰ تومان    

 

 

بلبرینگ کلاچ پراید HSB

۸۲ هزارتومان   

 

بلبرینگ کلاچ پژو DS تخم مرغی با ضمانت 

۸۴ هزار تومن 

 

بلبرینگ کلاچ تخت اسلیکو با ضمانت

۷۲ هزار تومان 

 

بلبرینگ کلاچ پراید Ds ضمانتی 

۸۰ هزارتومان

 

 

چرخ عقب پیکان DS با ضمانت 

۹۰ هزار تومان 

 

وسط پلوس پژو اسلیکو 

۱۸۰۰۰ تومان 

 

وسط پلوس پیکان ایساکو 

۲۰۵۰۰ تومان 

 

بلبرینگ کلاچ پیکان ksc با ضمانت 

۱۰۸ هزار تومان 

 

بلبرینگ کلاچ پیکان DS ضمانت

۱۰۸ هزار تومان

 

بلبرینگ تلسکوپی ecb با لاستیک دستی 

۳۶ هزار تومان با ضمانت 

 

تمام بلبربنگ های کد ۶ هزار برند اسلیکو موجود میباشد