قیمت های زیر فقط برای امروز و برای خرید تعداد بالا بوده و در صورت خرید خورد و تعداد پایین شامل افزایش قیمت میشود.

 

 

 

 

 

7yadak.ir

#پیشرفت

 

قفل داخل درب پیکان چپ و راست

۶۲۰۰۰۰ ریال

 

قفل درب موتور پراید 

۲۷۰۰۰۰ ریال

 

قفل درب موتور ۴۰۵   

۲۳۵۰۰۰ ریال

 

قفل صندوق ۴۰۵ معمولی  

۲۲۰۰۰۰ ریال

 

پمپ درب ۲۲ فیش عقب ۴۰۵    

۶۳۵۰۰۰ ریال

 

خروسکی کاپوت ۴۰۵   

۱۳۰۰۰۰ ریال

 

ترمز درب قدیم ۴۰۵    

۲۹۰۰۰۰ ریال

 

قفل درب ۴۰۵

۶۳۰۰۰۰ ریال

 

جلوچپ جدید

۶۳۰۰۰۰ ریال

 

جلو چپ قدیم

۶۳۰۰۰۰ ریال

 

جلو راست قدیم

۶۳۰۰۰۰ ریال

 

عقب راست قدیم 

۶۳۰۰۰۰ ریال

 

✅ خرید تعداد شامل تخفیف می شود .

 

۹۹.۱۱.۰۴

#POS

اویل پمپ پراید

 ۶۵۰۰۰ ریال

 

شفت گیربکس پراید

۶۵۰۰۰ ریال

 

پلوس پراید 

۶۵۰۰۰ ریال

 

چرخ عقب پراید

۶۵۰۰۰ ریال

 

چرخ جلو لبه دار   

۷۵۰۰۰ ریال

 

چرخ جلو بی لبه  

۷۵۰۰۰ ریال

 

میل سوپاپ پراید

  ۶۵۰۰۰ ریال

 

عقب میل لنگ پراید

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۰۴

بوش اکسل پراید رزن یدک

۱۵۰۰۰۰ ریال

 

بوش طبق ۱۸۰۰ پیکان رزن یدک

۵۸۰۰۰ ریال

 

بوش طبق لندروری پیکان رزن یدک 

۱۷۰۰۰۰ ریال

 

گرد گیر کمک جلو ۴۰۵ رزن یدک

۱۷۰۰۰۰ ریال

 

گرد گیر جعبه فرمان ۴۰۵ رزن یدک

  ۱۷۰۰۰۰ ریال

 

گرد گیر کمک جلو پراید رزن یدک

۱۴۰۰۰۰ ریال

 

گرد گیر کمک عقب پراید رزن یدک ۱۵۵۰۰۰ ریال

 

لاستیک ۳ گوش پیکان رزن یدک

 ۱۳۷۰۰۰ ریال

 

لاستیک قامه پیکان رزن یدک 

۳۴۸۰۰ ریال

 

لاستیک موج گیر پیکان رزن یدک

۳۰۰۰۰ ریال

 

لاستیک نر و ماده کمک عقب پراید رزن یدک

۴۳۵۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۰۴

#CBS 

کاسه نمد چرخ جلو پیکان 

۸۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد سینی جلو پیکان   

۱۲۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد عقب میل لنگ پیکان

 ۲۸۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد عقب گیربکس پیکان   

۱۲۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد جلو گیربکس پیکان  

۹۲۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد پینیون پیکان 

۱۲۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۰۴

#CBS

کاسه نمد اویل پمپ پراید   

۱۰۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد پلوس پراید 

۱۱۲۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد چرخ جلو پراید بی لبه 

 ۱۱۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد چرخ جلو پراید لبه دار 

۱۲۳۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد عقب میل لنگ پراید 

 ۲۸۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد میل سوپاپ پراید

 ۹۸۰۰۰ ریال